Kiimainen mies homoseksuaaliseen sex tarinat

kiimainen mies homoseksuaaliseen sex tarinat

Sarita gay porno sihteri

Kiimainen mies homoseksuaaliseen sex tarinat

Kyse ei ole kokemuksien puutteesta vaan kriittisen tarkastelun kestävien todisteiden puutteesta. Ei ole mahdollista todistaa että nämä eheytyneet ovat todella olleet homoja ennen eheytystä, ja että ovat todellakin heteroita eheytymisen jälkeen.

Kuten alkuperäisessä viestissäni sanoin voi kyse aivan yhtä hyvin olla siitä, että "parantunut" haluaa hyväksyntää uskonnolliselta yhteisöltä eheytymisensä kautta. Subjektiivinen lausunto ei tässä tapauksessa käy todistukseksi, sillä ihminen voi tuntea vetoa omaa sukupuoltaan kohtaan, erityisesti nuoruudessa, vaikka olisikin hetero.

Tutkimukset joihin viittaan osoittavat selkeästi että seksuaalisuudella ja biologialla on selvä yhteys. Jos sinulla on kunnollisia objektiivisia todisteita vastakkaisesta antaa palaa; en kuitenkaan usko sinulla sellaisia olevan ainakaan aikaisempiin tästä aiheesta käytyihin keskusteluihin katsoessani.

Ilmeisesti olet nyt siirtynyt evoluution vastustuksesta koko biologian vastustukseen, mikä on jossain määrin johdonmukaista.

Tietenkään toisen lausuntoa ei pysty tieteellisesti todistamaan oikeaksi. Kuitenkin näiden ihmisten "elämä" sekä sen muutos todistaa heidän sanomansa puolesta. Tieteellisesti ei voi myöskään todistaa että seksuaalinen suuntaus olisi aina biologisen vauikutuksen tulosta.

Päinvastoin monien ihmisten kokemukset ja esimerkit ovat tätä hypoteesia vastaan. Eli tiede ei ole todistanut että seksuaalinen suuntaus olisi biologisen ilmiön tulosta. Näin ei ole tieteellisesti todistettu. Näin on ainoastaan oletettu juuri niin kuin sinäkin "oletit" alkuperäisessä viestissäsi.

Oletukset ja uskomukset eivät edelleenkään ole tieteellisiä tosiasioita mutta materialistit ovat kyllä todella kovia antamaan omille oletuksilleensa tieteellisen tosiasian arvon oli sitten kyseessä seksuaalinen suuntautuminen tai oletettu kehitys yksisoluisista alkueläimistä monisoluisiksi.

Näin siksi että heidän maailmankatsomuksena perustuu kehitysopillisesta hypoteesista jossa kaikki elämä on vain sattumanvaraisen kehityksen tulosta. Jotenkin ironista että ne jotka yleensä pyrkivät selittämään maailmankatsomustaan "tieteeseen" vedoten eivät itse ymmärrä tieteen todellista luonnetta ja sen rajoituksia.

Tässä linkki tieteen luonteen kertaukseen - http: Monien ihmisten kokemukset ovat myös suhteellisuusteoriaa ja kvanttimekaniikkaa vastaan, mutta se ei tarkoita että suhteellisuusteoria tai kvanttimekaniikka eivät toimisi.

Tieteellisesti on mahdollista näyttää mitkä ovat syyt homoseksuaalisuuden takana; tutkimukset joihin viittasin näyttävät että biologialla on oleellinen merkitys. Ihminen ei voi valita kehoaan tai aivojensa rakennetta, eikä siis voi päättää omasta seksuaalisuudestaan kuin aika pinnallisesti. Homokin voi olla seksuaalisessa kanssakäymisessä naisen kanssa, tuntien samalla seksuaalista vetoa enemmän omaa sukupuoltaan kohtaan.

Et selvästikään ymmärrä mitä oletus tarkoittaa. Oletus on formaaliin loogiseen päättelyyn liittyvä termi; otaksuma jota pidetään totena kyseisen päättelyn aikana, ja josta voidaan johtaa seurauksia.

Minä aloitin päättelyn, joskaan en kovin formaalia sellaista, oletuksella että homoseksuaalisuus on biologista ja johdin siitä että sitä ei voida pitää pahana, sillä ihmisellä ei itsellään tällöin ole asiaan vaikutusta. Se että minä oletin ketjussa että homoseksuaalisuus on biologista ei millään tapaa implikoi että tutkimukset joita lainasin olisivat virheellisiä ja tulokset vääriä. Sitä et voi minun päättelyäni tarkastelemalla johtamaan, todista ne vääräksi omalla tutkimustyölläsi!

Kun on kyse seksuaalisesta suuntaumuksesta on kyse ihmisen haluista. Biologialla on oleellinen merkitys sillä se määrittää olemmeko miehiä vai naisia mutta biologiamme ei määritä sitä mitä voimme himoita. Biologiamme ei määritä sitä tulemmeko himoitsemaan esimerkiksi varastamista, huoraamista, eläimiinsekaantumista, tappamista jne.. Nämä kaikki voivat tuottaa ihmiselle seksuaalista mielihyvää mutta nämä asiat eivät määräydy automaattisesti biologisista ominaisuuksistamme - nämä asiat eivät määräydy geeneistämme vaan ne nousevat maailmankatsomuksestamme tulevista arvoista ja valinnoista.

Seksuaalisessa suuntaumuksessa on myös kyse siitä mitä ihminen haluaa himoita ei siitä mitä hän voisi himoita. Se että esimerkiksi homoseksuaali voi olla esimerkiksi seksuaalisessa kanssakäymisessä vastakkaisen sukupuolen kanssa kertoo juurikin siitä että kyseessä on valinta ei biologinen ominaisuus. Ihmisten perusrakenteet ovat suurinpiirtein samanlaisia ja ne muodostavat ihmisten seksuaalisen toimivuuden jne.. Kuitenkin eri ihmiset pitävät eri asioista. Toiset pervommista kuin toiset jne..

Nämä mieltymykset eivät johdu biologisista eroista vaan maailmankatsomuksellisista eroista jotka muokkaavat ihmisten käyttäytymistä ja valintoja. Ihmisen seksuaalista suuntautumista ei voi todistaa biologisesti. Jotkut tekevät siitä biologisia oletuksia kun näkevät joissain ihmisissä joitain pienia biologisia eroja mutta nämä erot eivät ole todistaneet tieteellisesti että kyse olisi seksuaalisen suuntauksen biologisesta ominaisuudesta.

Se että useat ihmiset sanovat olleensa täysin homoseksuaaleja mutta uskosta Herraan Jeesukseen muuttuneensa täysin heteroiksi vahvistaa sen että ihmisten himojen ja niiden valintojen kohteet eivät määräydy geenien perusteella vaan ihmisen maailmankatsomuksellisten arvojen ja valintojen perusteella. Kun homoseksuaalin maailmankatsomus muuttuu täysin uskoontulossa on sillä radikaali vaikutus hänen seksuaaliseen suuntautumiseen - sillä usko Herraan Jeesukseen on muuttanut monet homot heteroiksi.

Seksuaalinen suuntautuneisuus - se mitä ihminen haluaa himoita nousee havaittujen tosiasioiden pohjalta paljon todennäköisemmin ihmisen eri elämäntilanteiden ja maailmankatsomuksen vaikutuksesta kuin biologisista ominaisuuksista jotka ohjaisivat ihmisen seksuaalista käyttäytymistä jotenkin automaattisesti. Todellinen pointti on ymmärtää nyt sana "muutos".

Muutos josta esimerkiksi Amadeus todisti puoltaa suurella todennäköisyydellä täydellistä arvomaailman ja maailmankatsomuksen muutosta joka muutti myös seksuaalisen suuntaumuksen kuin muutosta biologisella tasolla. Jotta sinun argumenttisi Juho toimisivat täytyisi nämä eheytyneiden ihmisten muutokset olla biologisia joka on kyllä mahdottomuus tai sitten nämä ihmiset vain valehtelevat siitä mitä tuntevat.

Kehitysoppineille jää siis asiassa uskottavaksi vain kaksivaihtoehtoa. Joko biologinen mahdottomuus tai ihmisten valehtelu sillä he hylkäävät kaikista loogisimman ja realistisimman vaihtoehdon eli maailmankatsomuksen tuoman elämänarvojen muutoksen.

Kehitysoppiin uskovat hylkäävät tämän vaihtoehdon ainoastaan heidän maailmankatsomuksensa pohjalta. Sillä kehitysopillinen maailmankatsomus perustuu juuri siihen mihin sinä Juho koitat koko ajan vedota eli miten homoseksuaalisuus voisi olla syntiä koska se on vain sattumalta kehittynyt biologinen ominaisuus.

Tai miten mikään voisi olla syntiä koska ihmiset ovat vain sattumalta kehittyneet sellaisiksi kuin ovat. Tämän uskomuksen pohjalta te kiistätte kaikki todisteet jotka ovat uskomustanne vastaan.

Edes ihmisten omat todistukset ja heidän elämän täydellinen muutos eivät vakuuta teita vaan edelleen katsotte että kyseessä on kenties vain ihminen joka esittää olevansa muuttunut. Kehitysopillinen maailmankatsomus ei salli muunkuin materialistisen näkökannan asioiden tulkitsemiseen ja siksi se on jo ennalta määrittänyt asian "totuuden" riippumatta siitä mitä todisteet loogisesti osoittaisivat.

En minä Juho sinun oletuksiesi perusteella epäile tuomiasi tutkimuksia vaan epäilen niitä sen perusteella että jos ne olisivat totta niin seksuaalista eheytymistä homosta heteroksi ei voisi tapahtua. Kuitenkin lukuisat ihmiset ovat siitä biologisena todisteena. Uskon ihmisten todisteita ja elämänmuutoksia ja selvää loogista päättelyä mielummin kuin tutkimuksia jotka ovat itsessään täynnä oletuksia - tutkimuksia jotka pohjautuvat kehitysopilliseen maailmankatsomukseen.

Otan vielä esimerkin evoluutiotutkijoiden "tutkimuksista". Näissä korostuu ennenkaikkea tutkijoiden maailmankatsomus joidenka kautta he tulkitsevat asioita. Eli kaikki tieteellinenkin tutkimus tulee tulkita ja tulkinta riippuu niistä maailmankatsomuksellisista "uskomuslaseista" joidenka pohjalta me tulkitsemme tosiasioita. Tutkimukset eivät ole siis ikinä itsessään mikään fakta totuus vaan tuovat esiin kyseisten tutkijoiden tulkinnan havainnoista. Tutkijoiden maailmankatsomus vaikuttaa taas siihen miten he tulkitsevat todisteet.

Huonot aivot huonot tavat. Näin yksinkertainen on rikollisen resepti kun rikollisuuden biologisia juuria selvittävien tutkijoiden ajatukset äärimmilleen tiivistää kuten tekee alan pioneeri Adrian Raine brittisyntyinen vankilapsykologi. Evoluutiopsykologit ovat muka osoittaneet ettei käyttäytymisemme pohjimmiltaan ole muuta kuin biologiaa.

Eli he perustelevat ihmisten pahaa ja moraalitonta käytöstä kehityshäiriönä. Tiettyjä ihmisiä voidaan alkaa karsimaan populaatiosta sen mukaan miten ihmiset arvelevat heidän sopeutuvan populaatioon.

Evoluutiopsykologien päätelmät voivat johtaa karmeisiin lopputuloksiin jossa ihmisiä karsitaan heidän biologisten ominaisuuksien perusteella. Rainen hypoteesi siitä että jotkut meistä syntyvät rikollisiksi omaten huonot aivot on älytön ja pohjautuu täysin evoluutiosta nousevaan maailmankatsomukseen.

On olemassa lukematon määrä esimerkkejä siitä miten paatuneetkin rikolliset ovat uskoon tulon myötä tehneet parannuksen ja alkaneet elämään hyvää ja lainkuuliaista elämää. He ovat biologisia todisteita siitä ettei tavat ja rikollisuus johdu huonoista aivoista.

He eivät voisi muuttua jos Raine olisi oikeassa. Lisäksi kaikista suurimat rikolliset ja moraalittomimmat ihmiset ovat usein niin korkeassa asemassa ettei yhteiskunta edes pidä heitä rikollisina. Tai oliko koko natsisaksan yhteiskunnan aivot huonot kun he seurasivat Hitleriä ja hänen ideologiaansa jota nykyään pidetään täysin pahana ja moraalittomana?

Natsien jotka olivat aikanaan teknologiassa ja tieteessä muita edellä.. Rainen hypoteesin mukaan näin täytyisi olla mutta todellisuus on täysin toinen. Aivojen biologinen koostumus ei selitä käytöstä kuin harvoin ja käytöksen ja ihmisen moraalin takana on yleisesti se maailmankatsomus ja uskomus johon ihminen uskoo ja jonka mukaan hän pyrkii parhaansa mukaan toimimaan.

Evoluutiopsykologia voi johtaa älyttömiin tulkintoihin jossa maailmankatsomuksesta nouseva pahameno laitetaan biologisten ominaisuuksien piikkiin. Täysin samanlaisesta asiasta on kyse näiden tutkimusten kohdalla jotka sanovat että seksuaalinen suuntautuneisuus olisi aina biologinen ominaisuus tietynlaiset aivot. Tällaiset ajatukset ja tutkimukset nousevat vain ja ainoastaan kehitysopillisesta materialistisesta maailmankatsomuksesta jonka mukaan kaikki elämä on vain sattumalta kehittynyt.

Kyseessä on Jumalan vastainen maailmankatsomus joka pyrkii tekemään ihmisistä vain eläimiä ja synnistä vain eläimiltä perityn ominaisuuden. Se pyrkii myös omimaan "tieteen" itselleen ja sitä kautta syyllistämään kaikki muut maailmankatsomukset. Ihmisten tulisi huomata tämä kamala asia. Todista olemassaolevilla tutkimuksilla tai omalla tutkimuksellasi ettei biologialla ja aivojemme rakenteella ole vaikutusta käytökseemme ja valintoihimme, ja vastaavasti että nimenomaan maailmankatsomus määrää ihmisen käytöksen.

Raamattu ja omat oletuksesi eivät käy tieteellisistä todisteista. Lisäksi se että kaivat esiin tekaistuja tarinoita rukouksella "eheytyneistä" homoista ei ole biologinen todiste, kuten väität. Se on subjektiivinen todiste, kun tieteen päämääränä on etsiä objektiivia todisteita. Myöskään argumentum ad hominem ei toimi todisteena, teit sitä kuinka paljon tahansa.

Sellainen vain vahingoittaa sanomaasi. Olen itse esittänyt tutkimuksia joissa selvästi yhdistetään homoseksuaalisuus ja fysiologiset erot; verrattiin useampien homojen ja heteroiden aivoja ja havaittiin niissä eroja alueilla joiden tiedetään vaikuttavan seksuaalisiin toimintoihin.

Odottelen koko ajan todisteita vastakkaisesta. Johan kirjoitin ettei tieteellisesti ole todistettu aivojen rakenteella olevan vaikutusta käytöksemme. En ole edes pyrkinyt esittämään asiassa tieteellisiä todisteita koska niitä ei ole. Ei sinulla eikä minulla. Sen sijaan meillä on todisteina ihmisiä ja heidän elämänsä. Nämä ihmiset ovat biologinen todiste sillä tavalla että heidän biologinen käyttäytyminen on muuttunut heidän maailmankatsomuksensa ohella. Tietenkään tätä todistetta ei voi tutkijat testata ja toistaa kokeellisesti mutta monet näiden ihmisten lähimmäiset ovat nähneet täydellisen elämän ja seksuaalisuuden muutoksen.

Vaikka aivoissa olisikin eroja tietyissä kohdissa niin se ei edelleenkään todista tieteellisesti että nämä erot vaikuttaisivat seksuaaliseen suuntautumiseen.

Sillä jos näin olisi niin ihmisten seksuaalinen suuntautuminen ei voisi oikeasti muuttua. Mutta koska niin monet ihmiset todistavat sen muuttuneen uskoon tulon myötä niin voimme olla varmoja etteivät kyseiset tutkimukset ole oikeassa. Ihmisten selvä elämänmuutos joka muuttaa koko ihmisten seksuaalisen käytöksen on mitä suurin todiste näitä tutkimuksiasi vastaan. Ne kumoavat ne täysin. Vai kumoaako sinun tuomat tutkimukset muka näiden ihmisten elämän ja seksuaalisen suuntaumuksen muutoksen?

Onko tosiaan Juho niin että joku tutkija voi sanoa omien oletuksiensa ja tulkintojensa perusteella aivoista että joidenkin ihmisten seksuaalinen muutos on väärä? Ja Juho jos todella on niin että homojen aivot eroavat heterojen aivoista tietyissä kohdissa niin sehän kumoutuu jo sillä että näiden homoudesta eheytyneiden heterojen aivojen tulisi olla edelleen samanlaiset kuin homojen. Sillä ei kai aivot muutu biologisesti uskoon tulossa? Hän ei ole homo. Jos siis Amadeuksen aivoissa olisi heterona samoja piirteitä kuin monien homojen niin se todistaa vain sen että aivojen piirteillä ei ole merkitystä seksuaaliseen suuntaumukseen vaan maailmankatsomuksesta nousevat arvot ja valinnat vaikuttavat suuntaukseen juuri niinkuin Amadeuksellakin kävi.

Jos hänen aivonsa olisivat hieman erinlaiset tietyistä kohdista kuin jollaikin homoilla niin sekin todistaisi sen että seksuaalinen suuntautuneisuus ei johdu aivojen rakenne eroista sillä Amadeus oli ennen homo. Se että hänen aivonsa eroaisivat joidenkin homojen aivoista nyt heterona olisi siis sinun tulkinnan mukaan tällöin mahdollista vain siinä tapauksessa että hänen aivojen rakenne olisi muuttunut uskoon tulossa.

Sellaiseen uskominen on mielestäni jo jopa lapsellista. Joten kummassakin tapauksessa aivojen rakenne ei ole mikään todiste seksuaalisen suuntauksen johtuvan biologisesta rakenteesta. Ihmiset jotka ovat vaihtaneet homoseksuaalisuuden heteroseksuaalisuuteen uskoon tulon myötä kumoavat siis täysin tuon tulkinnan aivojen rakenteesta seksuaalisen suuntaumuksen määrittäjänä.

Tutkivatko nuo sinun tutkimusten tutkijat sellaisten ihmisten aivoja jotka sanovat eheytyneensä homoudesta heteroiksi? Jos eivät tutkineet niin kysymys kuuluukin, miksi ihmeessä eivät tutkineet?? Koska se jos mikä tulisi tutkija jos väitetään seksuaalisen suuntaumuksen olevan biologinen ominaisuus. Oletan ettei tutkijat ole tutkineet tällaista sillä se rumottaisi koko heidän tutkimukset lukuisine oletuksineen niinkuin havainnollisten Amadeus esimerkillä. Jos tutkimuksissa ei ole tutkittu eheytyneiden ihmisten aivojen rakenteita niin tutkimukset eivät ole ollenkaan kattavat ja se kertoo lähinnä tutkimusten maailmankatsomuksellisesta luonteesta.

