Finnkino lahti sexsi tarinoita homoseksuaaliseen

Naisidentiteetin muovautuminen suomalaisessa vankilamiljöössä luvulla. Ihminen, luonto ja ihmisluonto. Frenologia ja frenologian ilmeneminen Charlotte ja Emily Brontën teoksissa Kotiopettajattaren romaani ja Humiseva harju. Ihanteita nuorille kansallissosialistisissa propagandaelokuvissa vuonna Kuvattu ja kohdattu pohjoinen Pierre-Martin de la Martinièren matkakertomuksessa Voyage des pais septentrionaux New Yorkin kaupunkitila Djuva Barnesin journalismissa - Suomalaisten kirjailijoiden yhteydet Italiaan ja luvulla.

Photographic Portrayal of Catastrophes in Helsingin Sanomat, - Rääväsuut vastaan järjestäytynyt nuoriso. Sex Pistols, punk ja poliittiset varhaisnuorisojärjestöt - Sukupuoli, etnisyys ja seksuaalisuus ranskalaisessa elokuvassa Suhde Kuinka kuolema kävi kirjastossa Dekkarini prosessi kulttuurihistoriallisessa tarkastelussa. Pihat ja asumisen muutos muistitietoaineistossa. Suomalaisuus, sukupuoli ja seksuaalisuus televisiodraamassa Venny sekä sen vastaanotossa.

Minuuden oleminen Seppo Parkkisen näytelmässä Maria Anderssonin muisti Myytti, fantasia ja imaginaarinen historia Neil Gaimanin Sandman-sarjakuvassa. Aatteen, taiteen ja viihteen vuoropuhelua - turkulaisen työväenliikkeen musiikkikulttuuri vuosina - Puheenvuoroja vihreiden leskien ongelmista. Lähiörouvat Vihreä leski -elokuvaan liittyvässä keskustelussa luvun loppupuolella. Suomalaisen miehen lukulainen maskuliinisuusparadoksi. Maskuliinisuuden kasvot miesten kirjallisissa tarinoissa suhteessa naiseen, isyyteen ja mieskulttuuriin.

Vasemmistointellektuelli Katri Vala kansakunnan asialla luvun Suomessa. Mercy Lavinia Warren Bump. Esiintyvän kääpiön elämäntapa luvun Yhdysvalloissa. Epäonnen käsite ja epäonnen kulttuuriset merkitykset - luvun Islannissa saagan Gisla saga Surssonar valossa. Kentät ja kadut, radat ja ladut. Uutuuden retoriikka Superlon-tuotteiden mainonnassa - Klassisten ja keskiaikaisten proportioteorioiden ilmeneminen Hollolan keskiaikaisessa kivikirkossa.

Lapsuuden muisteltu kotiapulainen - lukujen Suomessa. Uuden historian vaikutus perusopetuksen ja lukion oppikirjoihin. Estonian Stalinist architecture in - Towards cultural history of architecture. Kansakunnan isät ja suomalaisuuden rakentajat. Suomen historian merkkihenkilöt lukion historian oppikirjoissa. Irtolaisuudesta epäiltynä ja haureellisissa aikeissa.

Naiset irtolaislain soveltamisen kohteena vuosien - aikana Turussa. Kulta-aika ei ole mennyttä. Kulta-aika ja Jumalan valtakunta Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa historianfilosofiassa.

Villingin rantakallioita ja herännäistä kansaa. Nuori Suomi -albumin naistaiteilijat kansallisuutta rakentamassa vuosina - Viittomakielen tulkin ammattikuvan muutos ja sopeutuminen kuurojen kulttuuriin.

Mutaa, miinoja ja mielipuolia. Ensimmäinen maailmansota komediasarjassa Musta Kyy Blackadder goes forth, Dialogi tapahtumana, filosofia kykynä. Susanna vaimon ja naisen kuvana luvun Venetsiassa. Siveellisyyden ihanteita ja uhkia Tintoretton Susanna-maalauksissa. Suuren valkoisen metsästäjän näyttämö. Romaanin Afrikan vihreät kunnaat Afrikka-kuva Saidin orientalismin teorian mukaan. Ingmanin talon rajat ja mahdollisuudet.

Tilankäyttö ja kaupunki - lukujen vaihteen Turussa. Kaupunkisuunnittelu ja kaupunkirakentaminen Turussa - Liettualaiset mytologiset tarut ja niiden läsnäolo vanhojen ihmisten ja nykypäivän nuorison elämässä. Taidesarjakuva ja sarjakuva taiteena. Sarjainfon sivuilla käyty keskustelu aikuistuneesta sarjakuvasta - Herran työmiehenä Kiinassa - Usko, kutsumus ja lähetystyö Vilhelmiina Arpiaisen ajattelussa.

Kriisitematiikka venäläisen symbolistin Andrei Belyin - kulttuurifilosofisissa esseissä. Turun upolaiset osana luvun popkulttuuria. Sukupuolimoraali ja avioliitto Ilmari Kiannon ja hänen sukulaistensa kirjeenvaihdossa vuosina - Baskimaan viimeinen pakana on nykyajan joulupukki. Kertomus baskikulttuurin säilymisestä, muuttumisesta ja elpymisestä Olentzero-hahmon kautta. The foundation of St.

Peter's and Paul's church in Vilnius. The church and its patron. Lennart Segerstrålen - työläisiä kuvaavat seinämaalaukset Fiskarsin Lukaalissa. Kodin ideaali Carl Larssonin teoksen Ett hem kautta tulkittuna. Albert Edelfeltin taiteilijanuraan kohdistuneet odotukset ja luvuilla.

Perinteistä työväenmusiikkia - lukujen vaihteessa. Työväen lauluja -levy ensimmäisenä laajalle levinneenä sonorisena ja toisinnettavana tulkintana perinteisestä työväenmusiikista. Rahvaalle jaettu metsästysvalistus luvun lopussa ja luvun alkuvuosina. Matilda Roslin-Kalliola - ja kirjoittamisen monet merkitykset. Katolinen pappi ja kirkon selibaattivelvoite meksikolaisessa elokuvassa Isä Amaron rikos Suomen Cosmopolitan-lehti vuosina - sukupuoliteknologian ylläpitäjänä ja tuottajana.

Opettajuus vuosien - Opettajain-lehdissä. Karjalaiset yrittäjät Lahden talouselämässä - luvuilla. Sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentuminen Suosikissa vuosina - Dark side of the blues.

Afroamerikkalainen uskonnollisuus ja magia Mississippi Delta- ja Chicago-bluesissa luvulta luvulle. Taideteollisuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet viktoriaanisessa Englannissa Art Journal-lehden tulkitsemina.

Loisvalistus suomalaisissa terveysoppaissa - Turkulaisten arjen ja juhlan tilat luvun lopulla. Tähteyden ongelma ja sarjakuvantekijä. Don Rosa tekijänä ja fanina. Turun Ladun organisaatiokulttuuri - Kättely tervehtimismuotona suomenkielisissä käytösoppaissa vuosina - Yhteiskunta näyttämöllä eli Mozartin ooppera Figaron häät osana luvun lopun moraalikeskustelua. Naisautoilu ja naisautoilijan representaatiot Suomessa - luvuilla. Katariina Sienalaisen - lähimmäisenrakkauden teot myöhäiskeskiajan maallikkohengellisyydessä.

Ideaalikuluttajan rakentaminen Nelosen kanavaprofiilissa - Aika mennyt tuo palaa. Työväen ja porvariston kiristyvät suhteet ennen kansalaissotaa - Tutkimus urheiluseura Maarian Pyrkivän aatteellisuudesta vuosina - Turun yliopistollisen keskussairaalan arki työntekijöiden muistamana luvulta luvulle.

Kaupunki- ja asuntorakentamisen funktionalistiset ihanteet ja niiden toteuttaminen Turussa - luvuilla. Masentunut rakastaja, ahdistava avioliitto. Erkon kirjoituskilpailun novelleissa vuosina , , ja Katseen merkitykset Tod Browningin elokuvassa Freaks Kolonialistinen ympäristökuvaus Karen Blixenin romaanissa Eurooppalaisena Afrikassa Kerrottu opettajuus - opettajuuden kerronnallinen konkretisoituminen opettajien omaelämäkerrallisissa teksteissä. Muistelmien esittämä kuva kuoleman läsnäolosta lukulaisen The Doors -yhtyeen laulaja Jim Morrisoniin liittyvissä tarinoissa.

Du är ju för fan inte normal! Kaupunki- ja asuntorakentamisen funktionalistiset ihanteet ja niiden toteuttaminen Turussa - luvulla. Gastronomiaa Ranskassa ja Suomessa vuosina - Avaruusajan tulevaisuusajattelu suomalaisessa aikakauslehdistössä - Psykosomatiikan viitekehys suomalaisessa lääketieteellisessä keskustelussa vuosina - Iitin, Sippolan ja Valkealan kotiseutumuseoiden kokoelmat ja perusnäyttelyt paikallisen identiteetin kuvaajina ja rakentajina.

Sisustusihanteet Kaunis Koti -lehdessä vuosina - Miehisyysmallien murros fin de siècle -ajan Englannissa - Aravan suhde modernismiin, sen vaikutus kaupunkikuvaan ja elämään luvun alun Turussa. Liettualaisten taidenäyttelyiden vastaanotto suomalaisessa lehdistössä v.

Moni pieni villiintynyt, vallaton veitikka. Sörnäisten kansanlastentarhan lapset ja heidän elinolonsa - Turkulaisten homojen ja lesbojen kulttuurihistoriaa. Modernin naisen kuva tanssi- ja alastonvalokuvissa - luvun Suomessa.

The construction of the new Lithuanian elites in Stilius magazine - Intiaanius elokuvassa Mies Hevosena Liettuan itsenäistymiskehitys Helsingin Sanomissa vuosina - Turvallisuuden ja juurettomuuden paikka.

Naiseus myöhäiskeskiajan englantilaisissa mysteerinäytelmissä. Lohjalaisten puutarhojen merkityksiä yksilölle ja yhteisölle. Jacob Burckhardtin kuviteltu tosi historia. Suomen kielen edistämisen aatteet vanhafennomaniassa luvulla. Sukupuolten väliset suhteet ja valta Heian-kauden - keskivaiheen japanilaisten ylhäisönaisten kirjoituksissa. Itse ja muut paljasjalkakarmeliittanunnien elämässä Pyhän Teresan - mukaan. Vallankumouksellisia ajatuksia - John Milton. Tanssin paikat - Riitta Vainion esitystilat luvun Suomessa.

Ruumiillisuuden käsittely kauneudenhoito-oppaiden kauneusleikkauskirjoituksissa Suomessa - Kahden subjektin dialogi ikonin välityksellä.

Ajan, muistin ja taiteen eksistenssi Andrei Tarkovskin elokuvassa Peili. Uusi nainen, uusi mies, uusi ihminen? Sukupuoliroolit ja moderni Katri Ingmanin luvun romaaneissa. Kodin ja vapriikin välillä. Forssan tehtaalaisnaisten arkielämä - luvuilla muistelma-aineiston valossa. Suomalainen poliisielokuva ja luvuilla Reino Tenkasen elokuvatuotannon dokumentoinnin valossa. Arpád-suvun kuninkuuden ideaali luvulla. Euroopan ja uuden maailman representaatio Theodore de Bryn Americae-sarjassa luvun lopussa.

Unten mailta maan alle - Sandvik Tamrockin Turun tehtaan tuotantokulttuuri jatkumon ja katkoksen näkökulmasta vuosina - Aki Kaurismäen elokuvan Varjoja paratiisissa lehdistövastaanotto Suomessa. Barabbaan ja Shylockin perilliset. Juutalaiset uuden ajan alun englantilaisessa kulttuurissa. Kelttimunkkien meriuskomukset varhaiskeskiajan Irlannissa ja Skotlannissa.

Suomen Käsityön Ystävien tarvikepakettien postimyynti - Ruumiillisella kasvatuksella kohti terveempää kansakuntaa  - Keskustelu naisten ruumiillisuudesta Kisakenttä-lehdessä - lukujen Suomessa. Andreas Halinius - - Varsinaissuomalaisesta talonpojan pojasta papiksi Vanhaan Suomeen. Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologia kulttuurihistoriallisessa tutkimuksessa.

Uhkaava tulevaisuus, kauhea menneisyys. Hammer-yhtiön tieteis- ja kauhuelokuvat luvun jälkipuoliskon Britanniassa. Lorenzo de' Medici taiteiden suosijana Giorgio Vasarin Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori -teoksessa.

Olavi Virran julkisuuskuvan muutos aikakauslehtien sivuilla vuosina - Keisarista kerjäläiseen - Venäläiset Lappeenrannassa - Gummeruksen kustannusliike suomalaisen kustannustoiminnan kentässä vuosina - Tiedemiehen elämä seldzukkien Iranissa - Harmaan eminenssin tie eturiviin: Agents-yhtyeen urakehityksen kulttuurihistoriallinen tarkastelu vuosilta - Aatteen palosta koko kansan sydämiin.

Pekka Puupää -sarjakuvan poliittiset teemat Kuluttajain Lehdessä vuosina - Esiliinoihin liittyvät käsityöohjeet naiskäsityksen ilmentäjinä luvun alusta luvulle. Kulttuuritunkeutuja ja lasten kasvatuksen vääristäjä? Videokeskustelu eduskunnassa - Laukon kartanon torpparilakko ja häädöt sosialidemokraattien julkisuudessa - Elävä kylä ja idylli. Verlan tehdaskylän moniääninen menneisyys. Queen-yhtyeen julkisuuskuvan muotoutuminen angloamerikkalaisessa rocklehdistössä - Sukupuolittuneet roolit costaricalaisten campesina-naisten omaelämäkerroissa luvulla.

Suomalainen huumausainekeskustelu - Nuoruuden poikkeavuuden määrittely terveydenhuollon ja lastensuojelun aikakauslehdissä vuosina - Suomalaisuus maahanmuuttajien opetussuunnitelmissa - Älä unelmoi, ole se. Ympäristöhistoriallinen tutkielma Kuusankosken tehdasyhteisön jokisuhteesta. Taiderockin naamiot teknologian teatterissa.

Pink Floydin lavaesiintyminen - Puhtaus on puoli ruokaa: Suomen romanien puhtaus- ja kunnioitustavat romani-identiteetin näkökulmasta luvun jälkipuoliskolla. Sointu-levymerkki suomalaisuuden rakentajana ja luvuilla. Tuuti lasta tuonelaan - Kuolema-aiheiset kehtolaulut lapsen kuoleman ja lapsenmurhien tulkkina luvun Suomessa.

Velvollisuutta vai hyvää tahtoa - Kotilieden kummikerhon toiminnan alkuvuosikymmenet. Henkistä valtaa itsensä yli. Henkinen ja aineellinen ihminen Thiodolf Reinin - psykologiassa. Karaten monimuotoisuus ja sulautuminen suomalaiseen liikuntakulttuuriin vuosina - Buddhalaisten elementtien representaatiot luvun alun suomalaisilla tutkimusmatkailijoilla. Kestävä kehitys Sundsvallin ja Tarton paikallisagendoissa. Eksoottinen ja uskonnollinen toiseus Gunnar Landtmanin näkemyksissä kiwaipapulaisesta kulttuurista.

