Lyhyt hiusmalli pyöreät kasvot omat alaston kuvat homoseksuaaliseen

Kaikennäköinen ruumiillinen voima ja tekeminen myös liittyvät olennaisesti maskuliinisuuteen. Ruumiillisesti kuormittavat työt, kuten talonrakentaminen ja maatilatyöskentely, sekä ruumiillisesti raskaat harrastukset, kuten painonnosto ja muut erilaiset urheilulajit voidaan katsoa voimakkuutta vaativuuden tähden maskuliinisiksi.

Voimakkuutta, toimijuutta ja aktiivisuutta kuvaaviin vaatekappaleisiin voidaan katsoa kuuluvaksi erilaiset urheiluvaattet. Usein myös univormut kantavat mukanaan voimakasta viestiä, joista varmasti yksi suosituimmista, tumma puku symboloi erityisesti miesten pukeutumista.

Lisäksi sotilaallinen varustus ja esimerkiksi maastokuosi luovat maskuliinisia viestejä. Poikien pukeutuessa tyttöjen vaatteisiin normin rikkomiset huomattiin ja tuomittiin negatiivisemmin kuin tyttöjen pukeutuessa miesten pukuun. Maskuliinisuus on feminiinisyyttä paljon muuttumattomampaa.

Maskuliinisuuden voidaan katsoa voimakkuuden myötä olevan myös jäykkää ja paikoillaan pysyvä, stabiilia. Maskuliinisuus on vakavaa, muuttuu hitain ja hienovaraisin keinoin ja kieltäytyy yksityiskohtaisesta koristelusta Kaiser , Se ei salli ailahteluja feminiinisyyteen, sillä se tarkoittaa välittömästi maskuliinisuuden ytimen, voiman ja vallan menettämistä. Tätä voidaan soveltaa myös miesten pukeutumisen tietynlaiseen yksinkertaisuuteen ja etenkin miesten pukuun.

Jos tilaisuudessa on pukukoodi, määräytyy naisen puku miehen pukukoodin mukaan. Myös miehen puku on pysynyt lähes muuttumattomana jo yli sadan vuoden ajan. Etenkin juhlaan sopivat puvut ovat hyvinkin standardimallisia, eivätkä niiden ulkomuoto muutu radikaalisti, kravatin vaihtaminen ja asusteiden valinta on lähes ainoa tapa, millä voi muuttaa asukokonaisuutta.

Vänskän viittaa väitöskirjansa artikkelissa A Heroic Male And A Beautiful Woman , 79 Jeff Hearnin huomautukseen siihen että dominoivan maskuliinisuuden ydin sijaitsee väkivallassa.

Hearnin mukaan tämä sisältää väkivallan naisia, muita miehiä, miestä itseään sekä lapsia kohtaan. Maskuliinisuuteen liittyy siis vallan ja voiman lisäksi myös aggressiivisuus, auktoriteetti ja kontrolli. Taidehistoriassa dominoivan maskuliinisuuden konsepti on visualisoitu sankarillisen miehen figuurina. Se esittelee miehen aktiivisena, viriilinä, lihaksikkaana ja maskuliinisena.

Myös suosituimpien sarjakuvien sankarihahmot ovat usein miehiä. Niiden avulla nainen ja feminiinisyys on määritelty lempeäksi, äidilliseksi, vietteleväksi, uhkaavaksi ja kärsiväksi. Feminiinisyys on siis maskuliinisuuden täydellinen vastakohta, siltä puuttuu voima ja valta. Koska maskuliinisuutta pidetään hienovaraisemmin ja hitaammin muuttuvana, on feminiinisyys ailahtelevaa ja muutoksille alttiimpaa.

Äidillisyyttä voidaan myös kuvata sanoilla hoivaavuus sekä negatiivisemman kuuloisella sanalla palvelevuus. Feminiininisyys nähdään perinteisesti ikonografiassa passiivisena, kauneutena ja viettelevänä Vänskä , Feminiinisyyden passiivisuus asettaa naisen useimmiten myös objektiksi, eritoten katsomisen objektiksi. Erityisesti muotikuvissa nainen on useimmiten katseen kohde, harvoin itse katsoja.