Juho annappa nyt tutkimuksistasi kohta jossa väittämäsi tuodaan selkeästi esille tutkimus lähteineen niin tutkitaan sitä hieman. Pyydän siis tutkimusta ja siitä nimenomaista kohtaa ja lähteitä. Anna paras todisteesi ja esitä se selkeästi ei mitään kilometrin luentoa vaan rajaa se oleellisin. En halua mitään wikipedia tulkintoja. Paitsi että ihmisen aivoista kyetään ennustamaan hänen käytöstään. Esitin todisteita, mutta et suostu esittämään, edes siitä että ihmisen seksuaalisuus olisi muuttunut.

Lainaat erilaisia uskovaisia verkkosivustoja jotka nekään eivät esitä todisteita. Käytännöllisesti katsottuna sinulla ei ole minkäänlaisia todisteita vastustamaan minun esittämiäni tutkimuksia. Täytyy myöntää että olen luultavasti toiminut hiukan epärationaalisesti viitatessani ko.

En ole missään vaiheessa väittänyt että hänen aivonsa olisivat muuttuneet uskoon tulemisen seurauksena vaikka sitäkin on jossain määrin voinut tapahtua. Minä sanon että jos hän on joskus ollut homoseksuaali, ei hän ole siitä pohjimmiltaan muuttunut mitenkään. Toisaalta seksuaalisuuden muuttuminen voidaan selittää myös biologisilla tekijöillä; homoseksuaalia taipumuksia kun esiintyy hyvin useilla nuorilla ihmisillä ennen seksuaalisuuden täydellistä kehittymistä, tällöin "heteroksi muuttuminen" ei ole mitenkään tekemisissä uskonnollisuuden kanssa.

Biologisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus seksuaalisuuteen; johan se nähdään murrosiässä, kun seksuaalisuuden suhteen käytännöllisesti katsoen välinpitämättömät lapset muuttuvat seksuaalisesti aktiivisiksi nuoriksi hormonitoiminnan seurauksena. Vai onko sekin lapsen maailmankuvan seurausta? Että seksuaalisuus on biologinen ilmiö? Pidän tosin hiukan erikoisena vaatimustasi siitä etten saa tehdä kilometrin luentoja, ottaen huomioon oman tapasi kirjoittaa.

Teenpä lainauksia muutamasta lähteestä, jos haluat lisää, voin lähettää niitä vaikka sähköpostiin. Uskoakseni tälläinen kommenttipalsta ei ole kaikista paras tälläiseen ajatuksenvaihtoon. Aloitetaan LaVeyn aivojen rakenteeseen liittyvästä tutkimuksesta. Hän siis tutki homo- ja heteromiesten sekä seksuaalisuudeltaan tuntemattomien naisten aivoja, keskittyen erityisesti hypotalamuksessa sijaitsevaan INAH 3 rakenteeseen, jonka eräillä muilla nisäkäslajeilla tiedetään olevan suuressa osassa seksuaalisen käytöksen määräämisessä.

Hypoteesina siis oli se, että INAH 3: Toinen tutkimus johon voisin viitata on: Matthias Hoenen Bettina M. Pause "Differential processing of social chemosignals obtained from potential partners in regards to gender and sexual orientation" Behavioural Brain Research, V. Nämä tutkijat siis tutkivat kuinka erilaisten ihmisten aivot reagoivat tuoksuärsykkeisiin, käytännössä siis kuinka homot ja heterot, miehet ja naiset reagoivat muiden ihmisten tuoksuun.

Kyse ei siis ollut pelkästään tietoisesta reaktiosta, vaan tässä mitattiin myös aivojen aktiivisuutta. Jo aikaisemmassa tutkimuksessa on osoitettu että homoseksuaalien miesten aivot reagoivat voimakkaammin androstenoni nimiseen feromoniin kuin heteromiesten. Homo ja heteroseksuaalien miesten tuoksut ovat erilaiset: Moreover, it was rated as more familiar than gay male body odor".

Medial frontal and left parietal activity was related to either odor in gay men, but was most distinct in response to heterosexual male body odor. Heterosexual men did not show any particular differences in activation patterns related to the kind of body odor presented.

Vertaillaan hetero- ja homoseksuaaleja naisia: Again, this pattern of results was observed even though detection rates suggest that the odors are perceived as relatively weak and although lesbian and heterosexual women do not differ in their subjective ratings of either body odor.

Tutkimus jossa tutkittiin naaraspuolisten hiirten käytöstä kun niiltä poistettiin toiminnasta geeni joka vaikuttaa seksuaalisuuteen, sanot varmaankin ettei tälläisellä tutkimuksella voi olla painoarvoa koska hiiret ja ihmiset ovat kokonaan eri lajeja, siihen taasen haluan huomauttaa että ihmisten ja hiirten biokemia ja hermoston rakenne on hyvin samankaltaista, niin samankaltaista että monet lääketieteelliset saavutukset on tehty eläinkokeiden avulla: The FucM knockout mice displayed an abnormal sexual receptivity with a drastic reduction in lordosis score, although the animals were fertile due to a rare and forced intromission by a typical male", "Furthermore, the mutant females exhibited a masculine behavior, such as mounting to a normal female partner as well as showing a preference to female urine.

Nämä kolme tutkimusta näyttävät että: Lisäksi hiiriltä on löydetty viitteitä perinnöllisyyden ja poikkeavan seksuaalisen käytöksen välillä. Tämä voi auttaa tutkimaan ihmisen seksuaalista käytöstä. Tuo kehitysopillinen hypoteesi että aivoista kyettäisiin ennustamaan ihmisen käytöstä on täysin vailla tieteellistä näyttöä.

On älytöntä ajatella että ihmisen käytös määräytyisi automaattisesti biologisten ominaisuuksien seurauksena. Ajatus on yhtä älytön kuin kehitysopillinen teoria sekä yhtä todistamaton. Ihminen pystyy muuttamaan elämäänsä ja käyttäytymistään. Ihmisen käyttäytyminen koostuu ihmisen maailmankatsomuksen muokkaamista arvoista ja valinnoista. Ihmisen käytöstä ohjaa siis ihmisen elämänarvot eivät biologiset ominaisuudet.

Kehitysoppineet tosin koittavat väittää että kaikki käytöskin on vain sattumanvaraisen kehityksen tulosta. Jos näin olisi ei ihmisten käyttäytymistä voitaisi muuttaa kuin biologisten muutosten kautta.

Me jokainen kuitenkin tiedämme että ihminen voi oppia ja kasvaa sekä muuttaa elämänarvojaan jotka ohjaavat ihmisen käytöstä ja mielihaluja. Sinä siis väität että jos Amadeus oli joskus homoseksuaali ei hän pohjimmiltaan ole muuttunut miksikään vaikka nyt hän sanoo olevansa täysin hetero ja elää heterosuhteessa.

Valitettavasti oikean elämän todisteet nyt ovat sinun väitettäsi vastaan. Kun lapsi aikuistuu ja hänen hormonitoimintansa kasvaa niin lapsesta tulee kokeilunhalunen jne.. Lapseen vaikuttaa tietysti myös se maailmankauva jonka hän on omaksunut ympäristöstään. Joten todellakin lapsen kasvuiässä hänen muuttuvilla elämänarvoillaan on suuri vaikutus siihen missä suhteessa lapsi on kokeilunhaluinen jne..

Voin sanoa ettei minulla ole ollut koskaan minkäänlaisia homoseksuaalisia tunteita. Ei edes silloin kuin elin jumalatonta elämää. Näin varmaan myös siksi että ympäristössäni ei ollut minkäänlaista homoseksuaalista informaatiota jnee. Eli maailmankuvaani ei homoseksuaalisuus päässyt edes vaikuttamaan milläänlailla. Eli murrosiän homoseksuaaliset taipumukset on paljon loogisempi selittää murrosikäisen maailmankuvalla ja kokeilunhalun lisääntymisellä.

Nyt sitten näistä esimerkeistäsi. Kun sinä olet hehkuttanut että sinulla on tutkimus todisteet jotka puoltavat sinua niin näiden todisteiden olisi kyllä nyt pitänyt olla sitten hyvät.

Nämä sinun antamat todisteet eivät täytä sitä kriteeriä missään suhteessa. Esiksi et antanut pyytämiä todisteita lähteineen lähteellä tarkoitan linkkiä josta pääsen tutkimaan kunnolla tutkimuksen tuloksia ja lähteitä. Todisteesi ovat vain lainauksia ihmisten mielipiteistä. Kokoero ei kerro mitään siitä että se selittäisi seksuaalisen suuntaumuksen.

Nämäkin rakenteet ovat kasvaneet joskus eikä kasvunaikana ihmisen suuntaus heittele homosta heteroksi. Lisäksi jos löytyy yksikin homo tai hetero joilla olisi samat biologisetarvot vastakkaisen suuntauksen kanssa niin se kumoaisi hypoteesin.

Tuotiinko tutkimuksessa esille se että aina joka ainoalla homoksi ilmoittautuneella oli kokoero heteroihin nähden, oliko yhtään poikkeusta?? Näin täytyisi olla jos tämä olisi seksuaalisen suuntauksen takana.

Suurin todiste joka kumoaa tämän kokoero hypoteesin seuksuaalisen suuntaumuksen takana on edelleen se että seksuaalinen suuntaus voi muuttua todistetusti vaikka aivojen koko pysyy samana. Siitä todisteen esimerkiksi Amadeus. Amadeuksen seksuaalisen suuntauksen muuttumista ei kumoa jokin tutkimus aivojen koosta tai hienhajusta. Itseasiassa Amadeuksen muutos kumoaa täysin nämä hypoteesit kokoerosta ja hienhajusta!

Sama asia pätee tähän tuoksu todisteeseen. Tuliko tutkimuksessa ilmi että aina oli homojen ja heterojen välillä tämä ero. Oliko yhtään poikkeusta sillä jos oli niin se kumoaa teorian. Jotta tämä tuoksuteoria olisi paikkaansa pitävä tulisi se olla paikkaansa pitävä kaikkien heterojen ja homojen kohdalla ja kaikkien tutkimusten tulisi osoittaa tämä tulos riippumatta siitä kuka tutkimuksen tekee. On mielestäni älytöntä väittää että hienhaju vaikuttaisi siihen että ihminen kokee seksuaalista halua tiettyä sukupuolta kohtaan.

Väite on todella uskomaton ja todella kaukaa hajettu. Vain kehitysopillisesta maailmanatsomuksesta jossa kaikki käytös pyritään selittämään biologisten ominaisuuksien kautta voidaan tehdä näin älyttömiä oletuksia ja uskomuksia. Tällaiset tutkimukset ovat varmasti tarkoitushakuisia ja jos ne tehtäisiin jossain muualla niin uskallan väittää että monilla heteroilla olisi täysin sellaiset arvot kuin tutkimuksen mukaan tulisi olla homoilla.

Periaatteessa vain yksikin sellainen hetero kumoaisi teorian sillä silloin samalla biologisella ominaisuudella voi olla myös hetero. Tutkimuksesi ei varmaan tuonut ilmi sitä oliko yhdelläkään heterolla tai homolla samat arvot vastakkaisen suuntauksen kanssa??? Hiiriesimerkki on myös täysn älytön sillä homoilla ja heteroilla on täysin samat geenit. Mitään homogeeniä ei ole koskaan löydetty. Siksi nämä geenimanipulaatio esimerkit ovat täysin vailla yhteyttä seksuaalisuuteen. Kehitysopilliset ihmiset kyllä kehittelevät näitä hypoteesejaan geenien vaikutuksesta seksuaaliseen suutaumukseen mutta mitään oikeaa ja puolueetonta tieteellistä näyttöä asiasta ei ole.

Kaikki tutkimus todisteesi olivat vain löyhiä kehitysopillisia oletuksia joista ei voi nähdä yhteyttä seksuaaliseen suuntaumukseen muutakuin "kehitysopillisten uskomuslasien" kautta. Lisäksi tutkimuksesi kumoutuvat aina jos yksikin hetero tai homo omaa vastakkaisen suuntauksen omaavat biologiset arvot.

Näinhän ei voisi olla jos biologia olisi aina suuntauksen takana. Olen aivan varma että tutkimuksissa ilmeni että heteroilla voi olla kyseisten homojen kanssa samoja arvoja ja toisinpäin. Joten sinulla on Juho uskomuksillesi todisteena tutkimukset jotka perustuvat vain oletuksista ja joissa on älyttömästi aukkoja.

Minä perustan uskoni asiassa Raamattuun sekä monien ihmisten omaan todistukseen jossa heidän koko maailmankatsomuksensa on muuttunut seksuaalista suuntausta myöden ja monet heidän lähimmäisistään todistavat tämän. Nämä sinun esille tuomasi tutkimukset kertovat minulle vain sitä että voin olla luottavainen siihen mihin uskon sillä argumentit biologisista syistä koostuvaa seksuaalista suuntaumusta kohtaan ovat todellakin vain löyhiä kaukaa hajettuja uskomuksia.

Tonilla on todella selkeät perustelut. Niihin on helppoa yhtyä. Vaikka en olisi edes Herraan Jeesukseen uskova, niin silti olisin epärehellinen jos yrittäisin kiistää Tonin loistavat argumentit.

En voinut linkittää tutkimuksiin sillä ne eivät ole kaikissa tapauksissa avoimesti saatavilla internetissä. Tämän takia jouduin tekemään suoria lainauksia teksteistä. Tämän virheen myönsin aikaisemmassa viestissäni ja pahoittelen sitä uudemman kerran. Toisin kuin väitit, tein kyllä tarkat viittaukset joiden perusteella voit itse halutessasi etsiä ko.

Ah, olet selvästikin saanut väärän käsityksen luonnontieteellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteet EIVÄT ole matemaattisen eksakteja, ja siten tulokset joudutaankin esittelemään tutkimuksessa käytettyjen menetelmien ja virherajojen kanssa. Tälläisessä tutkimuksessa tutkitaan ihmisten yleisiä ominaisuuksia; mitkä väitteet pätevät useimmille ihmisille. Yksi vastaesimerkki ei siis riitä kumoamaan väitettä, vaikka se vaikuttaakin tulokseen.

Monimutkaisissa ilmiöissä eksaktius on käytännössä mahdotonta, sillä ilmiöitä mallintava matematiikka muuttuu liian monimutkaiseksi ratkaisujen saamiseksi, lisäksi on ongelmia joille ei todistettavasti löydy ratkaisua. Monimutkaiset biologiset ilmiöt ovat monesti kaoottisia, eivätkä ole täysin ennustettavissa, tämän takia ongelmia on pakko lähestyä kokeellisesti.

Väitteeni ei koskaan ole ollut että homoseksuaalisuus olisi yksinomaan synnynnäistä, väitteeni oli että homoseksuaalisuudella on merkittävä biologinen tekijä. Tämä tarkoittaa sitä että pelkästään yksi merkittävä biologinen ominaisuus joka erottaa homoseksuaalit heteroseksuaaleista riittää osoittamaan väitteeni todeksi. Tälläisiä löytyy itseasiassa useampiakin, kuten viittaamistani tutkimuksista voit nähdä. Olet varmaankin valmis kieltämään myös kaikkien muiden luonnontieteellisten ja lääketieteellisten tutkimusten merkityksen näyttämällä yksittäisiä vastaesimerkkejä?

Mielestäsi tuntuvat varmaankin myös uskomattomilta monet muut asiat, se ei kuitenkaan muuta faktaa että kvanttimekaniikalla ja suhteellisuusteorialla kyetään ennustamaan monia ilmiöitä ja ne kuvaavat suhteellisen hyvin maailmankaikkeutta omalla alueellaan. Vastaavasti se että mielestäsi hajujen vaikutus ihmisten parinvalintaan kuulostaa uskomattomalta ei muuta tutkimuksen tuloksia. Vaikkakin ymmärsit ilmeisesti senkin tutkimuksen väärin; hajut eivät tutkimuksen mukaan muuta ihmistä homoseksuaaliksi, vaan voivat olla osa ihmisen pariutumista, sillä aivot reagoivat eri tavalla erilaisen sukupuolen ja seksuaalisuuden omaavien ihmisten hajuihin.

Lisäksi tunnut olettavan että homoseksuaalisuus ja heteroseksuaalisuus ovat täysin vastakkaisia ilmiöitä. Todellisuudessahan ihmisen seksuaalisuus ei ole näin yksinkertaista, vaan heteroseksuaalisestikin käyttäytyvä voi reagoida omaan sukupuoleensa seksuaalisella tavalla.

Seksuaalisuutta ei voida yksinkertaistaa niin paljon. Tämä nähdään jo tutkimuksista joihin viittasin; ne käsittelevät erilaisia biologisia ominaisuuksia joilla kaikilla vaikuttaisi olevan merkitystä seksuaalisuuden määräämisessä.

Ilmeisesti seksuaalisuus on useampien tekijöiden summa. Tämä tarkoittaa että väitteesi kaatuu, sillä henkilöllä ei tarvitsisi olla kaikkia biologia ominaisuuksia ollakseen homo tai hetero. Olet myös väärässä siinä suhteessa, että homoseksuaalisuudella ei olisi perinnöllistä tekijää.

Hiiritutkimus nimenomaan osoitti että seksuaalisuuteen voi vaikuttaa geneettiset ominaisuudet, yksinkertaisimmillaan yhden geenin mutaatio. Suosittelen katsomaan norjalaisen Hjernevask-dokumenttisarjan seksuaalisuutta käsittelevä jakso, alkupuolisko sisältää aika paljon asiaa ns.

Jos puhutaan että on tieteellinen todistus niin silloin sen tulisi tarkoittaa että on todistus joka osoittaa tiedon. Mikäli tieteellä halutaan tarkoittaa tietoa - todistettua faktaa.

Tämän tieto tulee sitten olla kokeellisesti testattavissa ja toistettavissa riippumatta testaajasta. Kun asioita lähestytään kokeellisesti niin kokeiden tulisi olla yhdenmukaiset kaikissa testauksissa mikäli kokeella pyritään todistamaan "tietoa" tieteellinen tosiasia. Joten jos yksikin vastaesimerkki on olemassa esim, sinun kyseisille tukimuksille niin se kumoaa ne sillä silloin myös esim; hetero voi omata samat biologiset ominaisuuudet ja homous johtuukin näin jostain muusta. Joten tällöin kyseistä esimerkkiä ei voi pitää tieteellisenä todisteena seksuaalisen suuntauksen vaikutuksista.

Joten sellainen todistus ei kerro että seksuaalinen suuntaus olisi biologinen ilmiö tieteellisesti todistetusti vaikka sinä olet niin koittanut väittää. Niin sinun kuin minukin argumentit ovat oletuksia ja uskomuksia havainnoistamme. Sinulla eikä minulla ole tieteellistä todistusta asiasta. Olen valmis kumoamaan kehitysopilliset teoriat vastaesimerkeillä. Luonnontieteellisiä ja lääketieteellisiä teorioitakin voi kyseenalaistaa jos hyviä vastaesimerkkejä löytyy koska ihminen ei tiedä vielä kaikkea ja siksi eri tutkimustulokset muuttuvat koko ajan.

Mutta on paljon asioita jotka ihminen tietää ja pystyy tieteellisesti eli kokeellisesti toistamaan ja testaamaan ja näyttämään todeksi. Tietoa ei voi kumota mutta teorian voi. Sinun tutkimukset eivät täytä tieteen kriteeriä kun tieteellä tarkoitetaan tieteellisesti todistettua tosiasiaa. Siksi on todella harhaanjohtavaa sanoa että tiede on todistanut seksuaalisen suuntaumuksen olevan biologinen ilmiö.