Maalaisnaisten työ- ja vapaa-ajan käyttö - luvuilla. Muutos ja jatkuvuus kahden sukupolven miesten isyyskertomuksissa luvulla. Jean Sibeliuksen Kullervo suomalaisen lehdistön tulkitsemana vuosina - Jumalan ritarit ja morsiamet. Sukupuoli kristillisessä mystiikassa ja luvuilla. BioCity-hankkeen vaiheet ideasta osaamiskeskuksen osaksi. From Numbers to Meanings.

Pablo Nerudan Canto General -teoksen syntyhistoria - Semioottinen tutkielma luvun automainoksista. Kirjailijan kolme elämää - Erkki Mutru, suomalainen - Kapitalismi, kone, kapina - luvun kyberpunk ja kyberkulttuuri kapitalistis-teknologisoituvassa maailmassa. The creation of the spatial imagination in Lithuanian national movement end of 19th - beginning of 20th centuries.

Akseli Gallen-Kallela suomalaisen kansanelämän kuvaajana ja luvuilla. Firenzen fransiskaanien suhde tilaan luvun alusta mustaan surmaan. Mielisairaanhoitajan ja sairaanhoitajan elämää Kupittaan sairaalassa - Keisari Julianuksen harjoittama uskontopolitiikka - suvaitsevaisuus ideologisella ja käytännön tasolla.

Salon seudun mielenmaisema - Aateliskartanoiden ja ruukkien seuraustako? Ars Nascendi - Syntymisen taito. Luomisen rooli Andre Bretonin ajattelussa. Äitiys uuden ajan alun Englannissa. Kotimaisen viihdeperinteen jatkumo ja murros television alkuaikoina - Meri ja merenkulku keisariajan alun roomalaisessa ajattelussa.

Andy Warhol, Factory ja monimediaisen tähteysviestinnän tuottaminen. Yleisön Provinssirock - aikansa lehdistön ja muistitiedon kuvaamana luvulla. Euran historiamatkailun syntyvaiheet - Itsenäisen naisen elämää Virve Sammalkorven romaanissa Sinkkuleikki. Kansallinen ja kulttuurinen omakuva virolaisessa kulttuurilehtikirjoittelussa - High End -äänentoiston harrastajat ja luvun Suomessa.

Munkki Johannes Gualbertuksen k. Colin Campbellin päiväkirja Ruotsin Itä-Intian kauppaseuran - 33 tekemästä matkasta Kantoniin luvun Euroopan ja Kiinan välisen kaupankäynnin kuvastajana. Turun Oopperayhdistyksen toiminta ja kehitys ja luvuilla. Postmoderni kommunikoija vai murrosajan itsepäinen individualisti? Glenn Gouldin taiteilijakäsitys teknologistuvassa musiikkiviestinnässä. Avioliitto ja sukupuoli luvun firenzeläisissä morsiuskirstumaalauksissa.

Henkilöliikenteen ja kaupunkirakenteen diskursiivis-arvohistoriallisista yhteyksistä Kuopion liikennepoliittisessa ohjelmassa vuodelta Quo vadis Europa A. Arkkitehtuurin sosiaalisuutta korostavan ajattelutavan lähtökohdat ja konkretisoituminen suomalaisissa teollisuusyhdyskunnissa luvulla.

Tehdastekoinen vai käsityönä valmistettu? Vaatemarkkinointia Suomessa ja luvuilla. Valoa ja varjoja trooppisessa paratiisissa - Matkailun vaikutukset kehitysmaissa Check-In, Helsingin Sanomat, Kehitys ja Kumppani -lehdissä vuosina - Korkeasti kouluttautuvien eurooppalaisten nuorten aikuisten matkailun muodot luvun lopulla. Kohti valoa ja järjestystä. Aleksanteri Ahola-Valon ja lukujen rationaalinen ajattelu ja tulevaisuuden ihmisen muokkaaminen.

Puosun pojat ja timpurin tyttäret. Merimiesperheiden elämää Turussa luvulla. Käsite kansalainen ja sen yhdistäminen antiikkiin Ranskan ensimmäisen tasavallan alun poliittisessa keskustelussa. Muistin ohjaamat, äänellä palvelijat. Suuntautumisen ajatus varhaiskeskiaikaisessa lukemisen teoriassa. Karen Blixenin tulkinta brittiläisen Itä-Afrikan paikalliskulttuurista - Suomalaisten naisten pukeutuminen - Kotiliesi-lehden esittämänä.

Puhdas, tyyni, taitava - uuden sairaanhoitajattaruuden syntyminen Suomessa luvun ja luvun alussa. Kirjailija ja taiteilija Helena Westermarckin tie itsenäisyyteen. Kuningaskala, Puikkarit ja Suomen miehet Anjalassa. Kymenlaakson kunnallisvaakunat kunta- ja maakuntaidentiteetin luomisen välineinä.

Kristillinen kasvatusmalli Suomessa luvun lopussa. Will Eisnerin sarjakuvaromaani Myrskyn silmään kertomuksena Yhdysvaltain juutalaissiirtolaisuudesta. Vanha pois uuden tieltä - vanhojen rakennusten purkaminen ja suojelukiista Turussa vv. Nuoren aatelismiehen opintomatka Euroopassa - Pahan kuvia - kiinalainen väkivalta ja "tunteettomuus" Norbert Jacquesin matkakuvauksen - 13 valossa. Telakan kunnostus osana uutta turkulaista suojelevampaa kaupunkisuunnittelua.

Junalipulla Euroopan ympäri - Ensimmäisten interreilaajien matkassa luvulla. Samaan sukupuoleen kohdistuvien seksuaalisten tekojen ja halujen representaatiot myöhäiskeskiajan englantilaisessa kulttuurissa. Reidar Särestöniemi ja kenttä. Reidar Särestöniemen taiteen bourdieulaista tulkintaa.

Pyykinpesemisen modernisoituminen suomalaisten kaupunkien yksityistalouksissa luvulta luvulle. ESKO - tietokonetta tekemässä. Tietoteknologisen kentän muodostaminen ja nopea muutos Suomessa - Kalevalaa kaihoten Kajaanista Vienaan kulkien.

Elias Lönnrotin reitit Kainuun kulttuurimatkailun perustana. Unelma kesästä - Huvilakulttuuria luvun Ruissalossa. Populaari tietokonelehdistö kotimikrokulttuurin määrittäjänä Suomessa luvulla. Helvi Hämäläisen Katuojan vettä näkökulmana leimattujen ja valvottujen puute-elämään Suomessa vuosina - Naisen kuva menneisyyden peilissä. Angelika-elokuvat - 68 populaarina naishistoriana.

Naisen ja miehen representointi Annan mainoksissa - Vankien parantamisen ja käsittelyn tekniikoiden ulottuvuus autonomian ajan lopun suomalaisessa vankeinhoidossa.

Maus, me ja menneisyys. Teksti- ja historiateoreettinen näkökulma Art Spiegelmanin sarjakuvaromaanissa välittyvään joukkotuhokuvaan. Menneisyyden monet kasvot E. Doctorowin teoksessa The Book of Daniel. Oli kerran nuori tyttö. Elsa Soinin luvun naiset. Forum Romanum ja Forum Augustum princepsin ideologian kuvastajina. Yhteistyö menneisyyttään kantavana toimintana. Historiallisesti muotoutuneiden intressien rooli Turun PET-keskuksen merkkiainekehityksessä.

Kauneuskulttuuri matkalla moderniin - naiskauneusihanne Suomessa luvulla. Kuolema ja ihmisruumis myöhäiskeskiajan Ranskassa. Naiset ja kaupunkitila Sara Paretskyn dekkareissa.

Englannin kuninkaan Henrik VII: Vincenzo Malacarnen analyysi Acquin kylpylöistä vuonna Aborigines in Australian Historiography - Imperiumi ja 'pimeä maanosa'. Siirtomaavallan problematiikka ja ajankuva Joseph Conradin teoksessa Heart of Darkness. Ibn Khaldunin käsitys sivistyksestä ja barbariasta.

Kansalaistoiminnalla rikollisuutta vastaan - kirjoittelu rikollisuudenvastaisen ryhtiliikkeen mahdollisuuksista ja päämääristä luvun Suomessa.

Käsiteollinen damastinkudonta Suomessa - luvuilla. Tyttöikä on vaaroja täynnä Kristus teissä - kirkkauden toivo. John Bunyanin eskatologia ja suhde The Pilgrim's Progress -teokseen. Liedon eläkeläisten harrastukset ja sosiaalinen osallistuminen elämän eri vaiheissa. Heraldisten tunnusten ymmärtäminen sekä niiden käyttö historiantutkimuksessa. Aurinkoa, merta ja kulttuuria - Ruotsalaisten etelänmatkailu Jorden Runt -lehdessä vuosina - Elokuva-aitan suhtautuminen amerikkalaiseen elokuvaan vuosina - Päiväkirjojen Aino Kallas - modernia naisidentiteettiä etsimässä.

Hierarkia ja sosiaaliset suhteet suomalaisilla valtameripurjehtijoilla ja luvuilla. Suomenkieliset lehdet ja kilpaurheilun alkutaival olympiakisoissa vuosina - Hyvästä paimenesta taivaan keisariksi - Kristuksen vallan manifestaatiot luvun roomalaisessa sarkofagikuvanveistossa.

Tietokonepelko teknologisen katselutavan ilmentymänä. Esimerkkinä hakkeritapaukseen liittyneet uhkakuvat Suomessa - Naiset ja lapset jatkosodan TK-kirjoituksissa.

Miehinen älyllinen ja esteettinen turhamaisuus sosiaalisen arvon tekijänä. Dandyismi englantilaisessa kulttuurissa - Underground-sarjakuva luvun amerikkalaisessa vastakulttuurissa. Lastenkulttuurikeskustelu Suomessa kansainvälisenä lapsen vuonna Näkökulmana Lapset ja yhteiskunta -lehdessä käyty keskustelu. Sensuurin piirteistä amerikkalaisessa kulttuurissa luvulla. Arkkityyppi, keskuksen symboliikka ja ikuisen paluun myytti Publius vergilius Maron tuotannossa.

Englantilaisten utopioiden ympäristö, maisema ja luonto uuden ajan alussa - Nerouden myytin selitysmallit - luvun psykologian nerouden tutkimukselle tarjoama näkökulma. Aikakauslehti Image kaupunkikulttuurin kommentoijana - Uno Cygnaeuksen käsitykset naisen kasvatuksesta. Tie Roomaan - Saksalaisen valtakunnan identiteetin kehityksestä ja renovaatio-aatteen synnystä luvulla. Rauman kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen perustamiseen johtaneet tekijät - Keisari Trajanuksen rakennuspolitiikka ja vestaalien talo.

Palvelija perheessä ja palvelijan ja emännän välinen suhde vuosisadan vaihteen kaupunkilaiskodissa. Pohjoista eksotiikkaa modernissa kehyksessä: Avioliitto-oppaiden esittämät perhesuunnittelun ikäkaudet ja Suomen käytäntö vuosina - Kurikan ja Tuulispään vitsit - luvuilla modernisaation ja Toiseuden näkökulmasta. Vapaussota pohjalaisessa julkisuudessa - Vaasa-lehden välittämänä. Väestöpolitiikka Suomessa vuosina - Secret and reformist societies in Ireland in the s.

Viktoriaaninen nainen kuin tiimalasi. Muotipuku-uutuudet ja niiden leviäminen Suomeen - Suomessa luvulla käyty lehtikirjoittelu vertailukohteinaan Oswald Spengler ja Arnold J.

Suomalaisen oopperan talous ja balettiosaston kehitys - Muodonmuutoksia kulttuurin merkeissä - John Lennon rocktähtenä. Hans-Georg Gadamerin historiateorian tarkastelua.

Kaupunkilaisuus ja kaupunkilaistavat Niccolò Machiavellin käsittäminä luvun alun Firenzessä. Inventio, konventio ja muutos historiassa. Kansan kuva Turun romantikkojen kirjoituksissa - Linna ja sen asukkaat ja luvulla.

Harlemin mustan musiikin merkitykset ja lukujen vaihteen kulttuurimurroksissa. Konstantinopolin valloitus myyttisenä tapahtumana. Naiset, koulutus ja hammaslääkärin ammatti Suomessa. Kesäpäivä saaristossa - kotkalaisten merellinen vapaa-ajan vietto vuosisadan vaihteessa - Porvarillista rakkautta - rakkaus, perhe ja sukupuoliroolit Oskar ja Mili Hultmanin kirjeenvaihdossa - Keskiluokkainen nainen varhaisviktoriaanisessa Englannissa.

Naiset suomalaisen yhteiskunnan kuvaajina luvun kulttuurilehdissä. Käsityön opetus kansakoulun organisointivaiheessa - Erään perheen tyttöjen tulevaisuudenkuvat ja elämänvalintoihin vaikuttaneet tekijät. Sivistyneistöön ja rahvaaseen eroteltujen taiteilijoiden tuki. Heikki Tandefeltin ja Gösta Stenmanin aiheuttama valtakamppailu Suomen kuvataide-elämässä - Futuristien suhde fasismiin luvun alkupuolen Italiassa. Klaus Mannin näkemys saksalaisesta nuorisosta ja nuorison suhteesta muuhun yhteiskuntaan luvulla ja luvun alussa.

Fin de siecle Flanderissa Van Nu en Straks -aikakauslehden - välittämänä. Traditio kohtaa modernin huonekalutaiteessa ja -teollisuudessa.

Näkökulmana Bomanin perheyritys ja Carl-Johan Bomanin huonekalut - Nuori Suomi ja Ikuinen Rooma. Rooma-kuvaukset suomalaisissa aikakauslehdissä vuosina - Yrjö Jylhän Kiirastuli-runokokoelman ja historiallisen tilanteen kohtaaminen.

Vainotulet-kirjasota luvun maaseutuasenteiden peilinä. Mencken, Yhdysvallat ja Menckenin Yhdysvaltojen etelään kohdistama kulttuurikritiikki - Hänen keskeisin työnsä on Hollywoodin b-elokuvien estetiikasta ammentava Flaming Creatures , joka sai mainetta pornografisina pidettyjen kohtausten vuoksi.

Jack Smithin elokuvat olivat osa laajempaa ja hyvin huomiota herättänyttä amerikkalaisen kokeellisen elokuvan liikehdintää, josta voi lukea lisää esimerkiksi tästä Jonas Mekasin kirjoituksesta. Queer-estetiikkaa viljelivät tuona aikakautena myös mm. Kenneth Anger, Andy Warhol sekä Kucharin veljekset.

Tulevana viikonloppuna pe-la Helsingin juhlaviikoilla järjestetään 25 x 25 — Close Encounter -tapahtuma Kaapelitehtaalla. Nuorten kiinalaistaiteilijoiden katselmus kestää yli yön ja sen erikoisohjelmaan kuuluu mm.