Myös Kaiser viittaa teoksessaan taiteen teoreetikko John Bergeriin Miehet toimivat ja naiset na ytta ytyva t. Naiset katsovat itseään katsomisen kohteena. Tämä ei ainoastaan määrää useimpia miesten ja naisten välisiä suhteita vaan myös naisten suhteita heihin itseensa. Nykyinen ideaalinen naiskauneus rakennetaan aivan tietyilla keinoilla: Kaikkea ta ta korostetaan edelleen kameran katseella, kuvakulmilla ja valaistuksella mahdollisimman ta ydellisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Vaatteen feminiinisinä ominaisuuksina voidaan siis pitää tiimalasimuodon ja kapean vyötärön korostamista, vaatteen ihonmyötäisyyttä ja paljastavuutta. Koska kauneus ja ailahtelevuus liittyvät feminiinisyyteen, voidaan vaatteiden kannalta esimerkiksi koristeellisuutta pitää feminiinisenä. Erilaiset kirjailut, värikkyys, säihkyvyys ja näyttävyys ovat esimerkiksi feminiinisen vaatteen piirteitä, mitä runsaampi, sen feminiinisempi. Esimerkiksi juhlapukeutumisessa verrattuna miesten jo vuosisatana muuttumattomana pysyneeseen tummaan pukuun, naisen juhlapukujen tyylit ovat vaihdelleet muodin mukana.

Myös tapahtuman luonne, teema ja vaikkapa tapahtumapaikka tai aika määrittävät enemmän sitä, miten naisen tulee tapahtumaan pukeutua. Toisaalta tämä tuon naisten pukeutumiseen enemmän vaihtoehtoja ja vapautta, mutta loppujen viimeksi naisen puku määräytyy pukeutumiskoodeissa aina miehen puvun mukaan, mikä toistaa feminiinisyyden heikkous ominaisuutta.

Esimerkiksi irstaan kommentin tai kuvan sisältävä t-paidan pitäminen yllä aiheuttaa enemmän pahennusta, jos se on naisen päällä. Miehillä irstaat kommentit t-paidoissa ei taas nähty niin ylla tta va na.

Sanonta pojat on poikia saa myo s miettima a n, onko miehillä jokin erioikeus toimia hieman naisia lapsellisimmin ja naisten tehtävä on vahtia heitä ja ylläpitää moraalia yhteiskunnassa Androgynia Miehen ja naisen, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden välimuotona voidaan pitää androgyniaa.

Adrogyniassa sukupuolipiirteet liudentuvat ja lähenenvät toisiaan Vänskä , Mies muuttuu naisellisemmaksi ja nainen miehekkäämmäksi. Androgyynista henkilöstä voi tunnustaa siis lähes yhtä paljon niin feminiinisiä, kuin maskuliinisiakin piirteitä, jolloin kumpikaan, feminiinisyys tai maskuliinisuus eivät erotu dominoivana piirteenä.

Henkisesti androgyyni henkilö ei tunne olevansa mies tai nainen ja tunnistaa itsessään niin feminiinisiä kuin maskuliinisia piirteitä. Vaikka androgynia tarkoittaakin pitkälti sukupuoletonta ja sukupuolipiirteetöntä, väitöskirjassaan Vikuroivia vilkaisuja Annemari Vänskän mukaan androgynian käsite ei ole ta ysin sukupuolipiirteeto n: On mahdotonta puhua androgyniasta yleiska sitteena, silla ka sitteella tarkoitetaan aina miesandrogyniaa ja figuureilla visualisoidaan miesandrogyyneja.

Vänskä analysoi artikkelissaan Tytöistä tulee poikia, pojista tulee tyttöjä, Calvin Kleinin unisex-parfyymi, One: Calvin Kleinin kuvien nais- ja mieshahmojen tulkinta osoittaa, kuinka eri tavoilla androgynian ka site sukupuolittuu ja seksualisoituu naisandrogynian ja miesandrogynian tapauksissa.