Ei se ole kun ymmärretään mitä tiede tarkoittaa. Aiheesta on tehty ainoastaan erinlaisia tulkintoja ja teorioita joissa on paljon aukkoja ja jotka vastaesimerkit kumoavat.

Juho jos seksuaalinen suuntautuneisuus olisi biologinen ilmiö joka johtuisi biologisista eroista niin sinun oma väitteesi että heteroseksuaalinen ihminenkin voisi kokea seksuaalista vetoa omaa sukupuolta kohtaan on ristiriitainen.

Sillä jos näin tapahtuisi niin sehän todistaisi juurikin siitä ettei seksuaalinen halu johdu biologisista eroista vaan ihmisen elämäntilanteesta sekä elämänarvoista jotka vaikuttavat ihmisen arvoihin ja valintoihin. Eli sinun oma väitteesi kaatuu siihen että heterotkin voivat kokea homoseksuaalista halua. Se ei olisi mahdollista jos homoseksuaaliset tunteet nousisivat vain sen vuoksi että homoseksuaalien biologinen ominaisuus on erinlainen heteroihin verrattuna.

Sen sijaan asia selittyy mitä loogisemmin sillä että ihmisten eri elämäntilanteet ja arvot vaikuttavat heidän valintoihinsa. Kyse on siis valinnasta joka nousee maailmankatsomuksesta ei biologisesta tekijästä joka määrittäisi automaattisesti ihmisen käytöksen. Enkä ole sanonut että henkilöllä tarvitsisi olla kaikki biologiset ominaisuudet ollakseen homo vaan että kaikki yksittäiset esimerkit kumoutuvat aina sitä mukaa jos löytyy vastakkaisen suuntauksen omaavia joilla on kyiseisen esimerkin arvot.

En ole väärässä hiiriesimerkissä sillä niinkuin sanoin homogeeniä ei ole olemassakaan. Ei ole olemassakaan mitään geeniä jonka rikkominen mutaatio saisi aikaan seksuaalisen suuntautumisen muutoksen.

Ei ole olemassa mitään heterogeeniä jonka rikkominen ajaisi eliön homouteen. Eliöt johtaa homouteen erinlaiset olosuhteet ja elämäntilanteet ei jonkun geenin rikkominen. Homous ei ole mikään virhe geeneissä geenimutaatio vaan se on maailmankatsomuksesta ja elämäntilanteesta nouseva valinta. Homoutta ei voi parantaa korjaamalla rikoontunutta geenimutaatio geeniä.

Sinun oma argumenttisi myös kumoaa tämän älyttömän hypoteesin sillä jos homous johtuisi rikkoontuneesta geenistä niin miten heterokin voisi kokea homoseksuaalista vetoa? Hetero jolla geeni ei ole rikki.

Jos geeni taas on rikki ja se aiheutaa homouden niin miten voisi sitten olla heteroja jotka kokevat joskus homoseksuaalisia tunteita? Koko homogeeni hypoteesi on aivan älytön ja kertoo täysin ja yksistään materialistisesta maailmankatsomuksesta. Otan vielä yhden valaisevan esimerkin.

On olemassa monia miehiä jotka ovat tunteneet olevansa täysin heteroja ja ovat eläneet heteron elämää mutta sitten heidän elämäntilanteensa muutoksesta johtuen esim; vankilaan joutuminen on ajanut heidät himoitsemaan homoseksuaalisesti.

Eli elämäntilanne ja maailmankatsomuksesta nousevat arvot ja valinnat voivat ajaa täysin heterot elämään homoseksuaalisesti. Näin vain ja ainoastaan siksi ettei seksuaalinen suuntautuneisuus ole biologinen ominaisuus joka määräytyisi biologisten eroavaisuuksien pohjalta. Jos näin olisi niin kyseinen muutos olisi mahdotonta. Seksuaalinen suuntautuneisuus on valinta. Ja tämän todistaa lukemattomat esimerkit joita vankilatkin ovat pullollaan.

Useimmat luonnontieteet eivät ole matemaattisesti eksakteja, sillä ne eivät yksinkertaisesti voi olla. Annoin tarkan selityksen aiheesta, jos et ymmärrä noin yksinkertaista selitystä en mahda sille mitään. Kokeilta ei voi vaatia täydellistä tarkkutta sillä täydellinen tarkkuus on mahdotonta.

Tämä taas tarkoittaa että kyseenalaistat käytännössä kaiken kokeellisesti saadun tiedon, ja kaadat kaiken mitä tiedämme luonnontieteistä. Kokeen voi toistaa vaikka kuinka tarkasti, mutta koskaan ei saada täysin samaa lopputulosta.

Tutkimukset osoittavat aika vankasti että seksuaalisuudella on biologinen tekijä, vaikka biologia ei täysin seksuaalisuutta määräisikään, asia ei siis voi olla täysin ihmisen itsensä määrättävissä.

Sinä et vieläkään ole esittänyt minkäänlaisia todisteita väitteillesi; haluan kunnollisia tutkimuksia aiheesta. Kovasti väität sanomaasi totuudeksi koska haluat uskoa niin.

Yliluonnolliset uskomukset ja konservatiivisuus on muuten yhdistetty myös biologisiin ominaisuuksiin. Toni tuo esille sitä yksinkertaista asiaa, että selvästi todistetut havainnot kuten homon heteroksi muuttuminen uskon kautta Herraan Jeesukseen kumoaa "tieteen" oletukset homouden synnynnäisyydestä.

Jos tiede olisi oikeassa, niin yksikään homoseksuaali, ei voisi koskaan missään tilanteessa muuttua heteroksi. Näitä todistuksia on kuitenkin lukuisia. Tieteellinen oletus ei siis ole faktaa, eikä edes lähelläkään sitä, vaan valhe, joka on kehitetty tukemaan synnin valheita. Toni on kyllä niin perusteellisen hienosti tuonut asian esille ettei minulla ole siihen mitään lisättävää.

Tieteen pitäisi perustua myös havaittuun faktaan, ei pelkkään oletukseen, koska silloin se on vain teoriaa, ei totta. Onhan se päivänselvää, että ihminen tekee valintoja olosuhteiden mukaan sekä myös maailmankuvansa mukaan. Tonin vankila esimerkki oli tosi hyvä todiste. Mutta ethän sinä usko, kun sinulla on tietty maailmankuva, joka estää sinua uskomasta siihen mikä on totta ja kaikkien nähtävissä.

Ajatellaan prosessia näin "Oletetaan että homoseksuaalisuus on synnynnäistä", tutkija rupeaa pohtimaan mitä välttämättömiä seurauksia oletuksen todenperäisyydellä olisi tai miten väitteen voisi osoittaa todeksi. Tutkija rupeaa tutkimaan näitä oletettuja seurauksia ja huomaa etteivät seuraukset päde ja johtaa tästä että on todennäköistä ettei väitekään päde.

Vastaavasti tutkija voi ryhtyä osoittamaan väitettä todeksi etsimällä jotakin ominaisuutta josta välttämättä seuraa väitteen totuus. Näyttämissäni tutkimuksissa tälläistä oletusta ei ole tehty, kyseiset tutkimukset liittyivät erilaisiin homoseksuaalien biologisiin ominaisuuksiin, seurauksiin oletuksesta "homoseksuaalisuudella on biologisia tekijöitä", eivät homoseksuaalisuuden synnynnäisyyteen.

Tutkimukset toimivat minun käytössäni todisteena että homoseksuaalisuudella on biologinen tekijä, eikä seksuaalisuus täten voi olla täysin meidän itsemme valittavissa.

Tiede ei edelleenkään ole matemaattisen eksaktia kaikilta alueltaan. Logiikkanne mukaan voidaan sanoa että väite "ihmisillä on kädet" on väärä jos löytyy ihminen jolla käsiä ei ole, tällöin väitettä on tulkittu tarkasti ottamatta huomioon kielen erilaisia ominaisuuksia ja lauseen toisia merkityksiä. Luonnontieteilijät ovat kiinnostuneempia väitteestä: Aivan vastaavasta väitteen tulkinnan virheestä on kyse tässä tapauksessa.

Väite ei kuulunut "homoseksuaalinen käytös johtuu sataprosenttisesti biologiasta" tai "homous on kaikissa tapauksissa synnynnäistä" tai edes "homoseksuaalisesti käyttäytyvä ihminen ei voi koskaan muuttaa seksuaalista käytöstään" joita te olette koettaneet todistaa vääriksi. Väite kuului "homoseksuaalisuudella on biologisia tekijöitä". Tämä taas implikoi ettei seksuaalisuus ole täysin meidän itsemme valittavissa, sillä emme voi valita fysiologisia ominaisuuksiamme jollei ajatella esimerkiksi lääkehoitoja jotka saattaisivat käytöstä muuttaa.

Oletus ja havainnointi johti päätelmään, että evoluutioteoria on totta kun on pystytty osoittamaan, että on mahdollista tehdä keinotekoinen solu. Totuus on kuitenkin se että he todistivat Raamatun luomisen puolesta. Evoluution sanotaan tapahtuneen ilman suunnittelua ja älyä, joka rakensi elämän ja ihmisen jne. Laboratoriossa ei tapahtunut mitään itseohjautuvasti ilman älyä ja suunnittelua ja rakentamista, vaan juuri niin kuin luomisessa, missä oli äly Jumala , joka rakensi tarkasti suunnitelman mukaisia elämänmuotoja maan päälle.

Näin kun ihmisen maailmankuva on kiinni evoluutioteoriassa, niin hän on sokea tosiasioille ja tekee havainnoista täysin vääriä johtopäätöksiä. Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. Homouden syyn alkuperä on siinä, että ihmiset eivät kunnioita Jumalaa ja tämän tähden on heidän mielensä pimentynyt eli sokeutunut, eikä siten kykene näkemään Jumalan asettaneen pysyvän parisuhteen seksuaalisesti miehen ja naisen välille. Ja tässä sokeudessaan jotkut ihmiset myös valitsevat homoseksuaalisuuden. Ihminen kuvittelee myös olevansa viisas omassa voimassansa eikä koe tarvitsevansa Jumalaa, mutta Raamatun mukaan tällainen valinta on tyhmyyttä, ei viisautta.

Ihminen tässä tyhmyyden viisaudessaan on myös vaihtanut Jumalan kirkkauden eläinten ja ihmisen kuvan kaltaisuuteen ja tämä valinta johtaa ihmisen hyljeksimään totuutta ja valitsemaan valheen, jonka kautta ihminen palvelee ja palvoo luotua, mutta ei Luojaa.

Tämä tyhmyyden viisaus saa myös jotkut naiset vaihtamaan luonnollisen seksuaalisen yhteyden miehen kanssa seksuaaliseen kanssakäymiseen naisen kanssa eli lesbouteen; samoin myös tyhmyyden viisaus saa jotkut miehet vaihtamaan luonnollisen seksuaalisen yhteyden naisen kanssa seksuaaliseen kanssakäymiseen miehen kanssa. Tekstiyhteydessä oleva sana kiimoissaan on kreik.

Homouden taustalla on synti, jota saatana vaikuttaa himon kautta. Miksi jotkut miehet vaihtavat luonnollisen seksielämän naisen kanssa luonnottomaan seksisuhteeseen oman sukupuolen edustajan kanssa eli miehen? Raamattu ilmoittaa syyksi viisauden, joka on tyhmyyttä ja sen että totuus vaihdetaan valheeseen ja se saa aikaan himon ihmisen sydämessä ja joillakin miehillä tämä himo suuntautuu toista miestä kohtaan. Mistä tällainen himo syntyy? Esitän muutamia ajatuksia edellä tulleiden asioiden lisäksi, jonka takia mies alkaa homoksi.

Ja tämän takia moni mies kokeilee seksiä miehen kanssa. Ja moni mies, jolla on vääristyneen voimakas seksivietti jääkin homoksi. Sillä hetero eli luonnollisessa seksisuhteessa naisen kanssa on miehen tyydytettävä naisen seksuaaliset tarpeet. Mutta homous on itsekästä sillä siinä kumpikin mies tyydyttää itsensä toinen toisiinsa. Eli homoudessa sinun ei tarvitse tyydyttää seksipartneriasi, vaan itsesi, ja siten homo suhteessa kumpikin vuorollaan tyydyttää itsensä.

Tosin on myös sellaisia homosuhteita, joissa toinen osapuoli on siinä roolissa, jossa häneen yhdytään, mutta hän ei saa itse yhtyä partnerinsa kanssa. Samoin nyky-yhteiskunta rohkaisee ihmisiä löytämään oman seksuaalisen identiteettinsä, asettaen vaihtoehdoiksi hetero-, homo-, lesbo- ja biseksuaalisuuden.

Näiden väliltä ihminen voi valita mihin ryhmään kuuluu, tämä on yhteiskunnan viesti ihmisille. Tällaisten seksuaali- ja moraalisääntöjen vallitessa on luonnollista, että myös homous yleistyy. Ilmeisesti yrität uskotella että tutkijat jotka solun rakensivat käyttivät sitä todisteena evoluution puolesta, mitä en pidä todennäköisenä.

Mikä taas on todennäköisempää, jopa hyvin todennäköistä on että joku evoluutiouskovainen on ajattelemattaan sanonut sitä todisteeksi. Toisaalta tutkimus ei todista Raamatunkaan sanoman puolesta, sillä se että elämää voidaan luoda elottomasta aineksesta laboratoriossa ei tarkoita että kaikki elämä olisi välttämättä luotua, vaikka sekään ei tietenkään voi olla pois suljettua.

Viimeinen lauseesi on kaikista hämmentävin; kieltäydyt siis suoraan hyväksymästä tieteellisiä todisteita jos ne eivät sovi maailmankuvaasi? Ja pelkästään sillä perusteella? Ajatus on itseasiassa aika mielenkiintoinen, sillä itse en kykene ymmärtämään ajatusmaailmaa joka johtaisi tälläiseen. Katsotaanpa hieman esimerkkiä "ihmisellä on kädet". On selvä biologinen havainto että ihmiselle kuuluu kädet. Mutta on myös kädettömiä ihmisiä.

Kumoaako kädettömät ihmiset sen biologisen havainnon että ihmisellä on kädet. Kädettömyys johtuu siis ihmisen perimän tuhoutumisesta onnettomuus tuhoaa kädet tai mutaatio tuhoaa käsien rakennusohjeet.

Kädettömyys on siis jonkun ihmiselle kuuluvan ominaisuuden rikkoutuminen. Jonkin rikkominen ei tietenkään kumoa sitä etteikö se ehjänä kuuluisi ihmiselle. Kädettömät ihmiset eivät siis kumoa väitettä "ihmisellä on kädet" koska kädettömällekkin kuuluisi kädet ellei ne olisi rikkoutuneet.

Kädettömyys ei siis kumoa väitettä ihmisellä on kädet. Sen sijaan väite homoseksuaalinen suuntaumus johtuu biologisista tekijöistä; esimerkiksi aivojen rakenteen tietynlaisesta koosta kumoutuu sillä jos löytyy heteroseksuaaleja joilla on samanlainen aivojen rakenne.

Tällöin kyseinen teoria aivojen rakenteesta ei selitä homoseksuaalisuutta koska sama rakenne voi olla myös heteroilla. Syy homouteen on siis jossain muualla koska "seuraukset" eivät päde ja kun seuraukset eivät päde niin "väitekkään" homoseksuaalisuus johtuu aivojen rakenteen koosta ei pedä. Samoin on kaikkien muidenkin väitteiden kanssa jotka väittävät homouseksuaalisuuden johtuvan biologisista tekijöistä. Ne kumoutuvat sitä mukaa jos heteroilla on samoja tekijöitä sillä silloin "seuraukset" eivät päde ja kun seuraukset eivät päde on "väitekkin" väärä.

Sellaista biologista tekijää ei ole havaittu joka olisi yksistään homoilla ja joka eroaisi kaikilla heteroilla homoista. Sellaista ei ole löydetty siitä yksinkertaisesta syystä ettei seksuaalinen suuntaumus ole biologinen ilmiö vaan se koskee samanlailla kaikkia ihmisiä.

Siksi kaikilla suuntaumuksilla voi olla samanlaisia biologisia ominaisuuksia. Kaikkien ihmisten seksuaalinen suuntaumus muodostuu ihmisten maailmankastomukseen perustuvista arvoista ja valinnoista jotka muokkaavat ihmisen mieltymykset ja halut. Tämän vuoksi samanlailla biologisesti kehittyneet ihmiset voivat olla joko homoja tai heteroja tai bi-seksuaaleja.

Tämän vuoksi heteroseksuaali voi muuttuneesta elämäntilanteestaan johtuen esim; vankila alkaa himoitsemaan homoseksuaalisesti jne.. Kyseessä ei ole siis biologisen tekijän vaikutus vaan maailmankatsomuksellisen valinnan.

Minun väitteeni ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen asia. Et voi edelleenkään väittää asiaa totuudeksi jos et kykene sitä todistamaan. Aika esittää aineistoa joka todistaa seksuaalisuuden olevan maailmankatsomuksen seurausta. Tämä tarkoittaa joko sitä että kaivat esiin tutkimuksia jotka aihetta käsittelevät, tai teetät itse tutkimuksen. Edelleenkään en ole väittänyt biologian täysin selittävän seksuaalisuutta, vaan väitteeni oli "homoseksuaalisuudella on biologisia tekijöitä". Jos homoseksuaalien joukossa esiintyy enemmän tiettyjä biologisia ominaisuuksia kuin heteroiden, voidaan tästä johtaa että joko a homoseksuaalisuus aiheuttaa tälläisiä eroja TAI b homoseksuaalisuus taipumus siihen ja tälläiset ominaisuudet ovat seurausta jostain yhteisestä tekijästä TAI c homoseksuaalisuus tai taipumuus siihen on seurausta näistä tekijöistä.

Vertaa esimerkiksi allergiaan joka voi ilmetä useammalla eri tavalla. Toiset reagoivat allergeeniin voimakkaammin kuin toiset, ja niillä joilla oireita esiintyy voivat ne erota toisistaan.

Kokeellisesti voidaan todentaa että allerginen reaktio todella johtuu allergeenista. Tämän takia ilmiöitä tutkitaan tilastollisesti. Jos halutaan kuvata kuinka allergia ilmenee tutkitaan useiden tiettyyn allergeeniin reagoivan ihmisen oireita ja etsitään niistä yleisimmät jonka jälkeen voidaan tehdä päätelmiä esimerkiksi allergian syistä.

Allergian syy tiedetään ja se voidaan kokeellisesti osoittaa. Se ettei se kaikilla ihmisillä oireille saman vahvuisena ei poista sitä faktaa että syy ja seuraus tiedetään ja voidaan osoittaa. Sen sijaan seksuaalisen suuntaumuksen syytä ei ole voitu kokeellisesti osoittaa. Sinun tuomat tutkimukset ovat seuraavaa luokkaa. Tutkija rupeaa tutkimaan sadan tummaihoisen ja sadan vaaleaihoisen ihmisen seksuaalista käyttäytymistä.

Hän huomaa että näistä ihmisistä useammalla tummalla on homoseksuaalisia himoja. Tutkija tekee tästä päätelmän "tummaihoisuus" on yksi homoseksuaalisuuteen vaikuttava tekijä.