Tapasin Jennyn keväällä Saksassa Dortmundin naiselokuvafestivaalilla. Juhlaviikkojen sivuilla ei ole tarkkaa aikataulua, mutta Jennyn mukaan näytökset alkavat perjantaina klo 22 ja myös lauantaina iltapäivällä nähdään elokuvia. Lista elokuvista on ladattavissa pdf: Perjantaina alkavan Espoo Cinén queer-tarjonnasta olen kirjoittanut jo täällä ja täällä.

Alla vielä kaksi suositusta ja oma odotuslistani. Kannattaa myös tsekata festivaalin naisnäkökulma -tunniste. Suositukset Ma łgorzata Szumowska, Body Cia ło Puolalaisen Szumowskan homopappielokuva In the Name of nähtiin Suomessa festivaaleilla ja kesällä ohjaaja vieraili Sodankylän elokuvajuhlilla. Nyt myös Espooseen tulee hänen uusin elokuvansa Body , joka käsittelee ruumiillisuutta kolmen päähenkilön kautta.

Elokuva ei varsinaisesti ole komedia, mutta käsittelytavassa on huumoria. Vakavia aiheita ei silti lyödä leikiksi. Pidin elokuvassa siitä, kuinka sujuvasti se yhdistää ihmissuhdetematiikkaa ja kuumia seksikohtauksia! Ariane Labed pääosassa heittäytyy rooliin antaumuksella. Näitä elokuvia odotan Andrew Haigh, 45 Years Haighin ohjaama Weekend on yksi parhaita homosuhteita kuvanneita elokuvia.

Haigh oli käsikirjoittamassa myös erinomaista Looking -sarjaa. Ohjaajan uusin, avajaiselokuvana nähtävä 45 Years keräsi kehuja Berlinalen ensi-illassaan. Elokuva tulee myöhemmin myös laajempaan levitykseen. Espoo Ciné kuuluu rakkaimpiin elokuvafestivaaleihin, sillä se on ensimmäinen festivaali, jossa olen käynyt. Vuosi oli ja elokuva Ferzan Özpetekin Hamam , joka mitä todennäköisimmin esitettiin festivaalin silloisessa Pink Zone -sarjassa.

Tämän vuoden ohjelmistossa on sarjojen sijaan käytössä tunnisteet eli hashtagit. Pink Zone, joka sittemmin lyhennettiin muotoon Pink, on siis nyt pink. Elokuvia on kuusi, joista varsinaisia "homoelokuvia" vaikuttaisi olevan neljä.

Vetävästä Eisenstein in Guanajuatosta kirjoitinkin jo täällä. Viime viikolla julkaistiin Roland Emmerichin tulevan Stonewall -elokuvan traileri , jota pienimuotoisesti kommentoin Facebookissa. Harva varmaan yllättyi huomatessaan, että elokuvan — tai ainakin trailerin — pääosassa on valkoinen, cis-sukupuolinen homomies.

Mutta pettymys se silti oli. Kyse ei ole siitä, että oltaisiin pettyneitä banaaliin faktojen vääristelyyn. Queer-elokuvissa on jo pitkään kuvattu ja kuviteltu historiaa, luotu omia, fiktionaalisia arkistoja koska viralliset arkistot eivät tätä historiaa ole huolineet. Kyse on kunnioituksesta ja intersektionaalisuuden ymmärtämisestä: Ajattelinkin tarjota muutamia suosituksia elokuvista, jotka käsittelevät queer-historiaa jännittävillä, haastavilla, monisyisillä tavoilla, etsien omaa totuuttaan historiasta.

Isaac Julien, Looking for Langston Mustan brittiohjaaja Isaac Julienin kokeellinen, runollinen elokuva luvun Harlemin renesanssin keskeisestä hahmosta, kirjailija Langston Hughesista. Julien tuo historian osaksi nykypäivää kiehtovalla tavalla, ja kuvaa, kuinka valkoinen homo kulttuuri on eksotisoinut mustia ihmisiä ja mustien kulttuuria.

Cheryl Dunye, The Watermelon Woman Metatasoilla liikkuvassa elokuvassa aloitteleva ohjaaja Cheryl, jota tulkitsee elokuvan ohjaaja Cheryl Dunye itse, alkaa tutkia The Watermelon Woman -nimisen mustan Hollywood-näyttelijän elämää ja uraa. Tekijät ovat luoneet pieteetillä arkiston naisesta, jota ei ollut mutta olisi voinut olla. Cheryl yhdistää —luvuilla eläneen mustan lesbon tarinan nykypäivään, omaan tarinaansa. Sally Potter, Orlando Sukupuolten välillä liukuva Orlando kiitää läpi vuosisatojen Virginia Woolfin kirjan yltäkylläisessä filmatisoinnissa.

Queer-ikoni Tilda Swinton loistaa. Jennie Livingston, Paris Is Burning New Yorkin vogue-tanssikisojen ympärille kietoutuvasta ballroom-kulttuurista kertova Paris Is Burning ei aikoinaan ollut menneisyyteen sijoittuva elokuva, mutta kuvaa nyt jo lähes neljännesvuosisadan takaista aikaa.

Otin elokuvan mukaan listaan muistuttamaan, kuinka vähän muiden kuin valkoisten trans-ihmisten elämästä on tehty elokuvia. Elokuvan vastaanotto on ollut kompleksinen, kuten tämä Guardianin artikkeli tältä kesältä osoittaa. Joka tapauksessa kyseessä on arvokas dokumentti kulttuurista, joka näkyy yhä ympärillämme, mutta jonka alkuperää ei moni tunne.

Peter Greenawayn uusin elokuva Eisenstein in Guanajuato saa hyvin huomiota alkusyksystä. Berlinalessa helmikuussa ensi-illassa ollut elokuva on Espoo Cinén päätöselokuva Tavalliseen levitykseen elokuva tulee 4. Espoon elokuvateatterihelmi, vuonna valmistunut kaunis Kino Tapiola viettää juhlia ensi viikolla. Sen kunniaksi teatterilla on ilmaisnäytöksiä, muun muassa odotettu ja toivottu Oscar-ehdokas, Ava DuVernayn Selma Vuoden Alabamaan sijoittuva elokuva kertoo tositarinan mustien kansalaisoikeusliikkeen taistelusta.

Pääosassa Martin Luther King Jr: Yle Teema näyttää Seksuaalisuutta ja ihmissuhteita queer-näkökulmasta tutkiva Almodóvar on ollut suosittu Suomessa: Minulle Almodóvar oli ensimmäisiä eurooppalaisia ohjaajasuosikkeja juuri televisioesitysten ansiosta. Tänään perjantaina nähtävä Lihan värinä Carne trémula, oli ensimmäinen hänen ohjaamansa elokuva, jonka näin elokuvateatterissa. Se on siitä harvinainen Almodóvarin elokuva, että se perustuu kirjalliseen lähteeseen, Ruth Rendellin romaaniin Live Flesh.

Luin kirjan joitakin vuosia sitten ja ero käsittelyssä on huomattava: Almodóvar tuntuu paljon armeliaammalta päähenkilö Victoria kohtaan — Rendell on ikävän porvarillinen ja kova. Almodóvarin elokuvissa on aina ihastuttanut empaattisuus: Lihan värinä on tämänkertaisen sarjan vanhin elokuva.

Elokuun puolella esityksensä saavat menestyksekäs ja rakastettu Kaikki äidistäni , lapsuuskuvaus Huono kasvatus , mielestäni Almodóvarin heikoimpiin suorituksiin lukeutuva Volver sekä hurja trilleri Iho jossa elän Elokuvat eivät jää Areenaan katseluun. Almodóvarin seuraava projekti Silencio on IMDb: Elokuvateatteri Orionin monivuotinen perinne on 50 vuotta sitten -sarja, jossa esitetään elokuvahistorian merkkiteoksia.

Elokuussa sarjassa nähdään ranskalaisen ohjaajamestari Agnès Vardan Onnen hetket Le bonheur, Cinéfiileille Varda on tuttu nimi. Ranskalaisen uuden aallon kynnyksellä uransa aloittanut Varda sai tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlilla kunniapalkinnon elämäntyöstään, johon kuuluu mm.

Onnen hetket valmistui Vardan muistetuimman elokuvan Cléon jälkimainingeissa. Amerikkalaiskriitikko Amy Taubin erittelee elokuvan taustoja tässä Criterionin artikkelissa: Julkaisimme elokuvateatteri Orionin syyskauden ohjelman tänään.

Alla kiinnostavia poimintoja tämän blogin näkökulmasta. Viime perjantaina elokuvateattereihin saapui Cannesin elokuvajuhlilla paljon kiinnostusta herättänyt Asif Kapadian dokumenttielokuva Amy Arkistomateriaalin ja haastattelun avulla elokuvassa käydään läpi laulaja, lauluntekijä Amy Winehousen — uraa ja elämää, joka päättyi vain liian aikaisin.

Kaverini linkkasi kiinnostavaan artikkeliin, joka käsittelee ikonisten, nuorina kuolleiden tähtien marttyyri-ilmiötä sukupuolittuneisuuden näkökulmasta. En ole elokuvaa vielä itse ehtinyt nähdä, mutta arviot ovat olleet erittäin kiittäviä mm. Sylvi , Kuvien takaa. Televisioblogaus on muhinut jo useita viikkoja mielessä, ja olen jopa saanut pari pyyntöä aiheeseen liittyen.

Televisiotarjonnan runsauden vuoksi on ollut hieman hankala päättää, mihin keskittyisin, joten päästäkseni tästä yli, päätin listata joitakin viime aikojen suosikkejani, jotka eivät ole ehkä vielä kovin tunnettuja täällä suunnalla. Itse katson ohjelmia nykyään lähinnä nettipalveluiden kautta, mikä rajoittaa tuntemustani — erityisesti muu kuin angloamerikkalainen tarjonta on jäänyt pahasti pimentoon.

Pieni alustus kuitenkin aiheeseen: Televisiosarjoihin kohdistuu nykyään paljon feminististä, antirasistista ja queer-näkökulmaista kritiikkiä, mikä on tärkeää ja ansaitsisi saada Suomessakin paremmin huomiota. Onneksi esimerkiksi tässä tapauksessa yleisö ei jäänyt hiljaiseksi; aika moni vastaava tapaus on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Samalla television katsomisesta on tullut monelle jonkinlainen salainen, paheellinen nautinto, guilty pleasure: Itsekin olen lapsesta lähtien katsonut paljon sarjoja ja saan edelleen nautintoa sarjamaailmoihin uppoamisesta. Kuinka päästä yli siitä, että suurin osa televisiosta kertoo tarinoita valkoisista miehistä? Tai siitä, että jos pää henkilöt ovat mustia, he ovat vankilassa? Tai jos he ovat transsukupuolisia, heitä esittävät cis-sukupuoliset näyttelijät?

Pitäisikö television katsominen lopettaa kokonaan vai olisiko mahdollista löytää ohjelmia, jotka täyttävät kaikki toiveemme? Televisiosarjat luovat yhteisöllisyyttä niiden populaarikulttuurisen luonteen takia: Joitain sarjoja tekee mieli seurata vain, että voi olla jotain mieltä niistä omalla kohdallani True Detective oli tällainen.

Jos löydän sarjan "myöhässä" aloin juuri katsoa House of Cardsia , valittelen että en löydä keskusteluseuraa, kun muut ovat nähneet jaksot jo aikoja sitten. Oma suositukseni kriittisille televisionkatsojille on ottaa nautinto sieltä, mistä se on saatavilla: Kriittinen katsominen voi olla myös tuottaa iloa!

Voimme etsiä ja jakaa tietoa sekä nostaa keskusteluissa esiin erilaisia näkemyksiä. Black and Pink -organisaatiolla on myös yksi ehdotus siitä, kuinka voit olla vastuullinen television katsoja. Ja sitten niitä suosituksia: Stoner-komediasarjassa parikymppiset newyorkilaisystävykset Ilana ja Abbi luovivat sekalaisten työkeikkojen, pilvessä notkumisen, bilettämisen ja pokaamisen jännittävässä maailmassa.

Kuin realistisempi ja äärettömän paljon hauskempi Girls josta kyllä myös pidän. Koskettavinta sarjassa ovat Ilanan moninaiset, viekkaatkin yritykset päästä seksuaaliseen yhteyteen ystävänsä Abbin kanssa. Tässä hurmasivat realistiset kuvaukset ihmissuhteista, kompleksiset hahmot sekä kuumat seksikohtaukset. Ilmeisesti myöhemmin kokopitkään televisioelokuvaan päättyvä sarja jäi kahteen kauteen, mutta ainakin niihin voi onneksi palata uudestaan ja uudestaan.

Itse löysin sarjan aikoinaan useita jaksoja ohjanneen ja käsikirjoittaneen Andrew Haigh'n kautta: HBO Nordic -nettipalvelussa Lookingin kanssa jonkinlaiseen dramedy-genreen uppoava Please Like Me Australian Broadcasting Corporation on viehättävä sarja nuoresta homomiehestä, joka sarjan alussa tulee ulos kaapista. Pääosassa nähdään sarjan luonut Josh Thomas, jonka esittämä Josh on sosiaalisesti epävarma, kehossaan huonosti viihtyvä nuori mies — eli hahmo, joka yleensä pääsee korkeintaan sivurooliin nuorisosarjoissa.

Ystävyys- ja seurustelusuhteiden lisäksi tärkeässä roolissa ovat Joshin isä monikulttuurisine uusperheineen sekä mielenterveysongelmista kärsivä äiti.

..

Moore -ottelu on edelleen suurin Suomessa järjestetty nyrkkeilytapahtuma 23 katsojaa. Lapsilla on usein merkittävä rooli  Klaus Härön elokuvissa. Niin myös uusimmassa Miekkailija -leffassa, joka kertoo vaiteliaasta nuoresta miehestä nimeltä Endel Nelis Märt Avandi , joka saapuu luvun alussa Leningradista pieneen Haapsalun-kylään Virossa. Nelis perustaa paikalliseen kouluun urheilukerhon, jossa hän opettaa lapsille miekkailua.

Lapsille uusi harrastus tuo iloa, mutta koulun rehtori Hendrik Toompere kyseenalaistaa toiminnan työväen aatteen vastaisena. Ja sitten on  Miekkailijan kaltaisia koskettavia ja ymmärrystä avartavia elokuvia, joiden takia pidän leffaharrastuksesta niin paljon.

Juuri tästä kohtuullisuuden ja tasapainon löytämisestä on kyse myös  Petri Luukkaisen Tavarataivas -dokumenttielokuvassa. Elokuva kertoo vuotiaasta Helsingissä asuvasta Petristä, joka vie kaikki tavaransa vuokravarastoon. Hän aloittaa tammikuun ensimmäisenä päivänä vuoden kestävän ihmiskokeen alasti tyhjässä kodissaan. Petri on päättänyt, että hän saa hakea takaisin yhden tavaran vuoden jokaisena päivänä. Katsoimme tämän vuonna valmistuneen elokuvan työpaikkamme tilaisuudessa 1.