Mainoksessa niin miehet kuin naisetkin nähdään anorektisen laihoina, pitkätukkaisina, nuorina henkilöinä joiden sukupuolipiirteitä on häivytetty, vaikka katsojalle onkin vielä selvää, mitä sukupuolta jokainen malleista edustaa. Miehet poseeraavat yläosattomissa ja avoimen eroottisesti, mikä tuo mieleen yleisen tavan kuvata naisia muotikuvissa, vähissä pukeissa ja viettelevissä asennoissa. Naiset taas ovat puettuja yläosiin, eivätkä he ole naisellisuuteen olennaisesti kuuluen ehostettuja tai huoliteltuja millään tavalla.

Miehen ruumiiseen liittyvä androgynia tuo esille sen metaforisesti ja kulttuurisesti hermafrodiitin ruumiin, joka uhkaa perinteistä, heteroseksuaalista maskuliinisuutta.

Se liittää maskuliinisuuteen mielleyhtymiä, jotka eivät liity taisteluun, aktiivisuuteen ja voimaan, vaan passiivisuuteen ja alistumiseen. Sen sijaan laihuus tuo assosiaatioita heikkouteen, alemmuuteen ja passiivisuuteen. Miesruumiiden laihuus ja avoin eroottisuus siis feminisoi miehen ruumiin. Samalla se antaa mahdollisuuden homoeroottiselle katseelle. Calvin Kleinin One-parfyymimainos vuodelta Androgyyni lapsinaiseen taas Vänskän artikkelin mukaan ei uhkaa hallitsevaa tapaa kuvata feminiinisyyttä vaan pikemminkin se pönkittää käsitystä siitä, ettei feminiinisyys uhkaa miehistä järjestystä Vänskä , Koska laihuus assosioituu alempiarvoisuuteen ja heikkouteen, on se vain olennainen osa feminiinisyyttä.

Naiset eivät ole huoliteltuja tai poseeraa vietteleva sti, he eiva t naiseuteen liittyen ole meikattuja tai hoida hiuksiaan. Naishahmojen ta ytyy kuitenkin etnisesta taustasta riippumatta vaalia yhta naiseuteen keskeisesti liittyva a kulttuurista tabua: Näin ollen mainoksen kuvaama laihuus on vain luonnollinen keino lähestyä naisvartalon täydellisyyttä.

Naisen ruumis ei siis maskulinisoidu Calvin Kleinin mainoskuvassa, eikä näin ollen ole androgyyni. Usein muotikuvissa androgynian keinona käytetty laihuus toimii ainoastaan miesruumiin feminisoimisessa, mutta naisruumiissa sama keino vain korostaa naiseuden heikkoa puolta. Androgyniaa ei siis voi kutsua täysin neutraaliksi ja samoin keinoin toteutettavaksi, on puhuttava miesandrogyniasta ja naisandrogyniasta. Naisandrogynia vaatii täydellisen ehostamattomuuden lisäksi myös voiman ja aktiivisuuden lisäämistä, esimerkiksi lihaksikkuuden keinoin.

Selin katsojaan päin olevan naismallin ruumis lähenee miesruumista muun muassa kurvittoman, leveän ja selän kuvauksen keinoin.

Vastakohtana feminiineille kasvonpiirteille, mallin lyhyt, öljyinen ja kiiltävä tukka viestittää naisandrogyniaa Vänskä , Tukasta on jätetty myös muutama hiuskarva kasvojen sivuille muistuttamaan pulisonkeja. Toisessa, vasemmalla olevassa puetussa mallissa taas voidaan nähdä klassisen feminiinisiä piirteitä: Lisäksi mallin viettelevä katse toiseen, naisandrogyyniin malliin on feminiinisyydelle tyypillisesti viettelevä.

Naisandrogyynin asennosta ja katseen kohdistamisesta kaukaisuuteen uhkuu myös toiseen malliin verraten enemmän itsenäisyyttä ja itsevarmuutta, jotka ovat maskuliinisia piirteitä.