Tutkija tuli oletukseensa tilastojen valossa. Tutkija teki siis selvän väärän yleistyksen tilastojen pohjalta. Syy homoseksuaalisuuteen ei ollut ihonvärissä sillä sitä esiintyi niin tummilla kuin vaaleilla.

Se että sitä esiintyi enemmän tummilla ei todellakaan kerro sitä että tummuus olisi homoseksuaalisuuteen edistävä syy. Se että myös vaaleilla esiintyi homoseksuaalisia himoja kumoaa siis ihonvärin homoseksuaalisuuden syynä. Se että tutkimuksen joillain henkilöillä esiintyi enemmän tiettyjä ominaisuuksia ei johdu homoseksuaalisuudesta koska näitä samoja ominaisuuksia voi esiintyä myös heteroilla.

Aivojen rakenteen kokoero on ihanluonnollinen ero eri ihmisillä. Se että homoseksuaalien ja heteroseksuaalin aivot voivat olla rakenteeltaan täysin samankokoiset kertoo sen ettei aivojen rakenteen koolla ole mitään tekemistä seksuaalisen suuntaumuksen kanssa. Tämä taas kertoo sen että tutkimus johon viittaat ja varsinkin sen tulkinta on ollut todella tarkoitushakuista. Uskallan jopa sanoa että jos puolueeton ryhmä tekisi saman tutkimuksen niin heterojen ja homojen välillä ei olisi mitään selvää kokoeroa vaan niin heteroilla kuin homoillakin olisi samankokoisia rakenteita.

Eli väite "homoseksuaalien joukossa esiintyy enemmän tiettyjä biologisia ominaisuuksia" ei päde koska "seuraukset" eivät päde ole johdonmukaiset. Joten pohjimmiltaan koko tutkimuksiin viittaamasi perusoletuksesi "homoseksuaalien joukossa esiintyy enemmän tiettyjä biologisia ominaisuuksia" on väärä ja nimenomaan todisteiden heteroilla voi olla sama rakenne valossa.

Tärkein pointti on kuitenkin Juho se että on todistettu asia että heteroseksuaalit miehet ovat alkanaat kokea homoseksuaalisia himoja tiettyjen elämäntilanteiden muutoksen johdosta. Näitä todisteita on vankilat pullollaan. Samoin muutos on tapahtunut toiseen suuntaan ja näitä esimerkkejä on Kristuksen seurakunta pullollaan. Eli ihmisten elämässä tapahtuvat elämänmuutokset ovat monilla ihmisillä olleet myös muutos seksuaaliseen käytökseen.

Näin ei voisi olla jos seksuaalinen käytös olisi biologisten tekijöiden määräämä. Näin taas voi olla jos seksuaalinen käytös on elämäntilanteesta ja ihmisen maailmankatsomuksesta nousevien arvojen ja valintojen summa. Tämä on se minun todisteeni "ihmiset joidenka seksuaalinen suuntaumus on muuttunut elämänmuutosten mukana".

Tämä voi olla siis mahdollista vain siksi että seksuaalinen suuntaumus on valinta ei biologisen tekijän määrittämä. Allergian syyt saatiin selville ainoastaan pitkällisten tutkimusten jälkeen.

Allergeeni ei ole allergian syy, vaan seuraus josta kyettiin johtamaan syy tutkimusten perusteella. Sinä edelleenkin kieltäydyt ymmärtämästä että seksuaalisuus ei ole mustavalkoista, eikä ainoastaan yhden tekijän aiheuttamaa. Ajatellaan esimerkiksi syöpään sairastunutta henkilöä jolla esiintyy oireet A ja B, Vastaavasti toisella henkilöllä esiintyy oire A, mutta hän ei sairasta syöpää.

Eli A ja B eivät voi olla syövän seurausta? Vastaavasti ensimmäinen henkilö on altistunut karsinogeeneille N ja M, mutta koska toinenkin henkilö on altistunut karsinogeeneille mutta ei sairasta syöpää eivät N ja M voi olla syitä syövälle? Luonnontieteet eivät edelleenkään paitsi matematiikka jos se luetaan luonnontieteeksi tutki absoluuttista totuutta, vaan pikemminkin todennäköisyyksiä.

Minä taas sanon ettei ihmisen seksuaalisuus ole kiveen hakattu ilmiö, vaan monien tekijöiden summa. Vankilat esimerkiksi ovat hyvä esimerkki ahdistavasta stressitilasta joka vaikuttaa käytökseen, olen käsittänyt että homoseksuaalinen käytös vankilassa on enemmän alistamiseen kuin varsinaisesti vetoon vastakkaista sukupuolta kohtaan. Place your hand upon your chest.

Close your eyes and think of England. To take your final rest. Jari Sillanpää onnistui vuonna lähes mahdottomassa tehtävässä, kun hän julkaisi tekstien puolesta vakavasti otettavan ja silti radiosoittoon kelpaavan iskelmälevyn homomiehen elämästä kohtaamisineen ja eroineen.

Jälkimmäisistä kertoo vakuuttavasti Mikko Karjalaisen sanoittama Kun Pariisi kuolee. Pariisin maine rakkauden kaupunkina on armottomassa ristiriidassa laulun kertojan omien ajatusten kanssa, jotka ovat täynnä pelkoa ja tuhoa: Vaikka tappaisin jokaisen muiston.

Romantiikan raunioilla kytee silti toivo pienellä liekillä. Ehkä tästä selvitään miehinä eikä vihamiehinä: Viimeisenä tärppinä on Ruotsin Så mycket bättre - eli Vain elämää -sarjassa kuultu Love Antellin kappale Du växer upp. Sen tulkitsee glamkukko Ola Salo, joka vastasi myös Ruotsin vuoden Pride-kappaleesta  I got you ja puhui jälleen mediassa biseksuaalisuudestaan. Salo on muokannut Antellin helposti unohtuvasta alkuperäisrallatuksesta komeasti paisuvan balladin ja työstänyt myös  tekstiä omaan historiaansa sopivaksi.

Laulun aiheena ovat elinikäiset kasvukivut, ja j o ensimmäisessä säkeistössä tehdään hurja aikahyppy kohdusta koulukiusatuksi: Ensimmäisessä juoppoputkassa ja koulun pihalla. Ne käytävät olivat sotatanner. Vain ydinjäte on ikuista — parhaat kaverit voivat lähteä vastakkaisiin suuntiin.

Kertosäe sykkii silti toivoa, ymmärrystä ja rohkaisua sille pienelle ihmiselle meissä kaikissa: Kasvat aikuiseksi ja itket itkusi mutta et koskaan totu siihen. Billy Elliot  perustuu samannimiseen elokuvaan ja kertoo koillisenglantilaisessa kaivosyhteisössä varttuvan herkän pojan kasvutarinan.

Samalla kun Billyn isä, veli ja koko yhteisö osallistuvat kaivosmiesten toivottomaan taistoon taivaan valtoja — eli Thatcherin konservatiivihallitusta — vastaan, Billy aloittaa salaa tanssitunnit. Niillä hän ottaa kirjaimellisesti askelia kohti toisenlaista elämää ja kenties valoisampaa tulevaisuutta, jossa omaa miehisyyttä ei toteuteta nyrkein vaan näyttämöllä. Näin Billy Elliotin  Lontoossa vuonna , ja se muutti tyystin aiemman käsitykseni musikaalista taiteenlajina, jonka yksinomaisena tavoitteena on viihdyttää turhia kiihdyttämättä.

Billyn kasvutarinassa riitti uskottavia ja kipeitäkin samastumiskohteita myös aikuiselle miehelle, ja yksilön tarinaa syvensi kaivosyhteisön taistelu olemassaolon oikeudestaan. Kun tähän lisättiin vetoava musiikki, hurjat tanssikohtaukset, hienot lapsinäyttelijät ja taidokas tekninen toteutus, olin aivan myyty. Sanonkin nyt Helsingin kaupunginteatterille kuin RuPaul putoamisvaarassa olevalle kahdelle drag queenille, joiden pitää huulisynkata henkensä edestä: Billy Elliot kertoo sen tavallisemman tarinan: Matthew Warchusin ohjaama Pride -elokuva taas kääntää asetelman päälaelleen tuomalla suuren maailman pieneen yhteisöön.

Elokuvan keskiössä on joukko homoaktivisteja, jotka päättävät alkaa kerätä rahaa lakon kurimuksessa eläville kaivostyöläisille — yhdistäähän heitä vasemmistolaisuus ja yhteinen verivihollinen: Kaivostyöläisten ammattiliittoa ei homojen tuki kiinnosta, joten aktivistit valitsevat avustuskohteekseen summanmutikassa walesilaisen kaivoskylän. Seurauksena on luonnollisesti joukko värikkäitä ja kuohuttaviakin kohtaamisia.

Joillekin kyläläisille Lontoon homoihin tutustuminen tarkoittaa oman erilaisuuden tunnustamista. Joillekin aktivisteille taas kyläläisten kohtaaminen merkitsee oman henkisen homopakolaisuuden loppumista ja oman kotiseudun löytämistä uudelleen. Näin elokuva muistuttaa, että suuria sydämiä ja pieniä mieliä löytyy yhtä lailla kaupungista kuin maaltakin. Pride on vahvan tarinan kannattelema hyvän tuulen elokuva, joka ei saanut edes kaltaistani kyynisyyteen taipuvaa katsojaa pahalle tuulelle.

Elokuva oli sanalla sanoen ihana: Kaiken kruunasi syntikkavetoinen soundtrack, joka sai homodiskojen haamut heräämään henkiin. Jos miinuspuolia haluaa etsiä, niistä suurin oli ehkä se, että Priden henkilöhahmot jäivät tarinan jalkoihin ja siksi hieman karikatyyrimäisiksi. Heidän motiivejaan, sisäisiä ristiriitojaan ja keskinäisiä suhteitaan ei ehditty valottaa kovin tarkasti, mutta erinomaiset näyttelijät ottivat materiaalista silti kaiken irti.

Jenkkinäyttelijä Ben Schnetzer suorastaan loisti aktivistiporukan karismaattisena ja pelottomana johtajana, ja kylän vahvoja naisia esittäneet Imelda Staunton , Jessica Gunning ja Menna Trussler näyttelivät täydellä sydämellä. Heidän hersyvät hahmonsa tarjosivat elokuvan ehdottomasti parhaat naurut. Kyläläisten ja kaupunkilaishomojen yhteisrintama olisi täysin epäuskottava, ellei se olisi täyttä totta.

Järjestö Lesbians and gays support the miners todella oli olemassa, ja sen aktivisteihin sekä kyläläisiin voi tutustua katsomalla oheisen aikalaisdokumentin  All out! Varsinkin viimeaikaisten maailmantapahtumien jälkeen tuntui todella hyvältä nähdä vaihteeksi tositarina siitä, miten elämän juoksuhaudoista voidaan nousta, panna pilkkakirves syrjään ja ojentaa toiselle auttava käsi.

Se saattaa kuulostaa kuluneelta kliseeltä, mutta jos se todella olisi sitä, moista pitäisi nähdä vähintään päivästä ja uutislähetyksestä toiseen. Samasta aiheesta ja aiheen sivusta: Honkasalon ja Saision  Betoniyö. Stranger by the lake. Viime jaksossa löysimme Tähtitorninmäeltä kesäyön, joka oli katettu nautintoon. Puisto ja sen peltipyhättö kuhisivat vuosikymmenten ajan k aartilaisia, natseja, sovjetteja ja kultamitalivartaloita, kunnes aisti-iloista jäi muistuttamaan vain syreenien raskaana leijuva tuoksu.

Pari vaunullista matkustajia purkautuu lähijunasta lämpimään iltaan, joka jäisi sääennusteiden mukaan tämän kesän viimeiseksi.

Ilma tuntuu olevana tiheänä lauantai-illan iloista ja uhmasta, joka niin usein syntyy juuri vääjäämättömän edessä: Huomaan itsekin kokevani ilonsekaista haikeutta yhden matkan päättymisestä ja toisen alkamisesta — samaa haikeutta, jonka symboleina junat ja odotushallit ovat aina olleet.

Siksi on enemmän kuin paikallaan kulkea kesän viimeisiin kiusauksiin nimenomaan aseman kautta. Helsingin rautatieasema vuonna Asemat ovat olleet puistojen ja pisuaarien ohella homomiesten perinteisiä kohtauspaikkoja.

Aiemmissa Tukholma-jutuissa olen jo kirjoittanut keskusrautatieaseman legendaarisesta Homoringistä, ja Tampere-jutuissa oli puhetta siitä, miten homomiehet löysivät ennen muinoin helposti seuraa rautatieasemalta ja sen viereisestä Posteljooninpuistosta.

Helsingin päärautatieasema ei sekään ole poikkeus säännöstä. Homorinkiä täältä on turha etsiä, mutta aseman komeiden ja lihaksikkaiden Kivimiesten kannattelemat lyhdyt ovat silti johdattaneet monta suomalaista homosukupolvea kuin majakat yössä. Asemien suosioon homomiesten kohtauspaikkoina on ollut ainakin kaksi syytä: Asemahallien penkkejä saattoi kuluttaa pitkiäkin aikoja asiaa sen kummemmin perustelematta, ja tätä mahdollisuutta hyödynsivät homomiesten lisäksi myös kodittomat ja alkoholistit, joista sai ainakin aikalaiskirjoitusten perusteella seuraa viinaa ja yösijaa tarjoamalla.

Muutenkin asemilla oli jatkuvan ihmisvirran vuoksi aina uutta nähtävää ja koettavaa, joten paikalla pyöri monia kokeneita kalamiehiä. Jälkimmäistä seikkaa havainnollistaa hyvin F. Eeva-Liisa Jaakkola , jossa kuvataan Laaksosen ensikosketusta Helsingin homoskeneen nuorena ylioppilaana syksyllä Samanlaisia punotus- ja tykytysreaktioita aiheutti myös Rautatientorin laidalla sijainnut katiskamallinen peltipisuaari.

Ilmiantokirjeen ja Hoovenin Tom of Finland -elämäkerran perusteella asemanseudun homosuosio oli siis vakiintunut jo luvulla. Sandra Hagmanin tuoreesta Seven queer brothers -väitöskirjasta ilmenee lisäksi, että sodan jälkeen alue oli Helsingin homojen suosituimpia tapaamispaikkoja Hesperian puiston, Esplanadin puiston ja Tähtitorninmäen ohella [ks.

Etsin kunnes löydän sun ja Homohistoriallinen Helsinki 7: Espa, helmi on Helsingin ]. Hagmanin mukaan suuri osa oikeuteen johtaneista homomiesten pidätyksistä tehtiin tuolloin nimenomaan rautatie- ja linja-autoasemalla sekä niiden ympäristössä. Eniten pidätyksiä tehtiin Hesperian puistossa, mutta siellä pidätettiin kaikkiin yhteiskuntaluokkiin ja molempiin kieliryhmiin kuuluvia miehiä. Asemanseudun pidätyksille taas oli ominaista se, että varakkaat helsinkiläismiehet olivat jääneet nalkkiin houkuteltuaan maalaisnuoria aseman baariin ja sen jälkeen maksulliseksi seksiseuraksi.

Juttusarjan aiemmissa osissa olen jo siteerannut Kallen , Jallun ja Viikon totuuden kaltaisia —lukujen sensaatiolehtiä, joissa varoiteltiin toistuvasti nuoria ja asevelvollisia saalistavista sedistä. Sandra Hagmanin analysoimat oikeudenkäyntiasiakirjat vahvistavat sen, että lehtikirjoittelulla oli tiettyä totuuspohjaa. Toisaalta on ilmeistä, että kirjoittelun painopiste oli tarkoitushakuisesti prostituutiossa eikä niinkään tasavertaisten aikuisten välisessä kanssakäymisessä, joka oli tyypillistä muille tapaamispaikoille.

Juttusarjan aiemmista osistahan on jo käynyt ilmi, että maksutonta seksiä oli yllin kyllin tarjolla esimerkiksi Espalla ja Tähtitorninmäellä. Asemaravintolan asiakkaita noin — Aikalaiskirjoittelusta voi päätellä, että asemalta iskemiseen liittyi monia muitakin riskejä kuin pidätetyksi tuleminen.

Välillä oli suorastaan epäselvää, kuka käytti ketäkin hyväksi. Lehti kehittää ilmiöstä melkoisen porttiteorian, jolta ei säästy edes Jumalainen näytelmä: Vastaavista varkauksista kirjoitti myös Valdemar Melanko, joka raportoi —lukujen vaihteen Helsingin homokulttuurista kirjassaan Puistohomot Ja toki asemalla on helppo bongata kaltaisiaan yhä myös ilman Grindria — tarvitsee vain istahtaa yhdelle Minuuttibaariin ja antaa silmän levätä ihmisvirrassa.

Retroväriä bongaukseen saa lukemalla Valdemar Melangon varhaista homoteemaista romaania Kristian , jonka identiteettiongelmainen päähenkilö kulutti aikaansa juuri täällä, elämänsä pääteasemalla. Mielenosoituksen taustalla oli  Ilta-Sanomissa  julkaistu juttu, jossa seurakunnan nuoriso-ohjaaja oli tilittänyt itseään nimimerkin suojissa. Lehti oli kuitenkin vuotanut työntekijän henkilöllisyyden Vanhankirkon seurakunnalle, mikä johti lopulta työntekijän erottamiseen.

Kun kirkkoneuvosto kokoontui tekemään päätöstään asiassa, Vanhankirkon puistoon kokoontui kolmisensataa mielenosoittajaa — joukko, josta paisui 40 vuodessa 20  hengen Pride-kulkue. Ookko käynny oopperassa, ookko kunnon ihminen? Se on vähintään yhtä katteeton yleistys kuin se, että homot ovat tyylitaitureita.

Osa toki on, mutta suurin osa on kaikkea muuta. Pikemminkin voidaan todeta, että ooppera on tyylitaituruuden tavoin aina ollut eliittilaji myös homoille. Vanhoja homolehtiä lukemalla selviää kuitenkin, että ooppera- ja balettinäytännöt ovat tarjonneet asiaan vihkiytyneille yhtä hyvän tekosyyn muiden samanhenkisten kohtaamiseen kuin asemat, puistot ja pisuaarit. Puitteet ovat vain olleet huomattavasti hulppeammat. Jutussa oopperan ja baletin suosiota selitetään taiteenlajiin kohdistuvan kiinnostuksen lisäksi sen mahdollistamalla sosiaalisella kanssakäymisellä: Bulevardin varrella on Ooppera.

Musiikin ja baletin harrastajien [määrä] ei ole kovin suuri, ja uudet kasvot tuovat piristävää vaihtelua seurapiiriin. Väliajalla voi nauttia viiniä ja keskustella ohjelmasta. Hän pitää suosion keskeisenä selityksenä taiteilijapiirien vapaaksi miellettyä asennoitumista homoseksuaalisuuteen.

Baletti ja kenties muukin taide-elämä vaikutti minuun ainakin piilotajuisesti. Ehkä yksi syy tähän oli se, että juuri näissä piireissä minun nuoruudessani uskottiin — oikein tai väärin — olevan suhteellisesti enemmän homoja kuin monilla muilla aloilla. Ainakin näiden piirien katsottiin suhtautuvan homoseksuaalisuuteen muita luontevammin ja ennakkoluulottomammin. Ja onhan koko kansainvälisen baletin historia samalla enemmän tai vähemmän myös taiteellisesti lahjakkaiden homojen henkilöhistoriaa.