Kävin eilen elokuvissa katsomassa kalleimman suomalaiselokuvan miesmuistiin — Jalmari Helanderin Rare Exports ohjaaman ja käsikirjoittaman leffan Big Game suom.

Suomalais-saksalais-englantilaisessa toimintaseikkailussa vuotias Oskari Onni Tommila joutuu keskelle terroristien salajuonta, jonka tavoitteena on kaapata Yhdysvaltain presidentti Samuel L. Presidentin Air Force One -lentokone ammutaan alas Pohjois-Suomen yllä ja erätaitoja opetteleva Oskari on ensimmäisenä valtiopäämiehen pelastuskapselin luona. Juoniasetelmasta on varmasti jo pääteltävissä, että kyseessä on nuoremman väen seikkailuelokuva, joka ei liikoja murehdi reaalipolitiikasta tai fysiikan laiesta.

Sen sijaan Big Game ammentaa taidokkaasti ja lukujen amerikkalaisista toimintaelokuvista ja on tässä kontekstissa varsin pätevä ja viihdyttävä toimintaseikkailu. Siirry sisältöön Suomi Ohjaus: Tommi Korpela, Eero Ritala, Elina Knihtilä Häiriötekijä Aleksi Salmenperän   Lapsia ja aikuisia ,  Miehen työ ohjaama episodielokuva Häiriötekijä koostuu enemmän ja vähemmän vinksahtaneista arjen ja mielikuvitusmaailman tilanteista.

Suomi, Saksa, Viro Ohjaus: Suomi Ohjaus ja käsikirjoitus: Suomi, Saksa, Iso-Britannia Ohjaus: Sivu 1 Sivu 2 … Sivu 9 Seuraava sivu. Kirjailija-arkkitehti Salme Setälän ammatillinen identiteetti. Kirjoittaminen, arkipäivä ja historia Betty Elfvingin - teksteissä. Ympäristö, imago ja kuntalaisten identiteetti Haapaveden kaupungistumisprosessissa - Brigit uskonnollisen muutoksen henkilöitymänä kristillistyvässä Irlannissa.

Perimä, ympäristö ja sattuma. Pohdintoja ihmisen henkisten ominaisuuksien muodostumisesta Tieteessä tapahtuu -lehden kirjoituksissa vuosina ja Hyvä vaimo ja naistoimijuus myöhäiskeskiajan Englannissa.

Asevelvollisuus ja aseistakieltäytyminen Sana ja Miekka sekä Rauhaa Kohti -lehdissä - Videoelokuvien sensuuriin ja levitykseen liittyvät lastensuojeludiskurssit Suomessa - Suurten ikäluokkien kulttuurisukupolven muistot Turun Uittamon lavatansseista - Bröderna Barskyn katutaide, julkinen tila ja kestävä kaupunkikehitys Tukholmassa - Maallinen mahti, säilyvä sielu.

Henrik Flemingin ja Ebba Bååtin hautamuistomerkki Mynämäen kirkossa n. Turkulaistyttöjen eletty ja muistettu lapsuus - lukujen vaihteessa. Early Bendictine Revisions of the First Crusade. Säädyn ja sukupuolen mukainen. Uuden ajan alun englantilainen aateliskasvatus ja naisena olemisen rajat. Arvot rakennussuojelun ja kaupunkisuunnittelun taustalla. Teollisen kaupunkikuvan muutos Aurajoen alajuoksulla Gerrard Winstanleyn englantilaisuus ja ehdotus kansakunnasta luvun puolenvälin Englannissa.

Ziggy the Rockstar - David Bowie tähteytensä rakentajana ja muokkaajana vuosina Museon merkitykset monikulttuuristuvassa Suomessa Museo-lehden valossa. Tyttöyden rakentuminen sotavuosien Suomisen perhe -elokuvissa. Suomalainen progressiivinen rockkulttuuri Musa-, Soundi- ja Suosikki -lehdissä vuosina Viikonvaihde luvuilla lounaissuomalaisten muistoissa. Naisten kokemuksia toimistotyöstä luvun Suomessa. Aikuisten maailman elo kuvia lapsille.

Suomalainen lastenelokuva vuosina Haaveena hegemonia - Finnkinon perustamisen motiivit luvun Suomessa. Kveekarisaarnaaja Sarah Grubb uskonnon kokijana. Fyysinen ja henkinen vankeus. Aleksandr Solzenitsyn - Stalinin ajan Neuvostoliiton kuvaajana. Kamreeri Weckströmin kassavaillinki - Säätyläiset ja uhkapelikulttuuri luvun lopun Helsingissä. Hollywoodin sopimusnäyttelijä - Humphrey Bogartin tähteys Sukupuoli ja valta - sukupuolten puheenvuorot it-tukkutoimittajalla Luokan ja sukupuolen ristiriitoja.

Juurakon Hulda -elokuva soumalaisen yhteiskunnan tulkitsijana ja rakentajana luvulla. Antti Nurmesniemen ammatillinen identiteetti luvulla. Yksi mieltä ylentävä laulu äänioikeudesta ja muista ajan ihmeistä. Vuosien ja politiikkaa pilalehtien Kurikka ja Tuulispää esittäminä. Robinson - från "mobbnings-tv" till "årets bästa underhållninsprogram": Modernin naisen elämäntyyli Aitta-lehdessä - Konilotta ja kumppanit - Jatkosodan eläinlääkintälottien työ, tunteet ja suhde hoidettuihin hevosiin.

Trendikkäät ja hyvällä maulla sisustetut. Moderni ja vanha kaupunki. Turku filmeissä - Viro ja virolaiset Ylioppilaslehden kirjoituksissa vuosina - Tollo Matti - Keskustelu suomalaisesta tyhmyydestä pilalehti Matti Meikäläisen sivuilla - Robert Capan valokuvat luvun kuvalehdissä Espanjan sisällisodan representaatioina. Tehtaan ja kodin parhaaksi.

Tyttöjen opetus Kymin osakeyhtiön ammattikoulussa - Liikenteessä tomimisen neuvottelut Tekniikna Maailma ja Tuulilasin liikenneturvallisuuskirjoituksissa vuosina - Tenttumessiaan tuskien tie Getsemanen yöhön. Miten Kalervo Palsasta tuli taiteilija luvun toisella puoliskolla ja luvun alussa. Hallittu ja hallitsematon susi - Valta ihmisen ja suden välisessä suhteessa poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa luvun lopulla. Maratonjuoksu yhteisöllisenä, ruumiillisena ja minäkuvaa muokkaavana kokemuksena Minun maratonini -kirjassa.

Historialliset toimijat oppikirjoissa luvulta luvulle. Veli -lehti - postmodernin kuluttajan äänitorvi. Jaloja villejä vai sotureita? Yhteiskunnallinen suhtautuminen kaupunkien irtolaisnaisiin ja luvun vaihteen Suomessa. Jooga-ilmiö luvun lopun ja luvun Suomessa. Tuulille en voinut mitään. Riihitanssien hämärästä häiden iloiseen hoijakkaan - Nurkkatanssit nuorten seurustelumuotona luvun lopun ja luvun alun Etelä-Pohjanmaalla.

Elämä taiteen palveluksessa - Aino Mattilan taiteilijuus Suomen teatterikentällä. Helsingin Katajanokka ja siihen liittyneet mielikuvat esiteollisen ja modernin ajan murroksessa - Julinin rakennussarjasta Ingmanin taloon - Rakennusperinnön suojelukysymys ympäristösuhteen muutoksen kuvaajana - lukujen Turussa.

Emmanuel Levinasin etiikan historiallisuus. Maanpäällinen taivas, taivaallinen Jerusalem - Egerian pyhiinvaelluskertomus osana luvun pyhiinvaellusperinnettä ja Pyhän maan pyhää tarinaa. Digitaalisia pelejä koskevat moraalipaniikit - Turun yliopiston musiikkitieteen profiilin muutoksia oppiaineen perustmaisesta vuonna nykypäivään.

Hämeenlinnan rautatieasema elettynä ja koettuna - Suomalainen metallikulttuuri — metallimusiikki, -tyyli ja elämäntapa - Tarina kaipauksen kaupungista - Kylmän sodan Berliinin mielikuvat elokuvassa Berliinin taivaan alla Tietoyhteiskuntapuhe Suomen Kuvalehdessä ja virallisissa tietoyhteiskuntastrategioissa vuosina - Venäläisen aatelisnaisen ja upseerin Nadezda Andreevna Durovan - ymmärrys itsestään ja elämänsä kulusta.

Kadulta Kinoon ja takaisin. Elokuvissa käynnin muistot Turun elokuvateattereissa luvulta luvulle. Yhteisön rakentuminen luvun ruotsalaisessa kirkollisessa kansankasvatuksessa. Clothes-wearing Men" Edward Bulwer-Lytton ja dandykulttuuri ja luvuilla. Tacituksen ja Suetoniuksen näkemys Tiberiuksesta. Sigrud Wettenhovi-Aspan - näkemykset suomen kielestä ja suomalaisten historiasta. Koettu, muistettu ja muuttuva lukulaisuus.

Kveeninuorten etninen identiteetti luvun vähemmistörevitalisaation aikaan Vesisaaressa. Ranskan yhteyksien vaikutukset Heikki Renvallin ajatteluun ja toimintaan - Hortensi vox extincta fato suo est, nostra publico.

Japani-kuva Budoka -lehdessä - Lotta Svärd -järjestö vuosituhannen vaihteen kotimaisissa fiktioelokuvissa. Vanhemmuuden ihanne valtion äitiysavustuksen ohjelehtien mukaan vuodesta vuoteen Andalusialainen bandolero luvun alkupuolen matkakirjoissa. Lasten ja nuorten kokemuksia Tampereen piirityksestä ja sotaan osallistumisesta muistitiedon pohjalta. Kuvanveistäjä Emil Cedercreutz - ja hänen elämäntyönsä harjavaltalaisten muistoissa.

Tyttökulttuuri Suomessa Demi-lehden kuvaamana vuosina - Katolilaisuus ja kommunismi Giovanni Guareschin Isä Camillo -teoksissa - Wienin kaupunkiuudistus ja muuttuva kaupunkitila itävaltalaisissa pilalehdissä Der Floh ja Der Humorist Otavan pikkulotat ja sotilaspojat ja luvuilla. Kuukautiskokemuksen kulttuurinen rakentuminen suomalaisten, vuosina - syntyneiden naisten kuukautiselämäkerroissa.

P-yhtyeen fanikulttuurin muodot ja niiden muutokset - Toya Dahlgrenin minän rakentuminen kirjeissä - Työhevosen merkityksen muutos Suomessa luvun lopusta luvulle. Lapset ja opettajat toimijoina Teijon tehtaankoulussa vuosina - Nomadinen etiikka ja 'elämä' World Press Photo -valokuvanäyttelyssä.

Oikeudenmukaisuuden problematiikka Jacques Derridan vuoden esitelmässä Lain voima. Nuoret naiset juutalaisvainojen varjossa. Anne Frankin ja Etty Hillesumin selviytymiskeinoja toisen maailmansodan aikaisessa Amsterdamissa päiväkirjojen valossa. Turun Aleksanterintori tapahtumien näyttämönä luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Myrkytys henkisenä ja ruumiillisena kokoemuksena uuden ajan alun Englannin populaariteksteissä.

Elias Lönnrotin ajattelun suhteet saksalaiseen filosofiaan. Rock-keikarin spektaakkeli - Freddie Mercury tähtikuvansa rakentajana vuosina Ihmisten representointi Katriina-kahvin mainoskuvissa luvulla. Savukemainonnan naiskuvat Eeva- ja Anna-lehdissä - Saksalaislehtien tulkinta suomalaisesta matkapuhelinkulttuurista vuosituhannen vaihteessa. Puolalaisen elokuvan vastaanotto suomenkielisessä lehdistössä - Siirtolaisen arkipäivä ja identiteetti luvun alussa Amerikkaan muuttaneiden suomalaisnaisten kirjeissä.

Spektaakkelista tartuntatautiin - seuratanssin merkitykset ja luvun Suomessa. Kaupunkioikeuksien vaikutuksesta Porin, Rauman ja Uudenkaupungin kehitykseen vuosina - Hannah Arendt historianfilosofina ja historiankirjoittajana. Jäiset helmat heiluen tukkimettässä ja uitossa. Naisten kokemuksia Lapin savotoilta ja uitoista luvulta luvun alkuun. Turun kaakelitehtaan maljakkotuotanto - Muotoilijan, teollisuuden ja markkinoinnin suhde tuotannossa.

Tehokas emäntä - Perheenemännän työ Kodin Neuvokki -oppaissa - Coca-Cola-mainonnan luomat stereotypiat Suomessa - Homoseksuaalinen vapautusliike yhdysvaltalaisessa historiankirjoituksessa. Kentät ja kadut, radat ja ladut: Työväen urheiluseuratoimintaa Vähä-Heikkilän esikaupungissa - Kotieläimen esittäminen englantilaisissa bestiaareissa vuosien - välisenä aikana. Kapteenien lapset muistojen merillä. Purjelaiva rajoituksien ja mahdollisuuksien elinpiirissä luvun jälkipuoliskolla ja luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Purjehduskulttuurin kehitys Suomessa vuosina - Aikakäsitykset Gerónimo de Mendietan teoksessa Historia eclesiástica indiana Kansakunnan konflikti yksilön silmin. Rukajärventie sotaelokuvan ja historiallisen elokuvan lajityypeissä.

Muodon rationalisointi - rationalismin muotoilu. Vuoden reklaamimessut ja keskustelu suomalaisen mainosalan suunnasta. Entisten poliittisten naisvankien kokemuksia vankeudesta vuosina - vankilamuistelmien mukaan.

Naisidentiteetin muovautuminen suomalaisessa vankilamiljöössä luvulla. Ihminen, luonto ja ihmisluonto. Frenologia ja frenologian ilmeneminen Charlotte ja Emily Brontën teoksissa Kotiopettajattaren romaani ja Humiseva harju.

Ihanteita nuorille kansallissosialistisissa propagandaelokuvissa vuonna Kuvattu ja kohdattu pohjoinen Pierre-Martin de la Martinièren matkakertomuksessa Voyage des pais septentrionaux New Yorkin kaupunkitila Djuva Barnesin journalismissa - Suomalaisten kirjailijoiden yhteydet Italiaan ja luvulla.

Photographic Portrayal of Catastrophes in Helsingin Sanomat, - Rääväsuut vastaan järjestäytynyt nuoriso. Sex Pistols, punk ja poliittiset varhaisnuorisojärjestöt - Sukupuoli, etnisyys ja seksuaalisuus ranskalaisessa elokuvassa Suhde Kuinka kuolema kävi kirjastossa Dekkarini prosessi kulttuurihistoriallisessa tarkastelussa.

Pihat ja asumisen muutos muistitietoaineistossa. Suomalaisuus, sukupuoli ja seksuaalisuus televisiodraamassa Venny sekä sen vastaanotossa. Minuuden oleminen Seppo Parkkisen näytelmässä Maria Anderssonin muisti Myytti, fantasia ja imaginaarinen historia Neil Gaimanin Sandman-sarjakuvassa. Aatteen, taiteen ja viihteen vuoropuhelua - turkulaisen työväenliikkeen musiikkikulttuuri vuosina - Puheenvuoroja vihreiden leskien ongelmista.