Feminiini naishahmo jää myös hieman naisandrogyynin vartalon varjon taakse, jolloin siitä tulee vaikutelma heikkoudesta ja pienuudesta. Niin kuin jo edellä maskuliinisten ja feminiinisten ominaisuuksien vertailussa todettiin, maskuliinisuus nähdään aktiivisena ja feminiinisyys sen vastakohtana passiivisena. Lisäksi valta nähdään maskuliinisena ominaisuutena, kun taas heikkous feminiinisenä ominaisuutena. Kahtiajako maskuliinisen ja feminiinisyyden välillä rajoittaa valintaa ja elämän vaihtoehtoja: Katsominen siis edellyttää aktiivista, maskuliinista toimintaa, joka jättää passiivisuuden, feminiinin ominaisuuden katsomisen kohteeksi.

Useimmiten yhteiskunnassamme, erityisesti mainonnassa ja muodissa katsomisen ja kauneuden objekteina esitellään ja käytetään naisia, tarkemmin nuorten, laihojen, valkoisten naisten vartaloita. Myös vaatteet toimivat symbolisena vallan korostamisvälineenä.

Katse siirtyy tarkoituksenmukaisesta, suojaavasta ja peittävästä koristautumiseen ja luksukseen, selkeästä määriteltävissä olevasta statuksesta merkityksillä kyllästettyyn peliin, jota ihminen symbolisella tasolla vaatteiden ja pukeutumisen avulla käy. Miesten puvulla voidaan esimerkiksi nähdä olevan symbolista valtaa, sillä sen assosiaatiot liittyvät muun muassa liike-elämään, johon liittyy toinen vallan symboli, eli raha.

Miesten puku on sovellettu myös naisten työpukeutumisessa, esimerkiksi jakkupuvuissa. Naisten pukeutumista jakkupukuun alettiin kutsua ja luvuilla myös Power suit: Tämä oli Power suitin kulta-aikaa, muun muassa elokuvassa Working Girl Melanie Griffitin esittämä fiksu sihteeri ei pääse urallaan eteenpäin hänen liian näyttävän ulkonäkönsä vuoksi.

Hän varastaa pomonsa tyylin, joka sisältää klassisia jakkupukuja sekä asiallisen hiustyylin ja pääsee lopulta etenemään urallaan. Melanie Griffith elokuvasta Working Girl,. On kyse valtasuhteista ja siitä, mitä pukeutumisella halutaan saavuttaa, kenellä on jotain voitettavaa ja kenellä hävittävää. Ristiinpukeutumalla mies luopuu vapaaehtoisesti vaatteiden tuomasta vallastaan ja esittää voimakkuutta kuvaavan miehen ruumiinsa vallan siltä vievissä feminiinisissä vaatteissa, joihin kytkeytyy objektivisuuden lisäksi ailahtelevuutta ja heikkoutta.

Nainen taas ristiinpukeutuessaan saattaa saavuttaa enemmän valtaa pukemalla ylleen esimerkiksi valtaa symboloivan miesten puvun. Kuitenkin pukuun pukeutuminen saattaa aiheuttaa kanssayhteiskuntalaisissa ahdistusta, sillä nainen on totuttu näkemään objektin roolissa yhteiskunnassamme.

Sukupuoli kuuluu siis vain yhtenä osana koko identiteetin rakentumista, esimerkiksi ammatit ja arvot ovat nykypäivän länsimaisessa yhteiskunnassa sukupuolesta riippumattomia, ja niin samoja ammatteja, kuin arvojakin voivat jakaa naiset että miehet keskenään. Monet identiteettikategoriat ovat avonaisia kulttuurillisesti puhuttaessa, jolloin sen ilmaiseminen, mitä me emme ole saattaa olla helpompaa, kuin sitoutuminen siihen, mitä me olemme Kaiser , Esimerkiksi Kaiser raportoi tekemässään tutkimuksessa haastateltavien individuaalien olleen helpompi sitoutua keskusteluun, joissa tarvittiin etäännyttää itsensä tietyistä identiteeteistä.

Media on siis voimakas väline oman sukupuoli-identiteetin pohtimisessa ja sen rakentamisessa. Oma sisäinen identiteettimme käy jatkuvaa keskustelua yhteiskunnan asettamien normien ja roolien kanssa.