Ainakin Helsingin balettinäytöksissä sodan jälkeen ja luvulla tapasi runsaasti homoja. Kaupungin illassa yksin ja Pelastakaa siskot ry: Opiskelijapoika kommentoi oopperasiskojen lukumäärää toteamalla, että yksistään balettitähti Maija Plisetskajan vierailunäytännössä oli ollut noin viisikymmentä siskoa ja että nämä kaikki olivat olleet melko rajoitetusta piiristä: Lisäksi opiskelijapoika tarjoaa homojen ooppera- ja balettiharrastukselle lisää vaihtoehtoisia selityksiä.

Viittaus popmusiikkiin on osuva, koska nykyisin homomiesten intohimoisin fanitus kohdistuu nimenomaan pop- ja rocktähtiin eikä oopperan lavalla tunteiden palossa räytyviin diivoihin [ks.

Et selvästikään ymmärrä mitä oletus tarkoittaa. Oletus on formaaliin loogiseen päättelyyn liittyvä termi; otaksuma jota pidetään totena kyseisen päättelyn aikana, ja josta voidaan johtaa seurauksia.

Minä aloitin päättelyn, joskaan en kovin formaalia sellaista, oletuksella että homoseksuaalisuus on biologista ja johdin siitä että sitä ei voida pitää pahana, sillä ihmisellä ei itsellään tällöin ole asiaan vaikutusta.

Se että minä oletin ketjussa että homoseksuaalisuus on biologista ei millään tapaa implikoi että tutkimukset joita lainasin olisivat virheellisiä ja tulokset vääriä. Sitä et voi minun päättelyäni tarkastelemalla johtamaan, todista ne vääräksi omalla tutkimustyölläsi!

Kun on kyse seksuaalisesta suuntaumuksesta on kyse ihmisen haluista. Biologialla on oleellinen merkitys sillä se määrittää olemmeko miehiä vai naisia mutta biologiamme ei määritä sitä mitä voimme himoita. Biologiamme ei määritä sitä tulemmeko himoitsemaan esimerkiksi varastamista, huoraamista, eläimiinsekaantumista, tappamista jne..

Nämä kaikki voivat tuottaa ihmiselle seksuaalista mielihyvää mutta nämä asiat eivät määräydy automaattisesti biologisista ominaisuuksistamme - nämä asiat eivät määräydy geeneistämme vaan ne nousevat maailmankatsomuksestamme tulevista arvoista ja valinnoista. Seksuaalisessa suuntaumuksessa on myös kyse siitä mitä ihminen haluaa himoita ei siitä mitä hän voisi himoita. Se että esimerkiksi homoseksuaali voi olla esimerkiksi seksuaalisessa kanssakäymisessä vastakkaisen sukupuolen kanssa kertoo juurikin siitä että kyseessä on valinta ei biologinen ominaisuus.

Ihmisten perusrakenteet ovat suurinpiirtein samanlaisia ja ne muodostavat ihmisten seksuaalisen toimivuuden jne..

Kuitenkin eri ihmiset pitävät eri asioista. Toiset pervommista kuin toiset jne.. Nämä mieltymykset eivät johdu biologisista eroista vaan maailmankatsomuksellisista eroista jotka muokkaavat ihmisten käyttäytymistä ja valintoja. Ihmisen seksuaalista suuntautumista ei voi todistaa biologisesti. Jotkut tekevät siitä biologisia oletuksia kun näkevät joissain ihmisissä joitain pienia biologisia eroja mutta nämä erot eivät ole todistaneet tieteellisesti että kyse olisi seksuaalisen suuntauksen biologisesta ominaisuudesta.

Se että useat ihmiset sanovat olleensa täysin homoseksuaaleja mutta uskosta Herraan Jeesukseen muuttuneensa täysin heteroiksi vahvistaa sen että ihmisten himojen ja niiden valintojen kohteet eivät määräydy geenien perusteella vaan ihmisen maailmankatsomuksellisten arvojen ja valintojen perusteella.

Kun homoseksuaalin maailmankatsomus muuttuu täysin uskoontulossa on sillä radikaali vaikutus hänen seksuaaliseen suuntautumiseen - sillä usko Herraan Jeesukseen on muuttanut monet homot heteroiksi. Seksuaalinen suuntautuneisuus - se mitä ihminen haluaa himoita nousee havaittujen tosiasioiden pohjalta paljon todennäköisemmin ihmisen eri elämäntilanteiden ja maailmankatsomuksen vaikutuksesta kuin biologisista ominaisuuksista jotka ohjaisivat ihmisen seksuaalista käyttäytymistä jotenkin automaattisesti.

Todellinen pointti on ymmärtää nyt sana "muutos". Muutos josta esimerkiksi Amadeus todisti puoltaa suurella todennäköisyydellä täydellistä arvomaailman ja maailmankatsomuksen muutosta joka muutti myös seksuaalisen suuntaumuksen kuin muutosta biologisella tasolla.

Jotta sinun argumenttisi Juho toimisivat täytyisi nämä eheytyneiden ihmisten muutokset olla biologisia joka on kyllä mahdottomuus tai sitten nämä ihmiset vain valehtelevat siitä mitä tuntevat. Kehitysoppineille jää siis asiassa uskottavaksi vain kaksivaihtoehtoa. Joko biologinen mahdottomuus tai ihmisten valehtelu sillä he hylkäävät kaikista loogisimman ja realistisimman vaihtoehdon eli maailmankatsomuksen tuoman elämänarvojen muutoksen.

Kehitysoppiin uskovat hylkäävät tämän vaihtoehdon ainoastaan heidän maailmankatsomuksensa pohjalta. Sillä kehitysopillinen maailmankatsomus perustuu juuri siihen mihin sinä Juho koitat koko ajan vedota eli miten homoseksuaalisuus voisi olla syntiä koska se on vain sattumalta kehittynyt biologinen ominaisuus. Tai miten mikään voisi olla syntiä koska ihmiset ovat vain sattumalta kehittyneet sellaisiksi kuin ovat.

Tämän uskomuksen pohjalta te kiistätte kaikki todisteet jotka ovat uskomustanne vastaan. Edes ihmisten omat todistukset ja heidän elämän täydellinen muutos eivät vakuuta teita vaan edelleen katsotte että kyseessä on kenties vain ihminen joka esittää olevansa muuttunut. Kehitysopillinen maailmankatsomus ei salli muunkuin materialistisen näkökannan asioiden tulkitsemiseen ja siksi se on jo ennalta määrittänyt asian "totuuden" riippumatta siitä mitä todisteet loogisesti osoittaisivat.

En minä Juho sinun oletuksiesi perusteella epäile tuomiasi tutkimuksia vaan epäilen niitä sen perusteella että jos ne olisivat totta niin seksuaalista eheytymistä homosta heteroksi ei voisi tapahtua. Kuitenkin lukuisat ihmiset ovat siitä biologisena todisteena. Uskon ihmisten todisteita ja elämänmuutoksia ja selvää loogista päättelyä mielummin kuin tutkimuksia jotka ovat itsessään täynnä oletuksia - tutkimuksia jotka pohjautuvat kehitysopilliseen maailmankatsomukseen.

Otan vielä esimerkin evoluutiotutkijoiden "tutkimuksista". Näissä korostuu ennenkaikkea tutkijoiden maailmankatsomus joidenka kautta he tulkitsevat asioita. Eli kaikki tieteellinenkin tutkimus tulee tulkita ja tulkinta riippuu niistä maailmankatsomuksellisista "uskomuslaseista" joidenka pohjalta me tulkitsemme tosiasioita. Tutkimukset eivät ole siis ikinä itsessään mikään fakta totuus vaan tuovat esiin kyseisten tutkijoiden tulkinnan havainnoista.

Tutkijoiden maailmankatsomus vaikuttaa taas siihen miten he tulkitsevat todisteet. Huonot aivot huonot tavat. Näin yksinkertainen on rikollisen resepti kun rikollisuuden biologisia juuria selvittävien tutkijoiden ajatukset äärimmilleen tiivistää kuten tekee alan pioneeri Adrian Raine brittisyntyinen vankilapsykologi.

Evoluutiopsykologit ovat muka osoittaneet ettei käyttäytymisemme pohjimmiltaan ole muuta kuin biologiaa. Eli he perustelevat ihmisten pahaa ja moraalitonta käytöstä kehityshäiriönä. Tiettyjä ihmisiä voidaan alkaa karsimaan populaatiosta sen mukaan miten ihmiset arvelevat heidän sopeutuvan populaatioon. Evoluutiopsykologien päätelmät voivat johtaa karmeisiin lopputuloksiin jossa ihmisiä karsitaan heidän biologisten ominaisuuksien perusteella.

Rainen hypoteesi siitä että jotkut meistä syntyvät rikollisiksi omaten huonot aivot on älytön ja pohjautuu täysin evoluutiosta nousevaan maailmankatsomukseen.

On olemassa lukematon määrä esimerkkejä siitä miten paatuneetkin rikolliset ovat uskoon tulon myötä tehneet parannuksen ja alkaneet elämään hyvää ja lainkuuliaista elämää. He ovat biologisia todisteita siitä ettei tavat ja rikollisuus johdu huonoista aivoista. He eivät voisi muuttua jos Raine olisi oikeassa. Lisäksi kaikista suurimat rikolliset ja moraalittomimmat ihmiset ovat usein niin korkeassa asemassa ettei yhteiskunta edes pidä heitä rikollisina.

Tai oliko koko natsisaksan yhteiskunnan aivot huonot kun he seurasivat Hitleriä ja hänen ideologiaansa jota nykyään pidetään täysin pahana ja moraalittomana? Natsien jotka olivat aikanaan teknologiassa ja tieteessä muita edellä.. Rainen hypoteesin mukaan näin täytyisi olla mutta todellisuus on täysin toinen. Aivojen biologinen koostumus ei selitä käytöstä kuin harvoin ja käytöksen ja ihmisen moraalin takana on yleisesti se maailmankatsomus ja uskomus johon ihminen uskoo ja jonka mukaan hän pyrkii parhaansa mukaan toimimaan.

Evoluutiopsykologia voi johtaa älyttömiin tulkintoihin jossa maailmankatsomuksesta nouseva pahameno laitetaan biologisten ominaisuuksien piikkiin. Täysin samanlaisesta asiasta on kyse näiden tutkimusten kohdalla jotka sanovat että seksuaalinen suuntautuneisuus olisi aina biologinen ominaisuus tietynlaiset aivot.

Tällaiset ajatukset ja tutkimukset nousevat vain ja ainoastaan kehitysopillisesta materialistisesta maailmankatsomuksesta jonka mukaan kaikki elämä on vain sattumalta kehittynyt. Kyseessä on Jumalan vastainen maailmankatsomus joka pyrkii tekemään ihmisistä vain eläimiä ja synnistä vain eläimiltä perityn ominaisuuden. Se pyrkii myös omimaan "tieteen" itselleen ja sitä kautta syyllistämään kaikki muut maailmankatsomukset. Ihmisten tulisi huomata tämä kamala asia.

Todista olemassaolevilla tutkimuksilla tai omalla tutkimuksellasi ettei biologialla ja aivojemme rakenteella ole vaikutusta käytökseemme ja valintoihimme, ja vastaavasti että nimenomaan maailmankatsomus määrää ihmisen käytöksen. Raamattu ja omat oletuksesi eivät käy tieteellisistä todisteista. Lisäksi se että kaivat esiin tekaistuja tarinoita rukouksella "eheytyneistä" homoista ei ole biologinen todiste, kuten väität. Se on subjektiivinen todiste, kun tieteen päämääränä on etsiä objektiivia todisteita.

Myöskään argumentum ad hominem ei toimi todisteena, teit sitä kuinka paljon tahansa. Sellainen vain vahingoittaa sanomaasi. Olen itse esittänyt tutkimuksia joissa selvästi yhdistetään homoseksuaalisuus ja fysiologiset erot; verrattiin useampien homojen ja heteroiden aivoja ja havaittiin niissä eroja alueilla joiden tiedetään vaikuttavan seksuaalisiin toimintoihin. Odottelen koko ajan todisteita vastakkaisesta.

Johan kirjoitin ettei tieteellisesti ole todistettu aivojen rakenteella olevan vaikutusta käytöksemme. En ole edes pyrkinyt esittämään asiassa tieteellisiä todisteita koska niitä ei ole.

Ei sinulla eikä minulla. Sen sijaan meillä on todisteina ihmisiä ja heidän elämänsä. Nämä ihmiset ovat biologinen todiste sillä tavalla että heidän biologinen käyttäytyminen on muuttunut heidän maailmankatsomuksensa ohella. Tietenkään tätä todistetta ei voi tutkijat testata ja toistaa kokeellisesti mutta monet näiden ihmisten lähimmäiset ovat nähneet täydellisen elämän ja seksuaalisuuden muutoksen.

Vaikka aivoissa olisikin eroja tietyissä kohdissa niin se ei edelleenkään todista tieteellisesti että nämä erot vaikuttaisivat seksuaaliseen suuntautumiseen. Sillä jos näin olisi niin ihmisten seksuaalinen suuntautuminen ei voisi oikeasti muuttua.

Mutta koska niin monet ihmiset todistavat sen muuttuneen uskoon tulon myötä niin voimme olla varmoja etteivät kyseiset tutkimukset ole oikeassa. Ihmisten selvä elämänmuutos joka muuttaa koko ihmisten seksuaalisen käytöksen on mitä suurin todiste näitä tutkimuksiasi vastaan. Ne kumoavat ne täysin.

Vai kumoaako sinun tuomat tutkimukset muka näiden ihmisten elämän ja seksuaalisen suuntaumuksen muutoksen? Onko tosiaan Juho niin että joku tutkija voi sanoa omien oletuksiensa ja tulkintojensa perusteella aivoista että joidenkin ihmisten seksuaalinen muutos on väärä? Ja Juho jos todella on niin että homojen aivot eroavat heterojen aivoista tietyissä kohdissa niin sehän kumoutuu jo sillä että näiden homoudesta eheytyneiden heterojen aivojen tulisi olla edelleen samanlaiset kuin homojen.

Sillä ei kai aivot muutu biologisesti uskoon tulossa? Hän ei ole homo. Jos siis Amadeuksen aivoissa olisi heterona samoja piirteitä kuin monien homojen niin se todistaa vain sen että aivojen piirteillä ei ole merkitystä seksuaaliseen suuntaumukseen vaan maailmankatsomuksesta nousevat arvot ja valinnat vaikuttavat suuntaukseen juuri niinkuin Amadeuksellakin kävi. Jos hänen aivonsa olisivat hieman erinlaiset tietyistä kohdista kuin jollaikin homoilla niin sekin todistaisi sen että seksuaalinen suuntautuneisuus ei johdu aivojen rakenne eroista sillä Amadeus oli ennen homo.

Se että hänen aivonsa eroaisivat joidenkin homojen aivoista nyt heterona olisi siis sinun tulkinnan mukaan tällöin mahdollista vain siinä tapauksessa että hänen aivojen rakenne olisi muuttunut uskoon tulossa. Sellaiseen uskominen on mielestäni jo jopa lapsellista. Joten kummassakin tapauksessa aivojen rakenne ei ole mikään todiste seksuaalisen suuntauksen johtuvan biologisesta rakenteesta.

Ihmiset jotka ovat vaihtaneet homoseksuaalisuuden heteroseksuaalisuuteen uskoon tulon myötä kumoavat siis täysin tuon tulkinnan aivojen rakenteesta seksuaalisen suuntaumuksen määrittäjänä. Tutkivatko nuo sinun tutkimusten tutkijat sellaisten ihmisten aivoja jotka sanovat eheytyneensä homoudesta heteroiksi? Jos eivät tutkineet niin kysymys kuuluukin, miksi ihmeessä eivät tutkineet?? Koska se jos mikä tulisi tutkija jos väitetään seksuaalisen suuntaumuksen olevan biologinen ominaisuus.

Oletan ettei tutkijat ole tutkineet tällaista sillä se rumottaisi koko heidän tutkimukset lukuisine oletuksineen niinkuin havainnollisten Amadeus esimerkillä.

Jos tutkimuksissa ei ole tutkittu eheytyneiden ihmisten aivojen rakenteita niin tutkimukset eivät ole ollenkaan kattavat ja se kertoo lähinnä tutkimusten maailmankatsomuksellisesta luonteesta. Juho annappa nyt tutkimuksistasi kohta jossa väittämäsi tuodaan selkeästi esille tutkimus lähteineen niin tutkitaan sitä hieman.

Pyydän siis tutkimusta ja siitä nimenomaista kohtaa ja lähteitä. Anna paras todisteesi ja esitä se selkeästi ei mitään kilometrin luentoa vaan rajaa se oleellisin. En halua mitään wikipedia tulkintoja. Paitsi että ihmisen aivoista kyetään ennustamaan hänen käytöstään.

Esitin todisteita, mutta et suostu esittämään, edes siitä että ihmisen seksuaalisuus olisi muuttunut. Lainaat erilaisia uskovaisia verkkosivustoja jotka nekään eivät esitä todisteita.

Käytännöllisesti katsottuna sinulla ei ole minkäänlaisia todisteita vastustamaan minun esittämiäni tutkimuksia. Täytyy myöntää että olen luultavasti toiminut hiukan epärationaalisesti viitatessani ko. En ole missään vaiheessa väittänyt että hänen aivonsa olisivat muuttuneet uskoon tulemisen seurauksena vaikka sitäkin on jossain määrin voinut tapahtua.

Minä sanon että jos hän on joskus ollut homoseksuaali, ei hän ole siitä pohjimmiltaan muuttunut mitenkään. Toisaalta seksuaalisuuden muuttuminen voidaan selittää myös biologisilla tekijöillä; homoseksuaalia taipumuksia kun esiintyy hyvin useilla nuorilla ihmisillä ennen seksuaalisuuden täydellistä kehittymistä, tällöin "heteroksi muuttuminen" ei ole mitenkään tekemisissä uskonnollisuuden kanssa.

Biologisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus seksuaalisuuteen; johan se nähdään murrosiässä, kun seksuaalisuuden suhteen käytännöllisesti katsoen välinpitämättömät lapset muuttuvat seksuaalisesti aktiivisiksi nuoriksi hormonitoiminnan seurauksena. Vai onko sekin lapsen maailmankuvan seurausta?

Että seksuaalisuus on biologinen ilmiö? Pidän tosin hiukan erikoisena vaatimustasi siitä etten saa tehdä kilometrin luentoja, ottaen huomioon oman tapasi kirjoittaa. Teenpä lainauksia muutamasta lähteestä, jos haluat lisää, voin lähettää niitä vaikka sähköpostiin.

Uskoakseni tälläinen kommenttipalsta ei ole kaikista paras tälläiseen ajatuksenvaihtoon. Aloitetaan LaVeyn aivojen rakenteeseen liittyvästä tutkimuksesta. Hän siis tutki homo- ja heteromiesten sekä seksuaalisuudeltaan tuntemattomien naisten aivoja, keskittyen erityisesti hypotalamuksessa sijaitsevaan INAH 3 rakenteeseen, jonka eräillä muilla nisäkäslajeilla tiedetään olevan suuressa osassa seksuaalisen käytöksen määräämisessä.