Lähiörouvat Vihreä leski -elokuvaan liittyvässä keskustelussa luvun loppupuolella. Suomalaisen miehen lukulainen maskuliinisuusparadoksi. Maskuliinisuuden kasvot miesten kirjallisissa tarinoissa suhteessa naiseen, isyyteen ja mieskulttuuriin. Vasemmistointellektuelli Katri Vala kansakunnan asialla luvun Suomessa. Mercy Lavinia Warren Bump. Esiintyvän kääpiön elämäntapa luvun Yhdysvalloissa. Epäonnen käsite ja epäonnen kulttuuriset merkitykset - luvun Islannissa saagan Gisla saga Surssonar valossa.

Kentät ja kadut, radat ja ladut. Uutuuden retoriikka Superlon-tuotteiden mainonnassa - Klassisten ja keskiaikaisten proportioteorioiden ilmeneminen Hollolan keskiaikaisessa kivikirkossa. Lapsuuden muisteltu kotiapulainen - lukujen Suomessa. Uuden historian vaikutus perusopetuksen ja lukion oppikirjoihin. Estonian Stalinist architecture in - Towards cultural history of architecture.

Kansakunnan isät ja suomalaisuuden rakentajat. Suomen historian merkkihenkilöt lukion historian oppikirjoissa. Irtolaisuudesta epäiltynä ja haureellisissa aikeissa. Naiset irtolaislain soveltamisen kohteena vuosien - aikana Turussa. Kulta-aika ei ole mennyttä.

Kulta-aika ja Jumalan valtakunta Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa historianfilosofiassa. Villingin rantakallioita ja herännäistä kansaa. Nuori Suomi -albumin naistaiteilijat kansallisuutta rakentamassa vuosina - Viittomakielen tulkin ammattikuvan muutos ja sopeutuminen kuurojen kulttuuriin.

Mutaa, miinoja ja mielipuolia. Ensimmäinen maailmansota komediasarjassa Musta Kyy Blackadder goes forth, Dialogi tapahtumana, filosofia kykynä. Susanna vaimon ja naisen kuvana luvun Venetsiassa. Siveellisyyden ihanteita ja uhkia Tintoretton Susanna-maalauksissa. Suuren valkoisen metsästäjän näyttämö. Romaanin Afrikan vihreät kunnaat Afrikka-kuva Saidin orientalismin teorian mukaan. Ingmanin talon rajat ja mahdollisuudet.

Tilankäyttö ja kaupunki - lukujen vaihteen Turussa. Kaupunkisuunnittelu ja kaupunkirakentaminen Turussa - Liettualaiset mytologiset tarut ja niiden läsnäolo vanhojen ihmisten ja nykypäivän nuorison elämässä. Taidesarjakuva ja sarjakuva taiteena. Sarjainfon sivuilla käyty keskustelu aikuistuneesta sarjakuvasta - Herran työmiehenä Kiinassa - Usko, kutsumus ja lähetystyö Vilhelmiina Arpiaisen ajattelussa.

Kriisitematiikka venäläisen symbolistin Andrei Belyin - kulttuurifilosofisissa esseissä. Turun upolaiset osana luvun popkulttuuria. Sukupuolimoraali ja avioliitto Ilmari Kiannon ja hänen sukulaistensa kirjeenvaihdossa vuosina - Baskimaan viimeinen pakana on nykyajan joulupukki. Kertomus baskikulttuurin säilymisestä, muuttumisesta ja elpymisestä Olentzero-hahmon kautta. The foundation of St. Peter's and Paul's church in Vilnius. The church and its patron. Lennart Segerstrålen - työläisiä kuvaavat seinämaalaukset Fiskarsin Lukaalissa.

Kodin ideaali Carl Larssonin teoksen Ett hem kautta tulkittuna. Albert Edelfeltin taiteilijanuraan kohdistuneet odotukset ja luvuilla. Perinteistä työväenmusiikkia - lukujen vaihteessa. Työväen lauluja -levy ensimmäisenä laajalle levinneenä sonorisena ja toisinnettavana tulkintana perinteisestä työväenmusiikista.

Rahvaalle jaettu metsästysvalistus luvun lopussa ja luvun alkuvuosina. Matilda Roslin-Kalliola - ja kirjoittamisen monet merkitykset. Katolinen pappi ja kirkon selibaattivelvoite meksikolaisessa elokuvassa Isä Amaron rikos Suomen Cosmopolitan-lehti vuosina - sukupuoliteknologian ylläpitäjänä ja tuottajana. Opettajuus vuosien - Opettajain-lehdissä.

Karjalaiset yrittäjät Lahden talouselämässä - luvuilla. Sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentuminen Suosikissa vuosina - Dark side of the blues. Afroamerikkalainen uskonnollisuus ja magia Mississippi Delta- ja Chicago-bluesissa luvulta luvulle. Taideteollisuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet viktoriaanisessa Englannissa Art Journal-lehden tulkitsemina.

Loisvalistus suomalaisissa terveysoppaissa - Turkulaisten arjen ja juhlan tilat luvun lopulla. Tähteyden ongelma ja sarjakuvantekijä. Don Rosa tekijänä ja fanina. Turun Ladun organisaatiokulttuuri - Kättely tervehtimismuotona suomenkielisissä käytösoppaissa vuosina - Yhteiskunta näyttämöllä eli Mozartin ooppera Figaron häät osana luvun lopun moraalikeskustelua. Naisautoilu ja naisautoilijan representaatiot Suomessa - luvuilla.

Katariina Sienalaisen - lähimmäisenrakkauden teot myöhäiskeskiajan maallikkohengellisyydessä. Ideaalikuluttajan rakentaminen Nelosen kanavaprofiilissa - Aika mennyt tuo palaa. Työväen ja porvariston kiristyvät suhteet ennen kansalaissotaa - Tutkimus urheiluseura Maarian Pyrkivän aatteellisuudesta vuosina - Turun yliopistollisen keskussairaalan arki työntekijöiden muistamana luvulta luvulle. Kaupunki- ja asuntorakentamisen funktionalistiset ihanteet ja niiden toteuttaminen Turussa - luvuilla.

Masentunut rakastaja, ahdistava avioliitto. Erkon kirjoituskilpailun novelleissa vuosina , , ja Katseen merkitykset Tod Browningin elokuvassa Freaks Kolonialistinen ympäristökuvaus Karen Blixenin romaanissa Eurooppalaisena Afrikassa Kerrottu opettajuus - opettajuuden kerronnallinen konkretisoituminen opettajien omaelämäkerrallisissa teksteissä. Muistelmien esittämä kuva kuoleman läsnäolosta lukulaisen The Doors -yhtyeen laulaja Jim Morrisoniin liittyvissä tarinoissa.

Du är ju för fan inte normal! Kaupunki- ja asuntorakentamisen funktionalistiset ihanteet ja niiden toteuttaminen Turussa - luvulla. Gastronomiaa Ranskassa ja Suomessa vuosina - Avaruusajan tulevaisuusajattelu suomalaisessa aikakauslehdistössä - Psykosomatiikan viitekehys suomalaisessa lääketieteellisessä keskustelussa vuosina - Iitin, Sippolan ja Valkealan kotiseutumuseoiden kokoelmat ja perusnäyttelyt paikallisen identiteetin kuvaajina ja rakentajina. Sisustusihanteet Kaunis Koti -lehdessä vuosina - Miehisyysmallien murros fin de siècle -ajan Englannissa - Aravan suhde modernismiin, sen vaikutus kaupunkikuvaan ja elämään luvun alun Turussa.

Liettualaisten taidenäyttelyiden vastaanotto suomalaisessa lehdistössä v. Moni pieni villiintynyt, vallaton veitikka. Sörnäisten kansanlastentarhan lapset ja heidän elinolonsa - Turkulaisten homojen ja lesbojen kulttuurihistoriaa. Modernin naisen kuva tanssi- ja alastonvalokuvissa - luvun Suomessa. The construction of the new Lithuanian elites in Stilius magazine - Intiaanius elokuvassa Mies Hevosena Liettuan itsenäistymiskehitys Helsingin Sanomissa vuosina - Turvallisuuden ja juurettomuuden paikka.

Naiseus myöhäiskeskiajan englantilaisissa mysteerinäytelmissä. Lohjalaisten puutarhojen merkityksiä yksilölle ja yhteisölle. Jacob Burckhardtin kuviteltu tosi historia. Suomen kielen edistämisen aatteet vanhafennomaniassa luvulla. Sukupuolten väliset suhteet ja valta Heian-kauden - keskivaiheen japanilaisten ylhäisönaisten kirjoituksissa. Itse ja muut paljasjalkakarmeliittanunnien elämässä Pyhän Teresan - mukaan.

Vallankumouksellisia ajatuksia - John Milton. Tanssin paikat - Riitta Vainion esitystilat luvun Suomessa. Ruumiillisuuden käsittely kauneudenhoito-oppaiden kauneusleikkauskirjoituksissa Suomessa - Kahden subjektin dialogi ikonin välityksellä.

Ajan, muistin ja taiteen eksistenssi Andrei Tarkovskin elokuvassa Peili. Uusi nainen, uusi mies, uusi ihminen? Sukupuoliroolit ja moderni Katri Ingmanin luvun romaaneissa.

Kodin ja vapriikin välillä. Forssan tehtaalaisnaisten arkielämä - luvuilla muistelma-aineiston valossa. Suomalainen poliisielokuva ja luvuilla Reino Tenkasen elokuvatuotannon dokumentoinnin valossa. Arpád-suvun kuninkuuden ideaali luvulla. Euroopan ja uuden maailman representaatio Theodore de Bryn Americae-sarjassa luvun lopussa.

Unten mailta maan alle - Sandvik Tamrockin Turun tehtaan tuotantokulttuuri jatkumon ja katkoksen näkökulmasta vuosina - Aki Kaurismäen elokuvan Varjoja paratiisissa lehdistövastaanotto Suomessa.

Barabbaan ja Shylockin perilliset. Juutalaiset uuden ajan alun englantilaisessa kulttuurissa. Kelttimunkkien meriuskomukset varhaiskeskiajan Irlannissa ja Skotlannissa. Suomen Käsityön Ystävien tarvikepakettien postimyynti - Ruumiillisella kasvatuksella kohti terveempää kansakuntaa  - Keskustelu naisten ruumiillisuudesta Kisakenttä-lehdessä - lukujen Suomessa. Andreas Halinius - - Varsinaissuomalaisesta talonpojan pojasta papiksi Vanhaan Suomeen.

Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologia kulttuurihistoriallisessa tutkimuksessa. Uhkaava tulevaisuus, kauhea menneisyys.

Hammer-yhtiön tieteis- ja kauhuelokuvat luvun jälkipuoliskon Britanniassa. Lorenzo de' Medici taiteiden suosijana Giorgio Vasarin Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori -teoksessa. Olavi Virran julkisuuskuvan muutos aikakauslehtien sivuilla vuosina - Keisarista kerjäläiseen - Venäläiset Lappeenrannassa - Gummeruksen kustannusliike suomalaisen kustannustoiminnan kentässä vuosina - Tiedemiehen elämä seldzukkien Iranissa - Harmaan eminenssin tie eturiviin: Agents-yhtyeen urakehityksen kulttuurihistoriallinen tarkastelu vuosilta - Aatteen palosta koko kansan sydämiin.

Pekka Puupää -sarjakuvan poliittiset teemat Kuluttajain Lehdessä vuosina - Esiliinoihin liittyvät käsityöohjeet naiskäsityksen ilmentäjinä luvun alusta luvulle. Kulttuuritunkeutuja ja lasten kasvatuksen vääristäjä? Videokeskustelu eduskunnassa - Laukon kartanon torpparilakko ja häädöt sosialidemokraattien julkisuudessa - Elävä kylä ja idylli.

Verlan tehdaskylän moniääninen menneisyys. Queen-yhtyeen julkisuuskuvan muotoutuminen angloamerikkalaisessa rocklehdistössä - Sukupuolittuneet roolit costaricalaisten campesina-naisten omaelämäkerroissa luvulla. Suomalainen huumausainekeskustelu - Nuoruuden poikkeavuuden määrittely terveydenhuollon ja lastensuojelun aikakauslehdissä vuosina - Suomalaisuus maahanmuuttajien opetussuunnitelmissa - Älä unelmoi, ole se.

Ympäristöhistoriallinen tutkielma Kuusankosken tehdasyhteisön jokisuhteesta. Taiderockin naamiot teknologian teatterissa. Pink Floydin lavaesiintyminen - Puhtaus on puoli ruokaa: Suomen romanien puhtaus- ja kunnioitustavat romani-identiteetin näkökulmasta luvun jälkipuoliskolla.

Sointu-levymerkki suomalaisuuden rakentajana ja luvuilla. Tuuti lasta tuonelaan - Kuolema-aiheiset kehtolaulut lapsen kuoleman ja lapsenmurhien tulkkina luvun Suomessa. Velvollisuutta vai hyvää tahtoa - Kotilieden kummikerhon toiminnan alkuvuosikymmenet. Henkistä valtaa itsensä yli. Henkinen ja aineellinen ihminen Thiodolf Reinin - psykologiassa. Karaten monimuotoisuus ja sulautuminen suomalaiseen liikuntakulttuuriin vuosina - Buddhalaisten elementtien representaatiot luvun alun suomalaisilla tutkimusmatkailijoilla.

Kestävä kehitys Sundsvallin ja Tarton paikallisagendoissa. Eksoottinen ja uskonnollinen toiseus Gunnar Landtmanin näkemyksissä kiwaipapulaisesta kulttuurista. Maalaisnaisten työ- ja vapaa-ajan käyttö - luvuilla. Muutos ja jatkuvuus kahden sukupolven miesten isyyskertomuksissa luvulla. Jean Sibeliuksen Kullervo suomalaisen lehdistön tulkitsemana vuosina - Jumalan ritarit ja morsiamet.

Sukupuoli kristillisessä mystiikassa ja luvuilla. BioCity-hankkeen vaiheet ideasta osaamiskeskuksen osaksi. From Numbers to Meanings. Pablo Nerudan Canto General -teoksen syntyhistoria - Semioottinen tutkielma luvun automainoksista. Kirjailijan kolme elämää - Erkki Mutru, suomalainen - Kapitalismi, kone, kapina - luvun kyberpunk ja kyberkulttuuri kapitalistis-teknologisoituvassa maailmassa. The creation of the spatial imagination in Lithuanian national movement end of 19th - beginning of 20th centuries.

Akseli Gallen-Kallela suomalaisen kansanelämän kuvaajana ja luvuilla. Firenzen fransiskaanien suhde tilaan luvun alusta mustaan surmaan. Mielisairaanhoitajan ja sairaanhoitajan elämää Kupittaan sairaalassa - Keisari Julianuksen harjoittama uskontopolitiikka - suvaitsevaisuus ideologisella ja käytännön tasolla.