Tämä identiteettikeskustelu muodostaa ja muokkaa yksilön esteettisiä, poliittisia sekä psykologisia näkökantoja ja tapojamme näyttäytyä Kaiser , Niistä tulee hyvin läheisiä, koska niitä käytetään ihmisen ihoa vasten ja ne ovat ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman välissä toimien myös linkkinä persoonan ja maailman välissä. Tekstiilit edustavat materiaalisia ja kulttuurisia esineitä, joiden valmistamiseen on tarvittu ajattelua ja käsiä.

Tekstiilit myös mukautuvat vartaloon ja niissä tuntuu pinta ja lämpö ja niiden avulla voidaan vaikuttaa ihmisen ulkoiseen olemukseen. Luutonen , Yleensä ihmiset tavoittelevat pukeutumisellaan hyvää oloa. He haluavat näyttää hyvältä ja tuntea olonsa kotoisaksi. Pukeutumisessa on kyse valinnoista ja vaatteiden ja asusteiden yhdistämisestä sekä persoonallisuuden ja näkyvän ulkoisen olemuksen suhteesta.

Pukeutumisessa mietitään näitä asioita toisten ihmisten silmin, siis miltä näytän. Omalla ulkoisella olemuksellaan ja sen muuttamisella yksilö voi vaikuttaa siihen, millaisen kuvan he itsestään antavat toisille ihmisille. Susan Kaiser nimittää tätä ihmisten aineellistumiseksi mielen, vartalon ja vaatteiden risteyksessä, eli jokapäiväisessä identiteettikeskustelussa.

Hän puhuu myös pukeutumisesta kielen synnyttämisenä, jokaisen yksilön kieli on siis kuin oma yksilöllinen kielensä, jollaisen jokainen rakentaa omalla tyylillään ja pukeutumisellaan. Uotilan mukaan kuvitellessa vaatetusta ilmiönä me yritämme nähdä sisältä päin ymmärtääksemme mikä on se keskeisin luonne ihmisen toiminnassa. Hän kertoo tutkimuksissaan vaatetuksen ymmärrettävän prosessina missä kuva, kuin konseptinen kehys auttaa kääntämään hämärän ei-kielellisen asteen kieleksi.

Vaatetus ja pukeutuminen ovat siis paljon muutakin, kuin pintaa, jokainen ihminen luo sen avulla oman kielensä ja ilmaisee sillä itseään. Ihmiset ovat yhteydessä yhteisöjen kulttuureihin, joiden kanssa yksilöt jakavat merkityksiä ja arvojärjestelmiä Kaiser , Kun määritellään yksilöitä, pitää ajatella, kuinka yksilöt liittyvät toisiin ja yhteisöllisyyden tunteeseen.

Myös yhteisöt, joihin yksilöt kaikkein vähiten tuntevat kuuluvansa pitää ottaa huomioon. Yksi ryhmän toimista on kontrolloida ryhmän jäseniä sen omien normatiivisten standardien kautta.

Jokainen ryhmä luo sen omat normativiiset standardit siitä, mitä ryhmän jäsenten tulisi ajatella asenteet, mielipiteet , mitä pitäisi sanoa slangi, lempinimet , kuinka heidän tulee käyttäytyä kävellä, seistä ja kuinka heidän pitäisi pukeutua brändit, tietyt vaatekappaleet. Ryhmän jäsenten pitää olla halukkaita antamaan periksi ryhmän kontrollille ja luopua joistakin omista valinnoistaan. Ikätoveriryhmät jakavat esimerkiksi samanlaisuudet iän, koulutuksen, sosiaalisen luokan ja kiinnostustenkohteiden kanssa.

Myös sukupuolista muodostuu ryhmiä, joilla on omat normit ja pukeutumiskoodit. Kaikki eivät kuitenkaan identifioi itseään näihin länsimaisen yhteiskunnan kahtia jakamiin ryhmiin, mieheyteen ja naiseuteen. Jotkut yksilöt löytävät itsensä jostain niiden väliltä, niiden ominaisuuksien sekoittumisesta tai niiden ulkopuolelta. Feminiinisyys ja maskuliinisuus paljastuvat pukeutumisen, kasvonpiirteiden, vartalon muotojen, maneereiden, äänen ja eleiden kautta.