Hypoteesina siis oli se, että INAH 3: Toinen tutkimus johon voisin viitata on: Matthias Hoenen Bettina M. Pause "Differential processing of social chemosignals obtained from potential partners in regards to gender and sexual orientation" Behavioural Brain Research, V. Nämä tutkijat siis tutkivat kuinka erilaisten ihmisten aivot reagoivat tuoksuärsykkeisiin, käytännössä siis kuinka homot ja heterot, miehet ja naiset reagoivat muiden ihmisten tuoksuun.

Kyse ei siis ollut pelkästään tietoisesta reaktiosta, vaan tässä mitattiin myös aivojen aktiivisuutta. Jo aikaisemmassa tutkimuksessa on osoitettu että homoseksuaalien miesten aivot reagoivat voimakkaammin androstenoni nimiseen feromoniin kuin heteromiesten.

Homo ja heteroseksuaalien miesten tuoksut ovat erilaiset: Moreover, it was rated as more familiar than gay male body odor". Medial frontal and left parietal activity was related to either odor in gay men, but was most distinct in response to heterosexual male body odor. Heterosexual men did not show any particular differences in activation patterns related to the kind of body odor presented.

Vertaillaan hetero- ja homoseksuaaleja naisia: Again, this pattern of results was observed even though detection rates suggest that the odors are perceived as relatively weak and although lesbian and heterosexual women do not differ in their subjective ratings of either body odor.

Tutkimus jossa tutkittiin naaraspuolisten hiirten käytöstä kun niiltä poistettiin toiminnasta geeni joka vaikuttaa seksuaalisuuteen, sanot varmaankin ettei tälläisellä tutkimuksella voi olla painoarvoa koska hiiret ja ihmiset ovat kokonaan eri lajeja, siihen taasen haluan huomauttaa että ihmisten ja hiirten biokemia ja hermoston rakenne on hyvin samankaltaista, niin samankaltaista että monet lääketieteelliset saavutukset on tehty eläinkokeiden avulla: The FucM knockout mice displayed an abnormal sexual receptivity with a drastic reduction in lordosis score, although the animals were fertile due to a rare and forced intromission by a typical male", "Furthermore, the mutant females exhibited a masculine behavior, such as mounting to a normal female partner as well as showing a preference to female urine.

Nämä kolme tutkimusta näyttävät että: Lisäksi hiiriltä on löydetty viitteitä perinnöllisyyden ja poikkeavan seksuaalisen käytöksen välillä. Tämä voi auttaa tutkimaan ihmisen seksuaalista käytöstä. Tuo kehitysopillinen hypoteesi että aivoista kyettäisiin ennustamaan ihmisen käytöstä on täysin vailla tieteellistä näyttöä. On älytöntä ajatella että ihmisen käytös määräytyisi automaattisesti biologisten ominaisuuksien seurauksena.

Ajatus on yhtä älytön kuin kehitysopillinen teoria sekä yhtä todistamaton. Ihminen pystyy muuttamaan elämäänsä ja käyttäytymistään. Ihmisen käyttäytyminen koostuu ihmisen maailmankatsomuksen muokkaamista arvoista ja valinnoista. Ihmisen käytöstä ohjaa siis ihmisen elämänarvot eivät biologiset ominaisuudet. Kehitysoppineet tosin koittavat väittää että kaikki käytöskin on vain sattumanvaraisen kehityksen tulosta. Jos näin olisi ei ihmisten käyttäytymistä voitaisi muuttaa kuin biologisten muutosten kautta.

Me jokainen kuitenkin tiedämme että ihminen voi oppia ja kasvaa sekä muuttaa elämänarvojaan jotka ohjaavat ihmisen käytöstä ja mielihaluja.

Sinä siis väität että jos Amadeus oli joskus homoseksuaali ei hän pohjimmiltaan ole muuttunut miksikään vaikka nyt hän sanoo olevansa täysin hetero ja elää heterosuhteessa. Valitettavasti oikean elämän todisteet nyt ovat sinun väitettäsi vastaan. Kun lapsi aikuistuu ja hänen hormonitoimintansa kasvaa niin lapsesta tulee kokeilunhalunen jne..

Lapseen vaikuttaa tietysti myös se maailmankauva jonka hän on omaksunut ympäristöstään. Joten todellakin lapsen kasvuiässä hänen muuttuvilla elämänarvoillaan on suuri vaikutus siihen missä suhteessa lapsi on kokeilunhaluinen jne..

Voin sanoa ettei minulla ole ollut koskaan minkäänlaisia homoseksuaalisia tunteita. Ei edes silloin kuin elin jumalatonta elämää. Näin varmaan myös siksi että ympäristössäni ei ollut minkäänlaista homoseksuaalista informaatiota jnee.

Eli maailmankuvaani ei homoseksuaalisuus päässyt edes vaikuttamaan milläänlailla. Eli murrosiän homoseksuaaliset taipumukset on paljon loogisempi selittää murrosikäisen maailmankuvalla ja kokeilunhalun lisääntymisellä.

Nyt sitten näistä esimerkeistäsi. Kun sinä olet hehkuttanut että sinulla on tutkimus todisteet jotka puoltavat sinua niin näiden todisteiden olisi kyllä nyt pitänyt olla sitten hyvät. Nämä sinun antamat todisteet eivät täytä sitä kriteeriä missään suhteessa.

Esiksi et antanut pyytämiä todisteita lähteineen lähteellä tarkoitan linkkiä josta pääsen tutkimaan kunnolla tutkimuksen tuloksia ja lähteitä. Todisteesi ovat vain lainauksia ihmisten mielipiteistä. Kokoero ei kerro mitään siitä että se selittäisi seksuaalisen suuntaumuksen. Nämäkin rakenteet ovat kasvaneet joskus eikä kasvunaikana ihmisen suuntaus heittele homosta heteroksi. Lisäksi jos löytyy yksikin homo tai hetero joilla olisi samat biologisetarvot vastakkaisen suuntauksen kanssa niin se kumoaisi hypoteesin.

Tuotiinko tutkimuksessa esille se että aina joka ainoalla homoksi ilmoittautuneella oli kokoero heteroihin nähden, oliko yhtään poikkeusta?? Näin täytyisi olla jos tämä olisi seksuaalisen suuntauksen takana. Suurin todiste joka kumoaa tämän kokoero hypoteesin seuksuaalisen suuntaumuksen takana on edelleen se että seksuaalinen suuntaus voi muuttua todistetusti vaikka aivojen koko pysyy samana.

Siitä todisteen esimerkiksi Amadeus. Amadeuksen seksuaalisen suuntauksen muuttumista ei kumoa jokin tutkimus aivojen koosta tai hienhajusta. Itseasiassa Amadeuksen muutos kumoaa täysin nämä hypoteesit kokoerosta ja hienhajusta! Sama asia pätee tähän tuoksu todisteeseen.

Tuliko tutkimuksessa ilmi että aina oli homojen ja heterojen välillä tämä ero. Oliko yhtään poikkeusta sillä jos oli niin se kumoaa teorian. Jotta tämä tuoksuteoria olisi paikkaansa pitävä tulisi se olla paikkaansa pitävä kaikkien heterojen ja homojen kohdalla ja kaikkien tutkimusten tulisi osoittaa tämä tulos riippumatta siitä kuka tutkimuksen tekee.

On mielestäni älytöntä väittää että hienhaju vaikuttaisi siihen että ihminen kokee seksuaalista halua tiettyä sukupuolta kohtaan. Väite on todella uskomaton ja todella kaukaa hajettu. Vain kehitysopillisesta maailmanatsomuksesta jossa kaikki käytös pyritään selittämään biologisten ominaisuuksien kautta voidaan tehdä näin älyttömiä oletuksia ja uskomuksia.

Tällaiset tutkimukset ovat varmasti tarkoitushakuisia ja jos ne tehtäisiin jossain muualla niin uskallan väittää että monilla heteroilla olisi täysin sellaiset arvot kuin tutkimuksen mukaan tulisi olla homoilla.

Periaatteessa vain yksikin sellainen hetero kumoaisi teorian sillä silloin samalla biologisella ominaisuudella voi olla myös hetero. Tutkimuksesi ei varmaan tuonut ilmi sitä oliko yhdelläkään heterolla tai homolla samat arvot vastakkaisen suuntauksen kanssa??? Hiiriesimerkki on myös täysn älytön sillä homoilla ja heteroilla on täysin samat geenit. Mitään homogeeniä ei ole koskaan löydetty. Siksi nämä geenimanipulaatio esimerkit ovat täysin vailla yhteyttä seksuaalisuuteen.

Kehitysopilliset ihmiset kyllä kehittelevät näitä hypoteesejaan geenien vaikutuksesta seksuaaliseen suutaumukseen mutta mitään oikeaa ja puolueetonta tieteellistä näyttöä asiasta ei ole. Kaikki tutkimus todisteesi olivat vain löyhiä kehitysopillisia oletuksia joista ei voi nähdä yhteyttä seksuaaliseen suuntaumukseen muutakuin "kehitysopillisten uskomuslasien" kautta.

Lisäksi tutkimuksesi kumoutuvat aina jos yksikin hetero tai homo omaa vastakkaisen suuntauksen omaavat biologiset arvot. Näinhän ei voisi olla jos biologia olisi aina suuntauksen takana. Olen aivan varma että tutkimuksissa ilmeni että heteroilla voi olla kyseisten homojen kanssa samoja arvoja ja toisinpäin. Joten sinulla on Juho uskomuksillesi todisteena tutkimukset jotka perustuvat vain oletuksista ja joissa on älyttömästi aukkoja.

Minä perustan uskoni asiassa Raamattuun sekä monien ihmisten omaan todistukseen jossa heidän koko maailmankatsomuksensa on muuttunut seksuaalista suuntausta myöden ja monet heidän lähimmäisistään todistavat tämän. Nämä sinun esille tuomasi tutkimukset kertovat minulle vain sitä että voin olla luottavainen siihen mihin uskon sillä argumentit biologisista syistä koostuvaa seksuaalista suuntaumusta kohtaan ovat todellakin vain löyhiä kaukaa hajettuja uskomuksia.

Tonilla on todella selkeät perustelut. Niihin on helppoa yhtyä. Vaikka en olisi edes Herraan Jeesukseen uskova, niin silti olisin epärehellinen jos yrittäisin kiistää Tonin loistavat argumentit. En voinut linkittää tutkimuksiin sillä ne eivät ole kaikissa tapauksissa avoimesti saatavilla internetissä. Tämän takia jouduin tekemään suoria lainauksia teksteistä.

Tämän virheen myönsin aikaisemmassa viestissäni ja pahoittelen sitä uudemman kerran. Toisin kuin väitit, tein kyllä tarkat viittaukset joiden perusteella voit itse halutessasi etsiä ko. Ah, olet selvästikin saanut väärän käsityksen luonnontieteellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteet EIVÄT ole matemaattisen eksakteja, ja siten tulokset joudutaankin esittelemään tutkimuksessa käytettyjen menetelmien ja virherajojen kanssa.

Tälläisessä tutkimuksessa tutkitaan ihmisten yleisiä ominaisuuksia; mitkä väitteet pätevät useimmille ihmisille. Yksi vastaesimerkki ei siis riitä kumoamaan väitettä, vaikka se vaikuttaakin tulokseen. Monimutkaisissa ilmiöissä eksaktius on käytännössä mahdotonta, sillä ilmiöitä mallintava matematiikka muuttuu liian monimutkaiseksi ratkaisujen saamiseksi, lisäksi on ongelmia joille ei todistettavasti löydy ratkaisua.

Monimutkaiset biologiset ilmiöt ovat monesti kaoottisia, eivätkä ole täysin ennustettavissa, tämän takia ongelmia on pakko lähestyä kokeellisesti. Väitteeni ei koskaan ole ollut että homoseksuaalisuus olisi yksinomaan synnynnäistä, väitteeni oli että homoseksuaalisuudella on merkittävä biologinen tekijä.

Tämä tarkoittaa sitä että pelkästään yksi merkittävä biologinen ominaisuus joka erottaa homoseksuaalit heteroseksuaaleista riittää osoittamaan väitteeni todeksi. Tälläisiä löytyy itseasiassa useampiakin, kuten viittaamistani tutkimuksista voit nähdä.

Olet varmaankin valmis kieltämään myös kaikkien muiden luonnontieteellisten ja lääketieteellisten tutkimusten merkityksen näyttämällä yksittäisiä vastaesimerkkejä? Mielestäsi tuntuvat varmaankin myös uskomattomilta monet muut asiat, se ei kuitenkaan muuta faktaa että kvanttimekaniikalla ja suhteellisuusteorialla kyetään ennustamaan monia ilmiöitä ja ne kuvaavat suhteellisen hyvin maailmankaikkeutta omalla alueellaan.

Vastaavasti se että mielestäsi hajujen vaikutus ihmisten parinvalintaan kuulostaa uskomattomalta ei muuta tutkimuksen tuloksia. Vaikkakin ymmärsit ilmeisesti senkin tutkimuksen väärin; hajut eivät tutkimuksen mukaan muuta ihmistä homoseksuaaliksi, vaan voivat olla osa ihmisen pariutumista, sillä aivot reagoivat eri tavalla erilaisen sukupuolen ja seksuaalisuuden omaavien ihmisten hajuihin. Lisäksi tunnut olettavan että homoseksuaalisuus ja heteroseksuaalisuus ovat täysin vastakkaisia ilmiöitä.

Todellisuudessahan ihmisen seksuaalisuus ei ole näin yksinkertaista, vaan heteroseksuaalisestikin käyttäytyvä voi reagoida omaan sukupuoleensa seksuaalisella tavalla.

Seksuaalisuutta ei voida yksinkertaistaa niin paljon. Tämä nähdään jo tutkimuksista joihin viittasin; ne käsittelevät erilaisia biologisia ominaisuuksia joilla kaikilla vaikuttaisi olevan merkitystä seksuaalisuuden määräämisessä. Ilmeisesti seksuaalisuus on useampien tekijöiden summa. Tämä tarkoittaa että väitteesi kaatuu, sillä henkilöllä ei tarvitsisi olla kaikkia biologia ominaisuuksia ollakseen homo tai hetero.

Olet myös väärässä siinä suhteessa, että homoseksuaalisuudella ei olisi perinnöllistä tekijää. Hiiritutkimus nimenomaan osoitti että seksuaalisuuteen voi vaikuttaa geneettiset ominaisuudet, yksinkertaisimmillaan yhden geenin mutaatio.

Suosittelen katsomaan norjalaisen Hjernevask-dokumenttisarjan seksuaalisuutta käsittelevä jakso, alkupuolisko sisältää aika paljon asiaa ns. Jos puhutaan että on tieteellinen todistus niin silloin sen tulisi tarkoittaa että on todistus joka osoittaa tiedon.

Mikäli tieteellä halutaan tarkoittaa tietoa - todistettua faktaa. Tämän tieto tulee sitten olla kokeellisesti testattavissa ja toistettavissa riippumatta testaajasta. Kun asioita lähestytään kokeellisesti niin kokeiden tulisi olla yhdenmukaiset kaikissa testauksissa mikäli kokeella pyritään todistamaan "tietoa" tieteellinen tosiasia. Joten jos yksikin vastaesimerkki on olemassa esim, sinun kyseisille tukimuksille niin se kumoaa ne sillä silloin myös esim; hetero voi omata samat biologiset ominaisuuudet ja homous johtuukin näin jostain muusta.

Joten tällöin kyseistä esimerkkiä ei voi pitää tieteellisenä todisteena seksuaalisen suuntauksen vaikutuksista. Joten sellainen todistus ei kerro että seksuaalinen suuntaus olisi biologinen ilmiö tieteellisesti todistetusti vaikka sinä olet niin koittanut väittää. Niin sinun kuin minukin argumentit ovat oletuksia ja uskomuksia havainnoistamme. Sinulla eikä minulla ole tieteellistä todistusta asiasta.

Olen valmis kumoamaan kehitysopilliset teoriat vastaesimerkeillä. Luonnontieteellisiä ja lääketieteellisiä teorioitakin voi kyseenalaistaa jos hyviä vastaesimerkkejä löytyy koska ihminen ei tiedä vielä kaikkea ja siksi eri tutkimustulokset muuttuvat koko ajan. Mutta on paljon asioita jotka ihminen tietää ja pystyy tieteellisesti eli kokeellisesti toistamaan ja testaamaan ja näyttämään todeksi.

Tietoa ei voi kumota mutta teorian voi. Sinun tutkimukset eivät täytä tieteen kriteeriä kun tieteellä tarkoitetaan tieteellisesti todistettua tosiasiaa. Siksi on todella harhaanjohtavaa sanoa että tiede on todistanut seksuaalisen suuntaumuksen olevan biologinen ilmiö.

Ei se ole kun ymmärretään mitä tiede tarkoittaa. Aiheesta on tehty ainoastaan erinlaisia tulkintoja ja teorioita joissa on paljon aukkoja ja jotka vastaesimerkit kumoavat. Juho jos seksuaalinen suuntautuneisuus olisi biologinen ilmiö joka johtuisi biologisista eroista niin sinun oma väitteesi että heteroseksuaalinen ihminenkin voisi kokea seksuaalista vetoa omaa sukupuolta kohtaan on ristiriitainen. Sillä jos näin tapahtuisi niin sehän todistaisi juurikin siitä ettei seksuaalinen halu johdu biologisista eroista vaan ihmisen elämäntilanteesta sekä elämänarvoista jotka vaikuttavat ihmisen arvoihin ja valintoihin.

Eli sinun oma väitteesi kaatuu siihen että heterotkin voivat kokea homoseksuaalista halua. Se ei olisi mahdollista jos homoseksuaaliset tunteet nousisivat vain sen vuoksi että homoseksuaalien biologinen ominaisuus on erinlainen heteroihin verrattuna.

Sen sijaan asia selittyy mitä loogisemmin sillä että ihmisten eri elämäntilanteet ja arvot vaikuttavat heidän valintoihinsa. Kyse on siis valinnasta joka nousee maailmankatsomuksesta ei biologisesta tekijästä joka määrittäisi automaattisesti ihmisen käytöksen.

Enkä ole sanonut että henkilöllä tarvitsisi olla kaikki biologiset ominaisuudet ollakseen homo vaan että kaikki yksittäiset esimerkit kumoutuvat aina sitä mukaa jos löytyy vastakkaisen suuntauksen omaavia joilla on kyiseisen esimerkin arvot. En ole väärässä hiiriesimerkissä sillä niinkuin sanoin homogeeniä ei ole olemassakaan.

Ei ole olemassakaan mitään geeniä jonka rikkominen mutaatio saisi aikaan seksuaalisen suuntautumisen muutoksen. Ei ole olemassa mitään heterogeeniä jonka rikkominen ajaisi eliön homouteen. Eliöt johtaa homouteen erinlaiset olosuhteet ja elämäntilanteet ei jonkun geenin rikkominen.

Homous ei ole mikään virhe geeneissä geenimutaatio vaan se on maailmankatsomuksesta ja elämäntilanteesta nouseva valinta. Homoutta ei voi parantaa korjaamalla rikoontunutta geenimutaatio geeniä. Sinun oma argumenttisi myös kumoaa tämän älyttömän hypoteesin sillä jos homous johtuisi rikkoontuneesta geenistä niin miten heterokin voisi kokea homoseksuaalista vetoa? Hetero jolla geeni ei ole rikki.