Salon seudun mielenmaisema - Aateliskartanoiden ja ruukkien seuraustako? Ars Nascendi - Syntymisen taito. Luomisen rooli Andre Bretonin ajattelussa. Äitiys uuden ajan alun Englannissa. Kotimaisen viihdeperinteen jatkumo ja murros television alkuaikoina - Meri ja merenkulku keisariajan alun roomalaisessa ajattelussa.

Andy Warhol, Factory ja monimediaisen tähteysviestinnän tuottaminen. Yleisön Provinssirock - aikansa lehdistön ja muistitiedon kuvaamana luvulla. Euran historiamatkailun syntyvaiheet - Itsenäisen naisen elämää Virve Sammalkorven romaanissa Sinkkuleikki.

Suomalaisia kotivideoita homo suomi24 seksiseuraa

: Finnkino lahti sexsi tarinoita homoseksuaaliseen

Finnkino lahti sexsi tarinoita homoseksuaaliseen 615
Gay mies meis seksiseuraa seinäjoki Turun Oopperayhdistyksen toiminta ja kehitys ja luvuilla. Internetin merkityksellistäminen osana internetin kulttuurista omaksumista kotimaisissa musiikkilehdissä - Naisten toimijuus ja sukupuolen esittäminen Aristofaneen komedioissa. Kansainväliset arkkitehtuurivirtaukset ja niiden ilmeneminen Suomessa, erityisesti Turussa luvun alusta vuoteen Albert Edelfeltin taiteilijanuraan kohdistuneet odotukset ja luvuilla. Juuri tästä kohtuullisuuden ja tasapainon löytämisestä on kyse myös  Petri Luukkaisen Tavarataivas -dokumenttielokuvassa. Béla Bartókin näyttämöteokset päivä- ja aikakauslehdissä ilmestyneiden aikalaiskritiikkien silmin -
SEKSISEURAA KEMI MAKSULLISET NAISET HOMO HELSINKI Homoseksuaaliseen sex shop tampere osoitetiedot ilmaiseksi eniro
Finnkino lahti sexsi tarinoita homoseksuaaliseen Jasminelive homo liian pieni kalu

ORGASMI GAY NAISELLA SENSUAL MASSAGE HELSINKI

Towards cultural history of architecture. Kansakunnan isät ja suomalaisuuden rakentajat. Suomen historian merkkihenkilöt lukion historian oppikirjoissa. Irtolaisuudesta epäiltynä ja haureellisissa aikeissa. Naiset irtolaislain soveltamisen kohteena vuosien - aikana Turussa.

Kulta-aika ei ole mennyttä. Kulta-aika ja Jumalan valtakunta Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa historianfilosofiassa. Villingin rantakallioita ja herännäistä kansaa. Nuori Suomi -albumin naistaiteilijat kansallisuutta rakentamassa vuosina - Viittomakielen tulkin ammattikuvan muutos ja sopeutuminen kuurojen kulttuuriin.

Mutaa, miinoja ja mielipuolia. Ensimmäinen maailmansota komediasarjassa Musta Kyy Blackadder goes forth, Dialogi tapahtumana, filosofia kykynä. Susanna vaimon ja naisen kuvana luvun Venetsiassa. Siveellisyyden ihanteita ja uhkia Tintoretton Susanna-maalauksissa. Suuren valkoisen metsästäjän näyttämö. Romaanin Afrikan vihreät kunnaat Afrikka-kuva Saidin orientalismin teorian mukaan. Ingmanin talon rajat ja mahdollisuudet.

Tilankäyttö ja kaupunki - lukujen vaihteen Turussa. Kaupunkisuunnittelu ja kaupunkirakentaminen Turussa - Liettualaiset mytologiset tarut ja niiden läsnäolo vanhojen ihmisten ja nykypäivän nuorison elämässä. Taidesarjakuva ja sarjakuva taiteena.

Sarjainfon sivuilla käyty keskustelu aikuistuneesta sarjakuvasta - Herran työmiehenä Kiinassa - Usko, kutsumus ja lähetystyö Vilhelmiina Arpiaisen ajattelussa. Kriisitematiikka venäläisen symbolistin Andrei Belyin - kulttuurifilosofisissa esseissä.

Turun upolaiset osana luvun popkulttuuria. Sukupuolimoraali ja avioliitto Ilmari Kiannon ja hänen sukulaistensa kirjeenvaihdossa vuosina - Baskimaan viimeinen pakana on nykyajan joulupukki. Kertomus baskikulttuurin säilymisestä, muuttumisesta ja elpymisestä Olentzero-hahmon kautta. The foundation of St. Peter's and Paul's church in Vilnius. The church and its patron. Lennart Segerstrålen - työläisiä kuvaavat seinämaalaukset Fiskarsin Lukaalissa.

Kodin ideaali Carl Larssonin teoksen Ett hem kautta tulkittuna. Albert Edelfeltin taiteilijanuraan kohdistuneet odotukset ja luvuilla. Perinteistä työväenmusiikkia - lukujen vaihteessa. Työväen lauluja -levy ensimmäisenä laajalle levinneenä sonorisena ja toisinnettavana tulkintana perinteisestä työväenmusiikista. Rahvaalle jaettu metsästysvalistus luvun lopussa ja luvun alkuvuosina.

Matilda Roslin-Kalliola - ja kirjoittamisen monet merkitykset. Katolinen pappi ja kirkon selibaattivelvoite meksikolaisessa elokuvassa Isä Amaron rikos Suomen Cosmopolitan-lehti vuosina - sukupuoliteknologian ylläpitäjänä ja tuottajana. Opettajuus vuosien - Opettajain-lehdissä. Karjalaiset yrittäjät Lahden talouselämässä - luvuilla. Sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentuminen Suosikissa vuosina - Dark side of the blues.

Afroamerikkalainen uskonnollisuus ja magia Mississippi Delta- ja Chicago-bluesissa luvulta luvulle. Taideteollisuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet viktoriaanisessa Englannissa Art Journal-lehden tulkitsemina. Loisvalistus suomalaisissa terveysoppaissa - Turkulaisten arjen ja juhlan tilat luvun lopulla. Tähteyden ongelma ja sarjakuvantekijä. Don Rosa tekijänä ja fanina. Turun Ladun organisaatiokulttuuri - Kättely tervehtimismuotona suomenkielisissä käytösoppaissa vuosina - Yhteiskunta näyttämöllä eli Mozartin ooppera Figaron häät osana luvun lopun moraalikeskustelua.

Naisautoilu ja naisautoilijan representaatiot Suomessa - luvuilla. Katariina Sienalaisen - lähimmäisenrakkauden teot myöhäiskeskiajan maallikkohengellisyydessä. Ideaalikuluttajan rakentaminen Nelosen kanavaprofiilissa - Aika mennyt tuo palaa. Työväen ja porvariston kiristyvät suhteet ennen kansalaissotaa - Tutkimus urheiluseura Maarian Pyrkivän aatteellisuudesta vuosina - Turun yliopistollisen keskussairaalan arki työntekijöiden muistamana luvulta luvulle.

Kaupunki- ja asuntorakentamisen funktionalistiset ihanteet ja niiden toteuttaminen Turussa - luvuilla. Masentunut rakastaja, ahdistava avioliitto. Erkon kirjoituskilpailun novelleissa vuosina , , ja Katseen merkitykset Tod Browningin elokuvassa Freaks Kolonialistinen ympäristökuvaus Karen Blixenin romaanissa Eurooppalaisena Afrikassa Kerrottu opettajuus - opettajuuden kerronnallinen konkretisoituminen opettajien omaelämäkerrallisissa teksteissä.

Muistelmien esittämä kuva kuoleman läsnäolosta lukulaisen The Doors -yhtyeen laulaja Jim Morrisoniin liittyvissä tarinoissa. Du är ju för fan inte normal!

Kaupunki- ja asuntorakentamisen funktionalistiset ihanteet ja niiden toteuttaminen Turussa - luvulla. Gastronomiaa Ranskassa ja Suomessa vuosina - Avaruusajan tulevaisuusajattelu suomalaisessa aikakauslehdistössä - Psykosomatiikan viitekehys suomalaisessa lääketieteellisessä keskustelussa vuosina - Iitin, Sippolan ja Valkealan kotiseutumuseoiden kokoelmat ja perusnäyttelyt paikallisen identiteetin kuvaajina ja rakentajina.

Sisustusihanteet Kaunis Koti -lehdessä vuosina - Miehisyysmallien murros fin de siècle -ajan Englannissa - Aravan suhde modernismiin, sen vaikutus kaupunkikuvaan ja elämään luvun alun Turussa. Liettualaisten taidenäyttelyiden vastaanotto suomalaisessa lehdistössä v. Moni pieni villiintynyt, vallaton veitikka. Sörnäisten kansanlastentarhan lapset ja heidän elinolonsa - Turkulaisten homojen ja lesbojen kulttuurihistoriaa. Modernin naisen kuva tanssi- ja alastonvalokuvissa - luvun Suomessa.

The construction of the new Lithuanian elites in Stilius magazine - Intiaanius elokuvassa Mies Hevosena Liettuan itsenäistymiskehitys Helsingin Sanomissa vuosina - Turvallisuuden ja juurettomuuden paikka. Naiseus myöhäiskeskiajan englantilaisissa mysteerinäytelmissä. Lohjalaisten puutarhojen merkityksiä yksilölle ja yhteisölle. Jacob Burckhardtin kuviteltu tosi historia. Suomen kielen edistämisen aatteet vanhafennomaniassa luvulla. Sukupuolten väliset suhteet ja valta Heian-kauden - keskivaiheen japanilaisten ylhäisönaisten kirjoituksissa.

Itse ja muut paljasjalkakarmeliittanunnien elämässä Pyhän Teresan - mukaan. Vallankumouksellisia ajatuksia - John Milton. Tanssin paikat - Riitta Vainion esitystilat luvun Suomessa. Ruumiillisuuden käsittely kauneudenhoito-oppaiden kauneusleikkauskirjoituksissa Suomessa - Kahden subjektin dialogi ikonin välityksellä. Ajan, muistin ja taiteen eksistenssi Andrei Tarkovskin elokuvassa Peili. Uusi nainen, uusi mies, uusi ihminen?

Sukupuoliroolit ja moderni Katri Ingmanin luvun romaaneissa. Kodin ja vapriikin välillä. Forssan tehtaalaisnaisten arkielämä - luvuilla muistelma-aineiston valossa. Suomalainen poliisielokuva ja luvuilla Reino Tenkasen elokuvatuotannon dokumentoinnin valossa. Arpád-suvun kuninkuuden ideaali luvulla. Euroopan ja uuden maailman representaatio Theodore de Bryn Americae-sarjassa luvun lopussa. Unten mailta maan alle - Sandvik Tamrockin Turun tehtaan tuotantokulttuuri jatkumon ja katkoksen näkökulmasta vuosina - Aki Kaurismäen elokuvan Varjoja paratiisissa lehdistövastaanotto Suomessa.

Barabbaan ja Shylockin perilliset. Juutalaiset uuden ajan alun englantilaisessa kulttuurissa. Kelttimunkkien meriuskomukset varhaiskeskiajan Irlannissa ja Skotlannissa. Suomen Käsityön Ystävien tarvikepakettien postimyynti - Ruumiillisella kasvatuksella kohti terveempää kansakuntaa  - Keskustelu naisten ruumiillisuudesta Kisakenttä-lehdessä - lukujen Suomessa.

Andreas Halinius - - Varsinaissuomalaisesta talonpojan pojasta papiksi Vanhaan Suomeen. Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologia kulttuurihistoriallisessa tutkimuksessa. Uhkaava tulevaisuus, kauhea menneisyys. Hammer-yhtiön tieteis- ja kauhuelokuvat luvun jälkipuoliskon Britanniassa. Lorenzo de' Medici taiteiden suosijana Giorgio Vasarin Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori -teoksessa. Olavi Virran julkisuuskuvan muutos aikakauslehtien sivuilla vuosina - Keisarista kerjäläiseen - Venäläiset Lappeenrannassa - Gummeruksen kustannusliike suomalaisen kustannustoiminnan kentässä vuosina - Tiedemiehen elämä seldzukkien Iranissa - Harmaan eminenssin tie eturiviin: Agents-yhtyeen urakehityksen kulttuurihistoriallinen tarkastelu vuosilta - Aatteen palosta koko kansan sydämiin.

Pekka Puupää -sarjakuvan poliittiset teemat Kuluttajain Lehdessä vuosina - Esiliinoihin liittyvät käsityöohjeet naiskäsityksen ilmentäjinä luvun alusta luvulle.

Kulttuuritunkeutuja ja lasten kasvatuksen vääristäjä? Videokeskustelu eduskunnassa - Laukon kartanon torpparilakko ja häädöt sosialidemokraattien julkisuudessa - Elävä kylä ja idylli. Verlan tehdaskylän moniääninen menneisyys. Queen-yhtyeen julkisuuskuvan muotoutuminen angloamerikkalaisessa rocklehdistössä - Sukupuolittuneet roolit costaricalaisten campesina-naisten omaelämäkerroissa luvulla. Suomalainen huumausainekeskustelu - Nuoruuden poikkeavuuden määrittely terveydenhuollon ja lastensuojelun aikakauslehdissä vuosina - Suomalaisuus maahanmuuttajien opetussuunnitelmissa - Älä unelmoi, ole se.

Ympäristöhistoriallinen tutkielma Kuusankosken tehdasyhteisön jokisuhteesta. Taiderockin naamiot teknologian teatterissa. Pink Floydin lavaesiintyminen - Puhtaus on puoli ruokaa: Suomen romanien puhtaus- ja kunnioitustavat romani-identiteetin näkökulmasta luvun jälkipuoliskolla.

Sointu-levymerkki suomalaisuuden rakentajana ja luvuilla. Tuuti lasta tuonelaan - Kuolema-aiheiset kehtolaulut lapsen kuoleman ja lapsenmurhien tulkkina luvun Suomessa. Velvollisuutta vai hyvää tahtoa - Kotilieden kummikerhon toiminnan alkuvuosikymmenet. Henkistä valtaa itsensä yli. Henkinen ja aineellinen ihminen Thiodolf Reinin - psykologiassa. Karaten monimuotoisuus ja sulautuminen suomalaiseen liikuntakulttuuriin vuosina - Buddhalaisten elementtien representaatiot luvun alun suomalaisilla tutkimusmatkailijoilla.

Kestävä kehitys Sundsvallin ja Tarton paikallisagendoissa. Eksoottinen ja uskonnollinen toiseus Gunnar Landtmanin näkemyksissä kiwaipapulaisesta kulttuurista. Maalaisnaisten työ- ja vapaa-ajan käyttö - luvuilla. Muutos ja jatkuvuus kahden sukupolven miesten isyyskertomuksissa luvulla. Jean Sibeliuksen Kullervo suomalaisen lehdistön tulkitsemana vuosina - Jumalan ritarit ja morsiamet. Sukupuoli kristillisessä mystiikassa ja luvuilla.