Jos geeni taas on rikki ja se aiheutaa homouden niin miten voisi sitten olla heteroja jotka kokevat joskus homoseksuaalisia tunteita? Koko homogeeni hypoteesi on aivan älytön ja kertoo täysin ja yksistään materialistisesta maailmankatsomuksesta.

Otan vielä yhden valaisevan esimerkin. On olemassa monia miehiä jotka ovat tunteneet olevansa täysin heteroja ja ovat eläneet heteron elämää mutta sitten heidän elämäntilanteensa muutoksesta johtuen esim; vankilaan joutuminen on ajanut heidät himoitsemaan homoseksuaalisesti. Eli elämäntilanne ja maailmankatsomuksesta nousevat arvot ja valinnat voivat ajaa täysin heterot elämään homoseksuaalisesti.

Näin vain ja ainoastaan siksi ettei seksuaalinen suuntautuneisuus ole biologinen ominaisuus joka määräytyisi biologisten eroavaisuuksien pohjalta. Jos näin olisi niin kyseinen muutos olisi mahdotonta. Seksuaalinen suuntautuneisuus on valinta. Ja tämän todistaa lukemattomat esimerkit joita vankilatkin ovat pullollaan. Useimmat luonnontieteet eivät ole matemaattisesti eksakteja, sillä ne eivät yksinkertaisesti voi olla.

Annoin tarkan selityksen aiheesta, jos et ymmärrä noin yksinkertaista selitystä en mahda sille mitään. Kokeilta ei voi vaatia täydellistä tarkkutta sillä täydellinen tarkkuus on mahdotonta. Tämä taas tarkoittaa että kyseenalaistat käytännössä kaiken kokeellisesti saadun tiedon, ja kaadat kaiken mitä tiedämme luonnontieteistä.

Kokeen voi toistaa vaikka kuinka tarkasti, mutta koskaan ei saada täysin samaa lopputulosta. Tutkimukset osoittavat aika vankasti että seksuaalisuudella on biologinen tekijä, vaikka biologia ei täysin seksuaalisuutta määräisikään, asia ei siis voi olla täysin ihmisen itsensä määrättävissä. Sinä et vieläkään ole esittänyt minkäänlaisia todisteita väitteillesi; haluan kunnollisia tutkimuksia aiheesta. Kovasti väität sanomaasi totuudeksi koska haluat uskoa niin. Yliluonnolliset uskomukset ja konservatiivisuus on muuten yhdistetty myös biologisiin ominaisuuksiin.

Toni tuo esille sitä yksinkertaista asiaa, että selvästi todistetut havainnot kuten homon heteroksi muuttuminen uskon kautta Herraan Jeesukseen kumoaa "tieteen" oletukset homouden synnynnäisyydestä. Jos tiede olisi oikeassa, niin yksikään homoseksuaali, ei voisi koskaan missään tilanteessa muuttua heteroksi. Näitä todistuksia on kuitenkin lukuisia. Tieteellinen oletus ei siis ole faktaa, eikä edes lähelläkään sitä, vaan valhe, joka on kehitetty tukemaan synnin valheita.

Toni on kyllä niin perusteellisen hienosti tuonut asian esille ettei minulla ole siihen mitään lisättävää. Tieteen pitäisi perustua myös havaittuun faktaan, ei pelkkään oletukseen, koska silloin se on vain teoriaa, ei totta. Onhan se päivänselvää, että ihminen tekee valintoja olosuhteiden mukaan sekä myös maailmankuvansa mukaan. Tonin vankila esimerkki oli tosi hyvä todiste.

Mutta ethän sinä usko, kun sinulla on tietty maailmankuva, joka estää sinua uskomasta siihen mikä on totta ja kaikkien nähtävissä. Ajatellaan prosessia näin "Oletetaan että homoseksuaalisuus on synnynnäistä", tutkija rupeaa pohtimaan mitä välttämättömiä seurauksia oletuksen todenperäisyydellä olisi tai miten väitteen voisi osoittaa todeksi.

Tutkija rupeaa tutkimaan näitä oletettuja seurauksia ja huomaa etteivät seuraukset päde ja johtaa tästä että on todennäköistä ettei väitekään päde. Vastaavasti tutkija voi ryhtyä osoittamaan väitettä todeksi etsimällä jotakin ominaisuutta josta välttämättä seuraa väitteen totuus.

Näyttämissäni tutkimuksissa tälläistä oletusta ei ole tehty, kyseiset tutkimukset liittyivät erilaisiin homoseksuaalien biologisiin ominaisuuksiin, seurauksiin oletuksesta "homoseksuaalisuudella on biologisia tekijöitä", eivät homoseksuaalisuuden synnynnäisyyteen. Tutkimukset toimivat minun käytössäni todisteena että homoseksuaalisuudella on biologinen tekijä, eikä seksuaalisuus täten voi olla täysin meidän itsemme valittavissa.

Tiede ei edelleenkään ole matemaattisen eksaktia kaikilta alueltaan. Logiikkanne mukaan voidaan sanoa että väite "ihmisillä on kädet" on väärä jos löytyy ihminen jolla käsiä ei ole, tällöin väitettä on tulkittu tarkasti ottamatta huomioon kielen erilaisia ominaisuuksia ja lauseen toisia merkityksiä. Luonnontieteilijät ovat kiinnostuneempia väitteestä: Aivan vastaavasta väitteen tulkinnan virheestä on kyse tässä tapauksessa.

Väite ei kuulunut "homoseksuaalinen käytös johtuu sataprosenttisesti biologiasta" tai "homous on kaikissa tapauksissa synnynnäistä" tai edes "homoseksuaalisesti käyttäytyvä ihminen ei voi koskaan muuttaa seksuaalista käytöstään" joita te olette koettaneet todistaa vääriksi. Väite kuului "homoseksuaalisuudella on biologisia tekijöitä". Tämä taas implikoi ettei seksuaalisuus ole täysin meidän itsemme valittavissa, sillä emme voi valita fysiologisia ominaisuuksiamme jollei ajatella esimerkiksi lääkehoitoja jotka saattaisivat käytöstä muuttaa.

Oletus ja havainnointi johti päätelmään, että evoluutioteoria on totta kun on pystytty osoittamaan, että on mahdollista tehdä keinotekoinen solu. Totuus on kuitenkin se että he todistivat Raamatun luomisen puolesta. Evoluution sanotaan tapahtuneen ilman suunnittelua ja älyä, joka rakensi elämän ja ihmisen jne. Laboratoriossa ei tapahtunut mitään itseohjautuvasti ilman älyä ja suunnittelua ja rakentamista, vaan juuri niin kuin luomisessa, missä oli äly Jumala , joka rakensi tarkasti suunnitelman mukaisia elämänmuotoja maan päälle.

Näin kun ihmisen maailmankuva on kiinni evoluutioteoriassa, niin hän on sokea tosiasioille ja tekee havainnoista täysin vääriä johtopäätöksiä. Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. Homouden syyn alkuperä on siinä, että ihmiset eivät kunnioita Jumalaa ja tämän tähden on heidän mielensä pimentynyt eli sokeutunut, eikä siten kykene näkemään Jumalan asettaneen pysyvän parisuhteen seksuaalisesti miehen ja naisen välille.

Ja tässä sokeudessaan jotkut ihmiset myös valitsevat homoseksuaalisuuden. Ihminen kuvittelee myös olevansa viisas omassa voimassansa eikä koe tarvitsevansa Jumalaa, mutta Raamatun mukaan tällainen valinta on tyhmyyttä, ei viisautta.

Ihminen tässä tyhmyyden viisaudessaan on myös vaihtanut Jumalan kirkkauden eläinten ja ihmisen kuvan kaltaisuuteen ja tämä valinta johtaa ihmisen hyljeksimään totuutta ja valitsemaan valheen, jonka kautta ihminen palvelee ja palvoo luotua, mutta ei Luojaa. Tämä tyhmyyden viisaus saa myös jotkut naiset vaihtamaan luonnollisen seksuaalisen yhteyden miehen kanssa seksuaaliseen kanssakäymiseen naisen kanssa eli lesbouteen; samoin myös tyhmyyden viisaus saa jotkut miehet vaihtamaan luonnollisen seksuaalisen yhteyden naisen kanssa seksuaaliseen kanssakäymiseen miehen kanssa.

Tekstiyhteydessä oleva sana kiimoissaan on kreik. Homouden taustalla on synti, jota saatana vaikuttaa himon kautta. Miksi jotkut miehet vaihtavat luonnollisen seksielämän naisen kanssa luonnottomaan seksisuhteeseen oman sukupuolen edustajan kanssa eli miehen?

Raamattu ilmoittaa syyksi viisauden, joka on tyhmyyttä ja sen että totuus vaihdetaan valheeseen ja se saa aikaan himon ihmisen sydämessä ja joillakin miehillä tämä himo suuntautuu toista miestä kohtaan. Mistä tällainen himo syntyy? Esitän muutamia ajatuksia edellä tulleiden asioiden lisäksi, jonka takia mies alkaa homoksi. Ja tämän takia moni mies kokeilee seksiä miehen kanssa.

Ja moni mies, jolla on vääristyneen voimakas seksivietti jääkin homoksi. Sillä hetero eli luonnollisessa seksisuhteessa naisen kanssa on miehen tyydytettävä naisen seksuaaliset tarpeet. Mutta homous on itsekästä sillä siinä kumpikin mies tyydyttää itsensä toinen toisiinsa. Eli homoudessa sinun ei tarvitse tyydyttää seksipartneriasi, vaan itsesi, ja siten homo suhteessa kumpikin vuorollaan tyydyttää itsensä. Tosin on myös sellaisia homosuhteita, joissa toinen osapuoli on siinä roolissa, jossa häneen yhdytään, mutta hän ei saa itse yhtyä partnerinsa kanssa.

Samoin nyky-yhteiskunta rohkaisee ihmisiä löytämään oman seksuaalisen identiteettinsä, asettaen vaihtoehdoiksi hetero-, homo-, lesbo- ja biseksuaalisuuden. Näiden väliltä ihminen voi valita mihin ryhmään kuuluu, tämä on yhteiskunnan viesti ihmisille. Tällaisten seksuaali- ja moraalisääntöjen vallitessa on luonnollista, että myös homous yleistyy. Ilmeisesti yrität uskotella että tutkijat jotka solun rakensivat käyttivät sitä todisteena evoluution puolesta, mitä en pidä todennäköisenä. Mikä taas on todennäköisempää, jopa hyvin todennäköistä on että joku evoluutiouskovainen on ajattelemattaan sanonut sitä todisteeksi.

Toisaalta tutkimus ei todista Raamatunkaan sanoman puolesta, sillä se että elämää voidaan luoda elottomasta aineksesta laboratoriossa ei tarkoita että kaikki elämä olisi välttämättä luotua, vaikka sekään ei tietenkään voi olla pois suljettua.

Viimeinen lauseesi on kaikista hämmentävin; kieltäydyt siis suoraan hyväksymästä tieteellisiä todisteita jos ne eivät sovi maailmankuvaasi? Ja pelkästään sillä perusteella? Ajatus on itseasiassa aika mielenkiintoinen, sillä itse en kykene ymmärtämään ajatusmaailmaa joka johtaisi tälläiseen. Katsotaanpa hieman esimerkkiä "ihmisellä on kädet". On selvä biologinen havainto että ihmiselle kuuluu kädet.

Mutta on myös kädettömiä ihmisiä. Kumoaako kädettömät ihmiset sen biologisen havainnon että ihmisellä on kädet. Kädettömyys johtuu siis ihmisen perimän tuhoutumisesta onnettomuus tuhoaa kädet tai mutaatio tuhoaa käsien rakennusohjeet. Kädettömyys on siis jonkun ihmiselle kuuluvan ominaisuuden rikkoutuminen. Jonkin rikkominen ei tietenkään kumoa sitä etteikö se ehjänä kuuluisi ihmiselle. Kädettömät ihmiset eivät siis kumoa väitettä "ihmisellä on kädet" koska kädettömällekkin kuuluisi kädet ellei ne olisi rikkoutuneet.

Kädettömyys ei siis kumoa väitettä ihmisellä on kädet. Sen sijaan väite homoseksuaalinen suuntaumus johtuu biologisista tekijöistä; esimerkiksi aivojen rakenteen tietynlaisesta koosta kumoutuu sillä jos löytyy heteroseksuaaleja joilla on samanlainen aivojen rakenne.

Tällöin kyseinen teoria aivojen rakenteesta ei selitä homoseksuaalisuutta koska sama rakenne voi olla myös heteroilla. Syy homouteen on siis jossain muualla koska "seuraukset" eivät päde ja kun seuraukset eivät päde niin "väitekkään" homoseksuaalisuus johtuu aivojen rakenteen koosta ei pedä.

Samoin on kaikkien muidenkin väitteiden kanssa jotka väittävät homouseksuaalisuuden johtuvan biologisista tekijöistä. Ne kumoutuvat sitä mukaa jos heteroilla on samoja tekijöitä sillä silloin "seuraukset" eivät päde ja kun seuraukset eivät päde on "väitekkin" väärä.

Sellaista biologista tekijää ei ole havaittu joka olisi yksistään homoilla ja joka eroaisi kaikilla heteroilla homoista. Sellaista ei ole löydetty siitä yksinkertaisesta syystä ettei seksuaalinen suuntaumus ole biologinen ilmiö vaan se koskee samanlailla kaikkia ihmisiä.

Siksi kaikilla suuntaumuksilla voi olla samanlaisia biologisia ominaisuuksia. Kaikkien ihmisten seksuaalinen suuntaumus muodostuu ihmisten maailmankastomukseen perustuvista arvoista ja valinnoista jotka muokkaavat ihmisen mieltymykset ja halut.

Tämän vuoksi samanlailla biologisesti kehittyneet ihmiset voivat olla joko homoja tai heteroja tai bi-seksuaaleja. Tämän vuoksi heteroseksuaali voi muuttuneesta elämäntilanteestaan johtuen esim; vankila alkaa himoitsemaan homoseksuaalisesti jne.. Kyseessä ei ole siis biologisen tekijän vaikutus vaan maailmankatsomuksellisen valinnan.

Minun väitteeni ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen asia. Et voi edelleenkään väittää asiaa totuudeksi jos et kykene sitä todistamaan. Aika esittää aineistoa joka todistaa seksuaalisuuden olevan maailmankatsomuksen seurausta. Tämä tarkoittaa joko sitä että kaivat esiin tutkimuksia jotka aihetta käsittelevät, tai teetät itse tutkimuksen. Edelleenkään en ole väittänyt biologian täysin selittävän seksuaalisuutta, vaan väitteeni oli "homoseksuaalisuudella on biologisia tekijöitä".

Jos homoseksuaalien joukossa esiintyy enemmän tiettyjä biologisia ominaisuuksia kuin heteroiden, voidaan tästä johtaa että joko a homoseksuaalisuus aiheuttaa tälläisiä eroja TAI b homoseksuaalisuus taipumus siihen ja tälläiset ominaisuudet ovat seurausta jostain yhteisestä tekijästä TAI c homoseksuaalisuus tai taipumuus siihen on seurausta näistä tekijöistä.

Vertaa esimerkiksi allergiaan joka voi ilmetä useammalla eri tavalla. Toiset reagoivat allergeeniin voimakkaammin kuin toiset, ja niillä joilla oireita esiintyy voivat ne erota toisistaan. Kokeellisesti voidaan todentaa että allerginen reaktio todella johtuu allergeenista. Tämän takia ilmiöitä tutkitaan tilastollisesti. Jos halutaan kuvata kuinka allergia ilmenee tutkitaan useiden tiettyyn allergeeniin reagoivan ihmisen oireita ja etsitään niistä yleisimmät jonka jälkeen voidaan tehdä päätelmiä esimerkiksi allergian syistä.

Allergian syy tiedetään ja se voidaan kokeellisesti osoittaa. Se ettei se kaikilla ihmisillä oireille saman vahvuisena ei poista sitä faktaa että syy ja seuraus tiedetään ja voidaan osoittaa. Sen sijaan seksuaalisen suuntaumuksen syytä ei ole voitu kokeellisesti osoittaa. Sinun tuomat tutkimukset ovat seuraavaa luokkaa. Tutkija rupeaa tutkimaan sadan tummaihoisen ja sadan vaaleaihoisen ihmisen seksuaalista käyttäytymistä. Hän huomaa että näistä ihmisistä useammalla tummalla on homoseksuaalisia himoja.

Tutkija tekee tästä päätelmän "tummaihoisuus" on yksi homoseksuaalisuuteen vaikuttava tekijä. Tutkija tuli oletukseensa tilastojen valossa. Tutkija teki siis selvän väärän yleistyksen tilastojen pohjalta. Syy homoseksuaalisuuteen ei ollut ihonvärissä sillä sitä esiintyi niin tummilla kuin vaaleilla. Se että sitä esiintyi enemmän tummilla ei todellakaan kerro sitä että tummuus olisi homoseksuaalisuuteen edistävä syy.

Se että myös vaaleilla esiintyi homoseksuaalisia himoja kumoaa siis ihonvärin homoseksuaalisuuden syynä. Se että tutkimuksen joillain henkilöillä esiintyi enemmän tiettyjä ominaisuuksia ei johdu homoseksuaalisuudesta koska näitä samoja ominaisuuksia voi esiintyä myös heteroilla.

Aivojen rakenteen kokoero on ihanluonnollinen ero eri ihmisillä. Se että homoseksuaalien ja heteroseksuaalin aivot voivat olla rakenteeltaan täysin samankokoiset kertoo sen ettei aivojen rakenteen koolla ole mitään tekemistä seksuaalisen suuntaumuksen kanssa.

Tämä taas kertoo sen että tutkimus johon viittaat ja varsinkin sen tulkinta on ollut todella tarkoitushakuista. Uskallan jopa sanoa että jos puolueeton ryhmä tekisi saman tutkimuksen niin heterojen ja homojen välillä ei olisi mitään selvää kokoeroa vaan niin heteroilla kuin homoillakin olisi samankokoisia rakenteita.

Eli väite "homoseksuaalien joukossa esiintyy enemmän tiettyjä biologisia ominaisuuksia" ei päde koska "seuraukset" eivät päde ole johdonmukaiset. Joten pohjimmiltaan koko tutkimuksiin viittaamasi perusoletuksesi "homoseksuaalien joukossa esiintyy enemmän tiettyjä biologisia ominaisuuksia" on väärä ja nimenomaan todisteiden heteroilla voi olla sama rakenne valossa. Tärkein pointti on kuitenkin Juho se että on todistettu asia että heteroseksuaalit miehet ovat alkanaat kokea homoseksuaalisia himoja tiettyjen elämäntilanteiden muutoksen johdosta.

Näitä todisteita on vankilat pullollaan. Samoin muutos on tapahtunut toiseen suuntaan ja näitä esimerkkejä on Kristuksen seurakunta pullollaan. Eli ihmisten elämässä tapahtuvat elämänmuutokset ovat monilla ihmisillä olleet myös muutos seksuaaliseen käytökseen.

Näin ei voisi olla jos seksuaalinen käytös olisi biologisten tekijöiden määräämä. Näin taas voi olla jos seksuaalinen käytös on elämäntilanteesta ja ihmisen maailmankatsomuksesta nousevien arvojen ja valintojen summa. Tämä on se minun todisteeni "ihmiset joidenka seksuaalinen suuntaumus on muuttunut elämänmuutosten mukana". Tämä voi olla siis mahdollista vain siksi että seksuaalinen suuntaumus on valinta ei biologisen tekijän määrittämä.

Allergian syyt saatiin selville ainoastaan pitkällisten tutkimusten jälkeen. Allergeeni ei ole allergian syy, vaan seuraus josta kyettiin johtamaan syy tutkimusten perusteella. Sinä edelleenkin kieltäydyt ymmärtämästä että seksuaalisuus ei ole mustavalkoista, eikä ainoastaan yhden tekijän aiheuttamaa. Ajatellaan esimerkiksi syöpään sairastunutta henkilöä jolla esiintyy oireet A ja B, Vastaavasti toisella henkilöllä esiintyy oire A, mutta hän ei sairasta syöpää.

Eli A ja B eivät voi olla syövän seurausta? Vastaavasti ensimmäinen henkilö on altistunut karsinogeeneille N ja M, mutta koska toinenkin henkilö on altistunut karsinogeeneille mutta ei sairasta syöpää eivät N ja M voi olla syitä syövälle?

Luonnontieteet eivät edelleenkään paitsi matematiikka jos se luetaan luonnontieteeksi tutki absoluuttista totuutta, vaan pikemminkin todennäköisyyksiä. Minä taas sanon ettei ihmisen seksuaalisuus ole kiveen hakattu ilmiö, vaan monien tekijöiden summa. Vankilat esimerkiksi ovat hyvä esimerkki ahdistavasta stressitilasta joka vaikuttaa käytökseen, olen käsittänyt että homoseksuaalinen käytös vankilassa on enemmän alistamiseen kuin varsinaisesti vetoon vastakkaista sukupuolta kohtaan. Tämä on kuitenkin vain oma muistikuvani, en ole erityisen kiinnostunut psykologiasta.

Tämä ei ole millään tavalla biologista vaikutusta vastaan, ilmentää vain kolikon toista puolta; ympäristöllä on oma vaikutuksensa. Seksuaalisuus on ja toimii kaikilla ihmisillä saman biologisen rakenteen mukaan. Miehillä ja naisilla on kummillakin vain tietynlainen biologinen rakenne seksuaalisuuteen. Se mihin ihmine sitten kohdistaa nämä seksuaaliset himonsa ei ole riippuvainen näistä biologisista rakenteista vaan se on tulosta ihmisen maailmankatsomuksen tuomista arvoista ja valinnoista.

Miesten seksuaalisuuden biologinen rakenne on samanlainen kaikilla. Se mitä teet tällä seksuaalisuudella ei kuitenkaan määräydy rakenteen koostumuksesta vaan siitä millaiseksi olet kasvanut. Minkälaiset elämänarvot olet omaksunut - ne määrittävät sen miten käytät biologista seksuaalisuuttasi. Tämän vuoksi samanlaisen biologisen rakenteen omaavat himoitsevat kuitenkin seksuaalisesti täysin eri asioita.

Kyseessä ei siis ole rakenne joka määrää himon kohteen vaan maailmankatsomus. Rakenne mahdollistaa himon mutta maailmankatsomus määrittää kohteen. Eli seksuaalisuus on tietysti biologinen ilmiö koska se tapahtuu biologisessa eliössä.

Seksuaalinen kyvykkyys toiminta muodostuu ihmisille samalla tavalla - rakenne on sama. Toki jollain voi olla esimerkiksi mutaation aiheuttamia rikkoontumia näissä rakenteissa. Ihmisten perimän toiminta mekanismit ovat kuitenkin samanlaiset vaikkakin ne toimivat joillain huonommin kuin toisilla. Rakenne mahdollistaa siis seksuaalisuuden toiminnan mutta se ei ohjaa kohdetta. Kohde ohjautuu ihmisen elämänarvoista ja niistä mieltymyksistä joihin ihminen on elämänkasvussaan maailmankatsomuksestaankäsin mielistynyt.

Esimerkeissäsi ei ola määritetty A ja B oireita. Siksi ne voivat tai eivät voi johtua syövästä. Riippuu siitä miksi ne määritellään. Vasta kun oireet on määritelty tarkasti voi ruveta tutkimaan mikä johtuu mistäkin ja mikä voi kumota minkäkin. Muutenkin sinä pyrit koko ajan tulkitsemaan käytöstä materialististen esimerkkien kautta. Oikeusjuttujen kimmokkeina olivat lisäksi useimmiten yhteisön sisäiset välienselvittelyt eikä henkilön seksuaalisuus sinänsä.

Ongelmallista oli vain se, että Juhani oli käyttänyt väärin asemaansa suhteessa köyhempiin kyläläisiin. Väitöskirjan toinen tarkastelujakso ulottuu luvulta toisen maailmansodan loppuun.

Siinä Hagman osoittaa, miten siihenastinen melko liberaali suhtautuminen miesten välisiin sukupuolisuhteisiin tiukkeni nopeasti lääketieteen ja oikeustieteen asiantuntijoiden sekä virkavallan keskuudessa. Tähän vaikutti hänen mukaansa ensinnäkin se, että suhteet tulivat aiempaa näkyvämmäksi kaupunkitilassa, kun luvun suuri lama loi kysyntää ja tarjontaa miesten väliselle prostituutiolle [prostituutiosta ks.

Cocktailit kahdelle  ja  Homohistoriallinen Helsinki 8: Eikä me olla veljeksiä ]. Näkyvyyden myötä aiheesta alettiin myös keskustella, mikä heijastui kielenkäyttöön ja slangiin. Esimerkiksi hintti - ja hinttapuli -sanat olivat käytössä jo luvulla. Toisaalta asenteiden kovenemista vauhdittivat Hagmanin mukaan psykoanalyyttiset näkemykset ihmisen seksuaalisuuden häilyvyydestä.

Keskiöön nousi niin sanottu viettelyteoria , jonka suomalaiset asiantuntijat omaksuivat tiiviin tieteellisen yhteistyön ansiosta suoraan natsi-Saksasta. Teoria lähti siitä, että ihmiset saattoivat nimenomaan oppimalla oppia homoseksuaaleiksi altistuttuaan viettelylle, mikä taas vaaransi perheinstituution ja nuoren kansakunnan väestönkasvun.

Hagman osoittaa, että viettelyteoriaa ei muissa Pohjoismaissa omaksuttu samalla tavalla kuin Suomessa, sillä niiden tieteellinen yhteistyö saksalaisten kanssa hiipui natsien valtaannousuun. Tämä selittää sitä, miksi homoseksuaaliset teot dekriminalisoitiin Tanskassa jo vuonna ja Ruotsissa vuonna , kun taas meillä saatiin odottaa vuoteen Viettelyteorian omaksumisen myötä Suomessa aiemmin vallinneet hirschfeldiläiset käsitykset sisäsyntyisistä homoseksuaaleista miesrakastajista ja satunnaista samasukupuolista seksiä harrastaneista pseudohomoseksuaaleista muuttuivat ongelmallisiksi, koska periaatteessa kuka tahansa mies oli vaarassa sairastua homoseksualismiin vrt.

Miesten väliset satunnaiset seksuaaliset teot ja suhteet menettivät näin aiemman viattomuutensa, ja heteroseksuaalisuus muuttui asiaksi, jota piti toden teolla ruveta suojelemaan lailla ja poliisivoimin. Homofiili on pedofiili Viettelyteorian myötä alettiin kohdistaa erityistä huomiota poikiin, joiden ajateltiin psykoanalyyttisten teorioiden mukaisesti olevan tiettynä ikäkautena erityisen alttiita seksuaalisille vaikutteille.

Homoseksuaalisuus ja poikien hyväksikäyttö linkittyivät näin ollen luvulla vahvasti toisiinsa, mutta tätä selitti Hagmanin mukaan myös toinen kiinnostava seikka: Mies - tai poikarakastajilla tarkoitettiin aikanaan paitsi aikuisia miehiä haluavia miehiä myös miehiä, joiden samasukupuolinen halu kohdistui alaikäisiin.

Hagmanin mukaan seksisuhteita alaikäisten poikien kanssa ei uskomatonta kyllä problematisoitu Suomessa kunnolla ennen kuin vasta vuoden lakimuutoksen jälkeen, jolloin  seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat säännökset ulotettiin suojaamaan myös miespuolisia henkilöitä.

Siihen asti oli keskitytty varjelemaan vain tyttöjen siveellisyyttä ja kunniaa, kun taas miesten välisiä sukupuolisuhteita oli pidetty sikäli ongelmattomina, että niistä ei syntynyt aviottomia lapsia. Ja toki väitettä on kuultu sittemminkin moneen kertaan erinäisten lakiuudistusten yhteydessä. Pakkokastraatiot Kolmekymmentäluvun henkisen ilmapiirin synkin ilmentymä oli rodunjalostusoppiin perustunut sterilisoimislaki, joka tuli voimaan vuonna ja mahdollisti myös samasukupuolisesta haureudesta tuomittujen henkilöiden kastraation Lääkintöhallituksen päätöksellä.

Aiemmissa tutkimuksissa on oletettu, että homoseksuaalit olisivat olleet lain pääasiallisena kohteena, mutta Hagman kumoaa tämän käsityksen uuden lähdeaineiston pohjalta. Se on kipeä esimerkki siitä, miten myönteisten seksuaali-identiteettien puute johtaa itseinhoon ja syrjinnän sisäistämiseen.

Yksi vihreä enkeli, kiitos! Harri Kalhan Tom of Finland — taidetta seksin vuoksi. Lähettänyt Hulivilipoika klo Kohteen lähettäminen sähköpostitse Bloggaa tästä! Musiikkikauppa Fazerin näyteikkuna vuonna Kolmas kerta kiellon päälle, eikä me päästy edes makkariin! Kappale tipahti jostain käsittämättömästä syystä jo alkukarsinnoissa, mutta Hulivilipoika antaa sille pitkän ja paksun pystin kiitokseksi vuoden vetävimmästä viisubiisistä. Oh I'm losing track cause baby we don't stop.

Is it your turn or my turn to be on top? I try to talk to you. Herculeksen nokkamiehen Andy Butlerin mukaan laulun sanoitus käsittelee Grantin hiv-tartunnan seurauksia.

Grant on itse kertonut haastatteluissa siitä, miten hän oli siirtynyt päihderiippuvuudesta seksiriippuvuuteen ja ottanut tietoisia riskejä kuin rangaistakseen itseään siitä, ettei ole ihmisenä kyllin hyvä.

Tämä ajatus välittyy myös I try to talk to yousta. Kappaleen voi tulkita sairastuneen ja hänen elämänkumppaninsa väliseksi vuoropuheluksi, jossa kyseenalaistetaan toisen elämänvalinnat. Miksi annoit muiden käyttää itseäsi hyväksi? Ei tämän tarvitse päättyä näin. Jos voisin, parantaisin kipusi ja poistaisin häpeän. Death of a dandy. Musiikin monitaituri Marc Almond julkaisi kesäkuussa uuden albuminsa The dancing marquis , jolla hän tekee yhteistyötä mm.

Yhteistyön hienoimpia hedelmiä on kappale Death of a dandy , joka kertoo itsensä keikariksi julistaneesta ja huumeiden yliannostukseen kuolleesta brittitaiteilija Sebastian Horsleysta. Kappaleen koko ajan kasvava tunnepaatos suorastaan pakottaa huokaisemaan: Take off your coat of many colors.

And throw it on the floor. Like your old discarded lovers. Lay your head down on the pillow. Place your hand upon your chest. Close your eyes and think of England. To take your final rest. Jari Sillanpää onnistui vuonna lähes mahdottomassa tehtävässä, kun hän julkaisi tekstien puolesta vakavasti otettavan ja silti radiosoittoon kelpaavan iskelmälevyn homomiehen elämästä kohtaamisineen ja eroineen. Jälkimmäisistä kertoo vakuuttavasti Mikko Karjalaisen sanoittama Kun Pariisi kuolee.

Pariisin maine rakkauden kaupunkina on armottomassa ristiriidassa laulun kertojan omien ajatusten kanssa, jotka ovat täynnä pelkoa ja tuhoa: Vaikka tappaisin jokaisen muiston. Romantiikan raunioilla kytee silti toivo pienellä liekillä.

Ehkä tästä selvitään miehinä eikä vihamiehinä: Viimeisenä tärppinä on Ruotsin Så mycket bättre - eli Vain elämää -sarjassa kuultu Love Antellin kappale Du växer upp. Sen tulkitsee glamkukko Ola Salo, joka vastasi myös Ruotsin vuoden Pride-kappaleesta  I got you ja puhui jälleen mediassa biseksuaalisuudestaan. Salo on muokannut Antellin helposti unohtuvasta alkuperäisrallatuksesta komeasti paisuvan balladin ja työstänyt myös  tekstiä omaan historiaansa sopivaksi.

Laulun aiheena ovat elinikäiset kasvukivut, ja j o ensimmäisessä säkeistössä tehdään hurja aikahyppy kohdusta koulukiusatuksi: Ensimmäisessä juoppoputkassa ja koulun pihalla. Ne käytävät olivat sotatanner. Vain ydinjäte on ikuista — parhaat kaverit voivat lähteä vastakkaisiin suuntiin. Kertosäe sykkii silti toivoa, ymmärrystä ja rohkaisua sille pienelle ihmiselle meissä kaikissa: Kasvat aikuiseksi ja itket itkusi mutta et koskaan totu siihen.

Billy Elliot  perustuu samannimiseen elokuvaan ja kertoo koillisenglantilaisessa kaivosyhteisössä varttuvan herkän pojan kasvutarinan. Samalla kun Billyn isä, veli ja koko yhteisö osallistuvat kaivosmiesten toivottomaan taistoon taivaan valtoja — eli Thatcherin konservatiivihallitusta — vastaan, Billy aloittaa salaa tanssitunnit.

Niillä hän ottaa kirjaimellisesti askelia kohti toisenlaista elämää ja kenties valoisampaa tulevaisuutta, jossa omaa miehisyyttä ei toteuteta nyrkein vaan näyttämöllä. Näin Billy Elliotin  Lontoossa vuonna , ja se muutti tyystin aiemman käsitykseni musikaalista taiteenlajina, jonka yksinomaisena tavoitteena on viihdyttää turhia kiihdyttämättä.

Billyn kasvutarinassa riitti uskottavia ja kipeitäkin samastumiskohteita myös aikuiselle miehelle, ja yksilön tarinaa syvensi kaivosyhteisön taistelu olemassaolon oikeudestaan. Kun tähän lisättiin vetoava musiikki, hurjat tanssikohtaukset, hienot lapsinäyttelijät ja taidokas tekninen toteutus, olin aivan myyty.

Sanonkin nyt Helsingin kaupunginteatterille kuin RuPaul putoamisvaarassa olevalle kahdelle drag queenille, joiden pitää huulisynkata henkensä edestä: Billy Elliot kertoo sen tavallisemman tarinan: Matthew Warchusin ohjaama Pride -elokuva taas kääntää asetelman päälaelleen tuomalla suuren maailman pieneen yhteisöön.

Elokuvan keskiössä on joukko homoaktivisteja, jotka päättävät alkaa kerätä rahaa lakon kurimuksessa eläville kaivostyöläisille — yhdistäähän heitä vasemmistolaisuus ja yhteinen verivihollinen: Kaivostyöläisten ammattiliittoa ei homojen tuki kiinnosta, joten aktivistit valitsevat avustuskohteekseen summanmutikassa walesilaisen kaivoskylän.

Seurauksena on luonnollisesti joukko värikkäitä ja kuohuttaviakin kohtaamisia. Joillekin kyläläisille Lontoon homoihin tutustuminen tarkoittaa oman erilaisuuden tunnustamista. Joillekin aktivisteille taas kyläläisten kohtaaminen merkitsee oman henkisen homopakolaisuuden loppumista ja oman kotiseudun löytämistä uudelleen.

Näin elokuva muistuttaa, että suuria sydämiä ja pieniä mieliä löytyy yhtä lailla kaupungista kuin maaltakin. Pride on vahvan tarinan kannattelema hyvän tuulen elokuva, joka ei saanut edes kaltaistani kyynisyyteen taipuvaa katsojaa pahalle tuulelle.

Elokuva oli sanalla sanoen ihana: Kaiken kruunasi syntikkavetoinen soundtrack, joka sai homodiskojen haamut heräämään henkiin. Jos miinuspuolia haluaa etsiä, niistä suurin oli ehkä se, että Priden henkilöhahmot jäivät tarinan jalkoihin ja siksi hieman karikatyyrimäisiksi. Heidän motiivejaan, sisäisiä ristiriitojaan ja keskinäisiä suhteitaan ei ehditty valottaa kovin tarkasti, mutta erinomaiset näyttelijät ottivat materiaalista silti kaiken irti.

Jenkkinäyttelijä Ben Schnetzer suorastaan loisti aktivistiporukan karismaattisena ja pelottomana johtajana, ja kylän vahvoja naisia esittäneet Imelda Staunton , Jessica Gunning ja Menna Trussler näyttelivät täydellä sydämellä.

Heidän hersyvät hahmonsa tarjosivat elokuvan ehdottomasti parhaat naurut. Kyläläisten ja kaupunkilaishomojen yhteisrintama olisi täysin epäuskottava, ellei se olisi täyttä totta. Järjestö Lesbians and gays support the miners todella oli olemassa, ja sen aktivisteihin sekä kyläläisiin voi tutustua katsomalla oheisen aikalaisdokumentin  All out! Varsinkin viimeaikaisten maailmantapahtumien jälkeen tuntui todella hyvältä nähdä vaihteeksi tositarina siitä, miten elämän juoksuhaudoista voidaan nousta, panna pilkkakirves syrjään ja ojentaa toiselle auttava käsi.

Se saattaa kuulostaa kuluneelta kliseeltä, mutta jos se todella olisi sitä, moista pitäisi nähdä vähintään päivästä ja uutislähetyksestä toiseen.

Samasta aiheesta ja aiheen sivusta: Honkasalon ja Saision  Betoniyö. Stranger by the lake. Viime jaksossa löysimme Tähtitorninmäeltä kesäyön, joka oli katettu nautintoon. Puisto ja sen peltipyhättö kuhisivat vuosikymmenten ajan k aartilaisia, natseja, sovjetteja ja kultamitalivartaloita, kunnes aisti-iloista jäi muistuttamaan vain syreenien raskaana leijuva tuoksu.

Pari vaunullista matkustajia purkautuu lähijunasta lämpimään iltaan, joka jäisi sääennusteiden mukaan tämän kesän viimeiseksi. Ilma tuntuu olevana tiheänä lauantai-illan iloista ja uhmasta, joka niin usein syntyy juuri vääjäämättömän edessä: Huomaan itsekin kokevani ilonsekaista haikeutta yhden matkan päättymisestä ja toisen alkamisesta — samaa haikeutta, jonka symboleina junat ja odotushallit ovat aina olleet.

Siksi on enemmän kuin paikallaan kulkea kesän viimeisiin kiusauksiin nimenomaan aseman kautta. Helsingin rautatieasema vuonna Asemat ovat olleet puistojen ja pisuaarien ohella homomiesten perinteisiä kohtauspaikkoja.

Kiimainen mies homoseksuaaliseen sex tarinat