BioCity-hankkeen vaiheet ideasta osaamiskeskuksen osaksi. From Numbers to Meanings. Pablo Nerudan Canto General -teoksen syntyhistoria - Semioottinen tutkielma luvun automainoksista. Kirjailijan kolme elämää - Erkki Mutru, suomalainen - Kapitalismi, kone, kapina - luvun kyberpunk ja kyberkulttuuri kapitalistis-teknologisoituvassa maailmassa. The creation of the spatial imagination in Lithuanian national movement end of 19th - beginning of 20th centuries. Akseli Gallen-Kallela suomalaisen kansanelämän kuvaajana ja luvuilla.

Firenzen fransiskaanien suhde tilaan luvun alusta mustaan surmaan. Mielisairaanhoitajan ja sairaanhoitajan elämää Kupittaan sairaalassa - Keisari Julianuksen harjoittama uskontopolitiikka - suvaitsevaisuus ideologisella ja käytännön tasolla.

Salon seudun mielenmaisema - Aateliskartanoiden ja ruukkien seuraustako? Ars Nascendi - Syntymisen taito. Luomisen rooli Andre Bretonin ajattelussa.

Äitiys uuden ajan alun Englannissa. Kotimaisen viihdeperinteen jatkumo ja murros television alkuaikoina - Meri ja merenkulku keisariajan alun roomalaisessa ajattelussa. Andy Warhol, Factory ja monimediaisen tähteysviestinnän tuottaminen. Yleisön Provinssirock - aikansa lehdistön ja muistitiedon kuvaamana luvulla. Euran historiamatkailun syntyvaiheet - Itsenäisen naisen elämää Virve Sammalkorven romaanissa Sinkkuleikki.

Kansallinen ja kulttuurinen omakuva virolaisessa kulttuurilehtikirjoittelussa - High End -äänentoiston harrastajat ja luvun Suomessa. Munkki Johannes Gualbertuksen k. Colin Campbellin päiväkirja Ruotsin Itä-Intian kauppaseuran - 33 tekemästä matkasta Kantoniin luvun Euroopan ja Kiinan välisen kaupankäynnin kuvastajana. Turun Oopperayhdistyksen toiminta ja kehitys ja luvuilla. Postmoderni kommunikoija vai murrosajan itsepäinen individualisti?

Glenn Gouldin taiteilijakäsitys teknologistuvassa musiikkiviestinnässä. Avioliitto ja sukupuoli luvun firenzeläisissä morsiuskirstumaalauksissa. Henkilöliikenteen ja kaupunkirakenteen diskursiivis-arvohistoriallisista yhteyksistä Kuopion liikennepoliittisessa ohjelmassa vuodelta Quo vadis Europa A.

Arkkitehtuurin sosiaalisuutta korostavan ajattelutavan lähtökohdat ja konkretisoituminen suomalaisissa teollisuusyhdyskunnissa luvulla. Tehdastekoinen vai käsityönä valmistettu? Vaatemarkkinointia Suomessa ja luvuilla. Valoa ja varjoja trooppisessa paratiisissa - Matkailun vaikutukset kehitysmaissa Check-In, Helsingin Sanomat, Kehitys ja Kumppani -lehdissä vuosina - Korkeasti kouluttautuvien eurooppalaisten nuorten aikuisten matkailun muodot luvun lopulla.

Kohti valoa ja järjestystä. Aleksanteri Ahola-Valon ja lukujen rationaalinen ajattelu ja tulevaisuuden ihmisen muokkaaminen. Puosun pojat ja timpurin tyttäret. Merimiesperheiden elämää Turussa luvulla. Käsite kansalainen ja sen yhdistäminen antiikkiin Ranskan ensimmäisen tasavallan alun poliittisessa keskustelussa.

Muistin ohjaamat, äänellä palvelijat. Suuntautumisen ajatus varhaiskeskiaikaisessa lukemisen teoriassa. Karen Blixenin tulkinta brittiläisen Itä-Afrikan paikalliskulttuurista - Suomalaisten naisten pukeutuminen - Kotiliesi-lehden esittämänä.

Puhdas, tyyni, taitava - uuden sairaanhoitajattaruuden syntyminen Suomessa luvun ja luvun alussa. Kirjailija ja taiteilija Helena Westermarckin tie itsenäisyyteen. Kuningaskala, Puikkarit ja Suomen miehet Anjalassa. Kymenlaakson kunnallisvaakunat kunta- ja maakuntaidentiteetin luomisen välineinä.

Kristillinen kasvatusmalli Suomessa luvun lopussa. Will Eisnerin sarjakuvaromaani Myrskyn silmään kertomuksena Yhdysvaltain juutalaissiirtolaisuudesta. Vanha pois uuden tieltä - vanhojen rakennusten purkaminen ja suojelukiista Turussa vv. Nuoren aatelismiehen opintomatka Euroopassa - Pahan kuvia - kiinalainen väkivalta ja "tunteettomuus" Norbert Jacquesin matkakuvauksen - 13 valossa.

Telakan kunnostus osana uutta turkulaista suojelevampaa kaupunkisuunnittelua. Junalipulla Euroopan ympäri - Ensimmäisten interreilaajien matkassa luvulla. Samaan sukupuoleen kohdistuvien seksuaalisten tekojen ja halujen representaatiot myöhäiskeskiajan englantilaisessa kulttuurissa. Reidar Särestöniemi ja kenttä. Reidar Särestöniemen taiteen bourdieulaista tulkintaa.

Pyykinpesemisen modernisoituminen suomalaisten kaupunkien yksityistalouksissa luvulta luvulle. ESKO - tietokonetta tekemässä. Tietoteknologisen kentän muodostaminen ja nopea muutos Suomessa - Kalevalaa kaihoten Kajaanista Vienaan kulkien.

Elias Lönnrotin reitit Kainuun kulttuurimatkailun perustana. Unelma kesästä - Huvilakulttuuria luvun Ruissalossa. Populaari tietokonelehdistö kotimikrokulttuurin määrittäjänä Suomessa luvulla. Helvi Hämäläisen Katuojan vettä näkökulmana leimattujen ja valvottujen puute-elämään Suomessa vuosina - Naisen kuva menneisyyden peilissä. Angelika-elokuvat - 68 populaarina naishistoriana.

Naisen ja miehen representointi Annan mainoksissa - Vankien parantamisen ja käsittelyn tekniikoiden ulottuvuus autonomian ajan lopun suomalaisessa vankeinhoidossa. Maus, me ja menneisyys. Teksti- ja historiateoreettinen näkökulma Art Spiegelmanin sarjakuvaromaanissa välittyvään joukkotuhokuvaan.

Menneisyyden monet kasvot E. Doctorowin teoksessa The Book of Daniel. Oli kerran nuori tyttö. Elsa Soinin luvun naiset. Forum Romanum ja Forum Augustum princepsin ideologian kuvastajina. Yhteistyö menneisyyttään kantavana toimintana. Historiallisesti muotoutuneiden intressien rooli Turun PET-keskuksen merkkiainekehityksessä.

Kauneuskulttuuri matkalla moderniin - naiskauneusihanne Suomessa luvulla. Kuolema ja ihmisruumis myöhäiskeskiajan Ranskassa. Naiset ja kaupunkitila Sara Paretskyn dekkareissa. Englannin kuninkaan Henrik VII: Vincenzo Malacarnen analyysi Acquin kylpylöistä vuonna Aborigines in Australian Historiography - Imperiumi ja 'pimeä maanosa'.

Siirtomaavallan problematiikka ja ajankuva Joseph Conradin teoksessa Heart of Darkness. Ibn Khaldunin käsitys sivistyksestä ja barbariasta. Kansalaistoiminnalla rikollisuutta vastaan - kirjoittelu rikollisuudenvastaisen ryhtiliikkeen mahdollisuuksista ja päämääristä luvun Suomessa. Käsiteollinen damastinkudonta Suomessa - luvuilla. Tyttöikä on vaaroja täynnä Kristus teissä - kirkkauden toivo. John Bunyanin eskatologia ja suhde The Pilgrim's Progress -teokseen.

Liedon eläkeläisten harrastukset ja sosiaalinen osallistuminen elämän eri vaiheissa. Heraldisten tunnusten ymmärtäminen sekä niiden käyttö historiantutkimuksessa. Aurinkoa, merta ja kulttuuria - Ruotsalaisten etelänmatkailu Jorden Runt -lehdessä vuosina - Elokuva-aitan suhtautuminen amerikkalaiseen elokuvaan vuosina - Päiväkirjojen Aino Kallas - modernia naisidentiteettiä etsimässä.

Hierarkia ja sosiaaliset suhteet suomalaisilla valtameripurjehtijoilla ja luvuilla. Suomenkieliset lehdet ja kilpaurheilun alkutaival olympiakisoissa vuosina - Hyvästä paimenesta taivaan keisariksi - Kristuksen vallan manifestaatiot luvun roomalaisessa sarkofagikuvanveistossa. Tietokonepelko teknologisen katselutavan ilmentymänä. Esimerkkinä hakkeritapaukseen liittyneet uhkakuvat Suomessa - Naiset ja lapset jatkosodan TK-kirjoituksissa. Miehinen älyllinen ja esteettinen turhamaisuus sosiaalisen arvon tekijänä.

Dandyismi englantilaisessa kulttuurissa - Underground-sarjakuva luvun amerikkalaisessa vastakulttuurissa. Lastenkulttuurikeskustelu Suomessa kansainvälisenä lapsen vuonna Näkökulmana Lapset ja yhteiskunta -lehdessä käyty keskustelu. Sensuurin piirteistä amerikkalaisessa kulttuurissa luvulla. Arkkityyppi, keskuksen symboliikka ja ikuisen paluun myytti Publius vergilius Maron tuotannossa. Englantilaisten utopioiden ympäristö, maisema ja luonto uuden ajan alussa - Nerouden myytin selitysmallit - luvun psykologian nerouden tutkimukselle tarjoama näkökulma.

Aikakauslehti Image kaupunkikulttuurin kommentoijana - Uno Cygnaeuksen käsitykset naisen kasvatuksesta. Tie Roomaan - Saksalaisen valtakunnan identiteetin kehityksestä ja renovaatio-aatteen synnystä luvulla. Rauman kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen perustamiseen johtaneet tekijät - Keisari Trajanuksen rakennuspolitiikka ja vestaalien talo.

Palvelija perheessä ja palvelijan ja emännän välinen suhde vuosisadan vaihteen kaupunkilaiskodissa. Pohjoista eksotiikkaa modernissa kehyksessä: Avioliitto-oppaiden esittämät perhesuunnittelun ikäkaudet ja Suomen käytäntö vuosina - Kurikan ja Tuulispään vitsit - luvuilla modernisaation ja Toiseuden näkökulmasta. Vapaussota pohjalaisessa julkisuudessa - Vaasa-lehden välittämänä.

Väestöpolitiikka Suomessa vuosina - Secret and reformist societies in Ireland in the s. Viktoriaaninen nainen kuin tiimalasi. Muotipuku-uutuudet ja niiden leviäminen Suomeen - Suomessa luvulla käyty lehtikirjoittelu vertailukohteinaan Oswald Spengler ja Arnold J. Suomalaisen oopperan talous ja balettiosaston kehitys - Muodonmuutoksia kulttuurin merkeissä - John Lennon rocktähtenä.

Hans-Georg Gadamerin historiateorian tarkastelua. Kaupunkilaisuus ja kaupunkilaistavat Niccolò Machiavellin käsittäminä luvun alun Firenzessä. Inventio, konventio ja muutos historiassa. Kansan kuva Turun romantikkojen kirjoituksissa - Linna ja sen asukkaat ja luvulla.

Harlemin mustan musiikin merkitykset ja lukujen vaihteen kulttuurimurroksissa. Konstantinopolin valloitus myyttisenä tapahtumana. Naiset, koulutus ja hammaslääkärin ammatti Suomessa. Kesäpäivä saaristossa - kotkalaisten merellinen vapaa-ajan vietto vuosisadan vaihteessa - Porvarillista rakkautta - rakkaus, perhe ja sukupuoliroolit Oskar ja Mili Hultmanin kirjeenvaihdossa - Keskiluokkainen nainen varhaisviktoriaanisessa Englannissa. Naiset suomalaisen yhteiskunnan kuvaajina luvun kulttuurilehdissä.

Käsityön opetus kansakoulun organisointivaiheessa - Erään perheen tyttöjen tulevaisuudenkuvat ja elämänvalintoihin vaikuttaneet tekijät. Sivistyneistöön ja rahvaaseen eroteltujen taiteilijoiden tuki. Heikki Tandefeltin ja Gösta Stenmanin aiheuttama valtakamppailu Suomen kuvataide-elämässä - Futuristien suhde fasismiin luvun alkupuolen Italiassa. Klaus Mannin näkemys saksalaisesta nuorisosta ja nuorison suhteesta muuhun yhteiskuntaan luvulla ja luvun alussa.

Fin de siecle Flanderissa Van Nu en Straks -aikakauslehden - välittämänä. Traditio kohtaa modernin huonekalutaiteessa ja -teollisuudessa. Näkökulmana Bomanin perheyritys ja Carl-Johan Bomanin huonekalut - Nuori Suomi ja Ikuinen Rooma.

Rooma-kuvaukset suomalaisissa aikakauslehdissä vuosina - Yrjö Jylhän Kiirastuli-runokokoelman ja historiallisen tilanteen kohtaaminen. Vainotulet-kirjasota luvun maaseutuasenteiden peilinä. Mencken, Yhdysvallat ja Menckenin Yhdysvaltojen etelään kohdistama kulttuurikritiikki - Italian taiteen näyttelyt ja niistä käyty lehtikirjoittelu Suomessa - Yksi maa, kaksi kulttuuria.

Navajo- ja Yhdysvaltain kulttuurin kohtaaminen - Ylioppilaat rakentavat - Ylioppilaskuntien rakennushankkeet korporaatioita muovaamassa autonomian ajan ja ensimmäisen tasavallan Suomessa. Ruusu osana keskiajan ja renessanssin kulttuuria. Mustan toiseuden kuva Suomessa ja luvulla.

Film noir, aikansa tulkki. Alastomia naamioita suomalaisilla näyttämöillä: Luigi Pirandellon näytelmien vastanotto Suomessa ensi-iltakritiikkien valossa vuosina - Ajanvietettä sivistysradiosta - Suomenkielisen yleisradioajanvietteen kuuntelukulttuuri ja ohjelmapoliittinen kontrolli - Carmina Buranan ja goliardien maailma.

Lukeva lapsi - tuleva kansalainen. Ensimmäiset suomalaiset lastenlehdet ja niiden yhteiskuntaan integroiva funktio. Suomalainen osallistuva kuvataide luvun murroksessa. Suomalainen salapoliisiromaani ja sen arvomaailma vuosina - Työ osana suomalaissiirtolaisten integroitumista Kanadaan ja Yhdysvaltoihin - Yhdysvaltain läntisen ekspansion legitimointi ja selittäminen ja luvulla.

Italialaisen elokuvan vastaanotto suomalaisessa erikoisaikakauslehdistössä vuosina - Lapsikäsitys ja lastenkirjallisuus luvulta luvulle - tutkimuskohteena Marjatta Kurenniemen tuotanto. Pukeutuminen ja yhteiskunnan hierarkia Elisabet I: Laitilalainen yhdistystoiminta luvulta vuoteen Hopeahaikaran huuto - käsitykset autosta ja autoilusta muotina luvulla.

Charles Baudelaire taiteenkeräilijänä ja japanistina. Amerikkalaiset elokuvat Suomessa - Tutkielma amerikkalaisten elokuvien maahantuonnista, levityksestä ja suosiosta.

Kubismi Suomen luvun taidekirjoittelussa. Lehtien taidepalstojen välittämät käsitykset kubismista taidesuuntana - Louis-Sebastien Mercierin romaanin L'an välittämä kuva valistuksen aika- ja tulevaisuuskäsityksistä. Tiedon sirpaleista heimokansan esittelyyn.

Unkarin tuntemus suomalaisessa lehtikirjoittelussa ja matkakuvauksissa - luvuilla. Arkkitehti Wivi Lönnin koulutus ja toiminta esimerkkinä naisten opiskelu- ja uramahdollisuuksista luvun alun Suomessa. Historia ja pyhät kertomukset - varhainen englantilainen hagiografia aikansa dokumentoijana.

Monia kiinnostavia elokuvia festivaalilta toki löytyy, kannattaa käyttää aikaa ohjelmiston selailuun! Ja tässä omat suositukseni niistä: Kyseessä on "kaksipäiväinen feministinen elokuvafestivaali feat. Ohjelmasta nettisivuilla mainitaan neuvostoliittolainen mykkäelokuva Babi Riazanskie   Ryazanin maalaisnaiset, Checkpoint Helsingin Facebook-sivulla on myös alustava elokuvalistaus: Orionissa on lauantaina 5.

Elokuva on tarkoitettu esitettäväksi tuplaprojisointina filmiltä eli käytännössä sitä ei voi televisiosta tai näytöltä edes katsoa.

Tuolta Andy Warholin aikalaiselta nähdään useampiakin elokuvia Artova Kinon sarjassa, jossa on mukana myös teoksia Ken Jacobsilta. Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueen kulttuuritoimintaa vaaliva Artova järjestää ilmaisia elokuvatapahtumia , joiden tarjonta on ollut poikkeuksellisen kunnianhimoinen. Artovan elokuvafestivaali AFF järjestetään syyskuun 4. Nostan ohjelmistosta esiin Jack Smithin elokuvat, joita nähdään kahdessa näytöksessä: Jack Smithin lyhytelokuvia ja No President.

Lisäksi mukana on elokuvia Smithiä innoittaneelta näyttelijä Maria Montezilta. Jack Smith — tunnetaan performanssitaiteilijana ja amerikkalaisen underground-elokuvan edelläkävijänä. Hänen keskeisin työnsä on Hollywoodin b-elokuvien estetiikasta ammentava Flaming Creatures , joka sai mainetta pornografisina pidettyjen kohtausten vuoksi. Jack Smithin elokuvat olivat osa laajempaa ja hyvin huomiota herättänyttä amerikkalaisen kokeellisen elokuvan liikehdintää, josta voi lukea lisää esimerkiksi tästä Jonas Mekasin kirjoituksesta.

Queer-estetiikkaa viljelivät tuona aikakautena myös mm. Kenneth Anger, Andy Warhol sekä Kucharin veljekset. Tulevana viikonloppuna pe-la Helsingin juhlaviikoilla järjestetään 25 x 25 — Close Encounter -tapahtuma Kaapelitehtaalla.

Nuorten kiinalaistaiteilijoiden katselmus kestää yli yön ja sen erikoisohjelmaan kuuluu mm. Tapasin Jennyn keväällä Saksassa Dortmundin naiselokuvafestivaalilla. Juhlaviikkojen sivuilla ei ole tarkkaa aikataulua, mutta Jennyn mukaan näytökset alkavat perjantaina klo 22 ja myös lauantaina iltapäivällä nähdään elokuvia. Lista elokuvista on ladattavissa pdf: Perjantaina alkavan Espoo Cinén queer-tarjonnasta olen kirjoittanut jo täällä ja täällä. Alla vielä kaksi suositusta ja oma odotuslistani.

Kannattaa myös tsekata festivaalin naisnäkökulma -tunniste. Suositukset Ma łgorzata Szumowska, Body Cia ło Puolalaisen Szumowskan homopappielokuva In the Name of nähtiin Suomessa festivaaleilla ja kesällä ohjaaja vieraili Sodankylän elokuvajuhlilla.

Nyt myös Espooseen tulee hänen uusin elokuvansa Body , joka käsittelee ruumiillisuutta kolmen päähenkilön kautta. Elokuva ei varsinaisesti ole komedia, mutta käsittelytavassa on huumoria. Vakavia aiheita ei silti lyödä leikiksi. Pidin elokuvassa siitä, kuinka sujuvasti se yhdistää ihmissuhdetematiikkaa ja kuumia seksikohtauksia!

Ariane Labed pääosassa heittäytyy rooliin antaumuksella. Näitä elokuvia odotan Andrew Haigh, 45 Years Haighin ohjaama Weekend on yksi parhaita homosuhteita kuvanneita elokuvia. Haigh oli käsikirjoittamassa myös erinomaista Looking -sarjaa. Ohjaajan uusin, avajaiselokuvana nähtävä 45 Years keräsi kehuja Berlinalen ensi-illassaan.

Elokuva tulee myöhemmin myös laajempaan levitykseen. Espoo Ciné kuuluu rakkaimpiin elokuvafestivaaleihin, sillä se on ensimmäinen festivaali, jossa olen käynyt. Vuosi oli ja elokuva Ferzan Özpetekin Hamam , joka mitä todennäköisimmin esitettiin festivaalin silloisessa Pink Zone -sarjassa.

Tämän vuoden ohjelmistossa on sarjojen sijaan käytössä tunnisteet eli hashtagit. Pink Zone, joka sittemmin lyhennettiin muotoon Pink, on siis nyt pink. Elokuvia on kuusi, joista varsinaisia "homoelokuvia" vaikuttaisi olevan neljä. Vetävästä Eisenstein in Guanajuatosta kirjoitinkin jo täällä. Viime viikolla julkaistiin Roland Emmerichin tulevan Stonewall -elokuvan traileri , jota pienimuotoisesti kommentoin Facebookissa.

Harva varmaan yllättyi huomatessaan, että elokuvan — tai ainakin trailerin — pääosassa on valkoinen, cis-sukupuolinen homomies. Mutta pettymys se silti oli. Kyse ei ole siitä, että oltaisiin pettyneitä banaaliin faktojen vääristelyyn.

Queer-elokuvissa on jo pitkään kuvattu ja kuviteltu historiaa, luotu omia, fiktionaalisia arkistoja koska viralliset arkistot eivät tätä historiaa ole huolineet.

Kyse on kunnioituksesta ja intersektionaalisuuden ymmärtämisestä: Ajattelinkin tarjota muutamia suosituksia elokuvista, jotka käsittelevät queer-historiaa jännittävillä, haastavilla, monisyisillä tavoilla, etsien omaa totuuttaan historiasta. Isaac Julien, Looking for Langston Mustan brittiohjaaja Isaac Julienin kokeellinen, runollinen elokuva luvun Harlemin renesanssin keskeisestä hahmosta, kirjailija Langston Hughesista.

Julien tuo historian osaksi nykypäivää kiehtovalla tavalla, ja kuvaa, kuinka valkoinen homo kulttuuri on eksotisoinut mustia ihmisiä ja mustien kulttuuria. Cheryl Dunye, The Watermelon Woman Metatasoilla liikkuvassa elokuvassa aloitteleva ohjaaja Cheryl, jota tulkitsee elokuvan ohjaaja Cheryl Dunye itse, alkaa tutkia The Watermelon Woman -nimisen mustan Hollywood-näyttelijän elämää ja uraa.

Tekijät ovat luoneet pieteetillä arkiston naisesta, jota ei ollut mutta olisi voinut olla. Cheryl yhdistää —luvuilla eläneen mustan lesbon tarinan nykypäivään, omaan tarinaansa.

Sally Potter, Orlando Sukupuolten välillä liukuva Orlando kiitää läpi vuosisatojen Virginia Woolfin kirjan yltäkylläisessä filmatisoinnissa. Queer-ikoni Tilda Swinton loistaa. Jennie Livingston, Paris Is Burning New Yorkin vogue-tanssikisojen ympärille kietoutuvasta ballroom-kulttuurista kertova Paris Is Burning ei aikoinaan ollut menneisyyteen sijoittuva elokuva, mutta kuvaa nyt jo lähes neljännesvuosisadan takaista aikaa.

Otin elokuvan mukaan listaan muistuttamaan, kuinka vähän muiden kuin valkoisten trans-ihmisten elämästä on tehty elokuvia. Elokuvan vastaanotto on ollut kompleksinen, kuten tämä Guardianin artikkeli tältä kesältä osoittaa. Joka tapauksessa kyseessä on arvokas dokumentti kulttuurista, joka näkyy yhä ympärillämme, mutta jonka alkuperää ei moni tunne. Peter Greenawayn uusin elokuva Eisenstein in Guanajuato saa hyvin huomiota alkusyksystä.

Berlinalessa helmikuussa ensi-illassa ollut elokuva on Espoo Cinén päätöselokuva Tavalliseen levitykseen elokuva tulee 4. Espoon elokuvateatterihelmi, vuonna valmistunut kaunis Kino Tapiola viettää juhlia ensi viikolla. Sen kunniaksi teatterilla on ilmaisnäytöksiä, muun muassa odotettu ja toivottu Oscar-ehdokas, Ava DuVernayn Selma Vuoden Alabamaan sijoittuva elokuva kertoo tositarinan mustien kansalaisoikeusliikkeen taistelusta. Pääosassa Martin Luther King Jr: Yle Teema näyttää Seksuaalisuutta ja ihmissuhteita queer-näkökulmasta tutkiva Almodóvar on ollut suosittu Suomessa: Minulle Almodóvar oli ensimmäisiä eurooppalaisia ohjaajasuosikkeja juuri televisioesitysten ansiosta.

Tänään perjantaina nähtävä Lihan värinä Carne trémula, oli ensimmäinen hänen ohjaamansa elokuva, jonka näin elokuvateatterissa. Se on siitä harvinainen Almodóvarin elokuva, että se perustuu kirjalliseen lähteeseen, Ruth Rendellin romaaniin Live Flesh. Luin kirjan joitakin vuosia sitten ja ero käsittelyssä on huomattava: Almodóvar tuntuu paljon armeliaammalta päähenkilö Victoria kohtaan — Rendell on ikävän porvarillinen ja kova.

Almodóvarin elokuvissa on aina ihastuttanut empaattisuus: Lihan värinä on tämänkertaisen sarjan vanhin elokuva. Elokuun puolella esityksensä saavat menestyksekäs ja rakastettu Kaikki äidistäni , lapsuuskuvaus Huono kasvatus , mielestäni Almodóvarin heikoimpiin suorituksiin lukeutuva Volver sekä hurja trilleri Iho jossa elän Elokuvat eivät jää Areenaan katseluun.

Almodóvarin seuraava projekti Silencio on IMDb: Elokuvateatteri Orionin monivuotinen perinne on 50 vuotta sitten -sarja, jossa esitetään elokuvahistorian merkkiteoksia. Elokuussa sarjassa nähdään ranskalaisen ohjaajamestari Agnès Vardan Onnen hetket Le bonheur, Cinéfiileille Varda on tuttu nimi. Ranskalaisen uuden aallon kynnyksellä uransa aloittanut Varda sai tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlilla kunniapalkinnon elämäntyöstään, johon kuuluu mm.

Onnen hetket valmistui Vardan muistetuimman elokuvan Cléon jälkimainingeissa. Amerikkalaiskriitikko Amy Taubin erittelee elokuvan taustoja tässä Criterionin artikkelissa: Julkaisimme elokuvateatteri Orionin syyskauden ohjelman tänään.

Alla kiinnostavia poimintoja tämän blogin näkökulmasta. Viime perjantaina elokuvateattereihin saapui Cannesin elokuvajuhlilla paljon kiinnostusta herättänyt Asif Kapadian dokumenttielokuva Amy Arkistomateriaalin ja haastattelun avulla elokuvassa käydään läpi laulaja, lauluntekijä Amy Winehousen — uraa ja elämää, joka päättyi vain liian aikaisin. Kaverini linkkasi kiinnostavaan artikkeliin, joka käsittelee ikonisten, nuorina kuolleiden tähtien marttyyri-ilmiötä sukupuolittuneisuuden näkökulmasta.

En ole elokuvaa vielä itse ehtinyt nähdä, mutta arviot ovat olleet erittäin kiittäviä mm. Sylvi , Kuvien takaa. Televisioblogaus on muhinut jo useita viikkoja mielessä, ja olen jopa saanut pari pyyntöä aiheeseen liittyen. Televisiotarjonnan runsauden vuoksi on ollut hieman hankala päättää, mihin keskittyisin, joten päästäkseni tästä yli, päätin listata joitakin viime aikojen suosikkejani, jotka eivät ole ehkä vielä kovin tunnettuja täällä suunnalla.

Itse katson ohjelmia nykyään lähinnä nettipalveluiden kautta, mikä rajoittaa tuntemustani — erityisesti muu kuin angloamerikkalainen tarjonta on jäänyt pahasti pimentoon. Pieni alustus kuitenkin aiheeseen: Televisiosarjoihin kohdistuu nykyään paljon feminististä, antirasistista ja queer-näkökulmaista kritiikkiä, mikä on tärkeää ja ansaitsisi saada Suomessakin paremmin huomiota.

Onneksi esimerkiksi tässä tapauksessa yleisö ei jäänyt hiljaiseksi; aika moni vastaava tapaus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Samalla television katsomisesta on tullut monelle jonkinlainen salainen, paheellinen nautinto, guilty pleasure: Itsekin olen lapsesta lähtien katsonut paljon sarjoja ja saan edelleen nautintoa sarjamaailmoihin uppoamisesta. Kuinka päästä yli siitä, että suurin osa televisiosta kertoo tarinoita valkoisista miehistä?

Tai siitä, että jos pää henkilöt ovat mustia, he ovat vankilassa? Tai jos he ovat transsukupuolisia, heitä esittävät cis-sukupuoliset näyttelijät? Pitäisikö television katsominen lopettaa kokonaan vai olisiko mahdollista löytää ohjelmia, jotka täyttävät kaikki toiveemme? Televisiosarjat luovat yhteisöllisyyttä niiden populaarikulttuurisen luonteen takia: Joitain sarjoja tekee mieli seurata vain, että voi olla jotain mieltä niistä omalla kohdallani True Detective oli tällainen.

Jos löydän sarjan "myöhässä" aloin juuri katsoa House of Cardsia , valittelen että en löydä keskusteluseuraa, kun muut ovat nähneet jaksot jo aikoja sitten.