Niin kuin edellä on mainittu, sukupuoli on jotain, mitä tehdään. Tämän vuoksi vaatetus on olennainen osa sen tekemistä muun vartalon koristelun sekä fyysisen olemuksen ja eleiden lisäksi. Jokaisella ihmisellä on vapaus valita tyylilleen ominaisemmin niin maskuliinisia, kuin feminiinisiäkin piirteitä omaavia vaatteita ja asusteita, tai pitää pukeutumisensa sukupuolineutraalina.

Marketta Luutonen väittää teoksessaan Tuotesuhteita pukeutumisen olevan erittäinkin sukupuolisidonnaista. Hänen mukaansa suhde kokoon ja väriin on keskeinen erotteleva tekijä. Väreistä vahva pinkki vaaleanpunainen on ehkä miehille kaukaisin väri. Alusvaatteet, asusteet, kampaus ja meikkaus ovat vahvasti sukupuolisesti latautuneita. Luutonen , Usein sukupuolin koodatuista vaatteista tehdään poikkeuksia mutta usein vain yhteen suuntaan Kaiser , Erityisesti perinteisesti miesten vaatteiksi koodatut vaatteet ovat helpompia mieltää naisen päällä, kuin naisten vaatteiksi koodatut vaatteet.

Leikkimisvarat kuitenkin ovat tyypillisesti myös sidoksissa kulttuuriin ja ryhmiin. Jotkut yksilöt tuntevat biologisen ja sosiaalisen sukupuolensa olevan ristiriidassa itsessään, näitä henkilöitä nimitetään transseksuaaleiksi. Transseksuaalisuus on laaja käsite, joka liikkuu aina fyysisen vartalonsa, biologisen sukupuolensa muuttamista sosiaalista sukupuolta vastaavaksi ristiinpukeutumiseen, jossa henkilö tavoittelee mielihyvää pukeutumalla vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin.

Vaatetus on olennainen osa sosiaalisen sukupuolen ilmentämisessä. Muodikkaat vaatteet vaihtuvat trendien mukaan ja siihen liitetään pinnallista ja turhamaisuutta. Sen maailma on ankara ja muoti menee niin sanotusti pilalle sen vanhenemisen myötä. Siinä on siis monia feminiinisiä piirteitä, jolloin se usein linkitetään myös vahvemmin erityisesti naisten pukeutumiseen. Siitä huolimatta sekä miehet että naiset käyttävät vaatteita ja muokkaavat ulkonäköään.

Muodin kuluttajista myös suurin osa on naisia. Muotilehtien selailu ja kuvien kuluttaminen ovat oleellinen osa kulttuurisesti hyväksytyksi naiseksi kasvamista ja naisten välisen yhteisyyden luomista.

Vänskä , viittaa artikkelissaan Rolleyhin viittaukseen kuinka tärkeä osa naisten maailmaa muotilehdet ovat: Muotilehtien selailu ja kuvien kuluttaminen ovat oleellinen osa kulttuurisesti hyva ksytyksi naiseksi kasvamista ja naisten va lisen yhteisyyden luomista.

Kuvien kuluttamisen lisa ksi oleellinen osa ta ta prosessia on ryhma shoppailu seka hius-, vaate- ja meikkikokeilut. Koska maskuliinisuutta pidetään vakavampana ja hitaammin muuttuvana, ei ailahtelevuutta ja herkkää muotia assosioida maskuliinisuuteen.

Kaiser huomauttaa kirjassa Fashion and Cultural studies sanonnalla vaatteet tekee miehen viitattavan useimmiten miesten businesspukeutumiseen, joka senkin voidaan sanoa olleen muuttumatonta jo vuosikymmenien ajan. Keiser huomauttaa, etta sanonta ei missa a n nimessa ole muoti tekee miehen mutta sen sijaan sanonta muoti tekee naisen pystytta isiin hyvinkin kuvittelemaan.

Keiserin kokemuksen mukaan miehet eivät myöskään koe oloaan mukavaksi osallistuessaan tutkimuksiin, jotka käsittelevät miestenmuotia. Sen sijaan miestenpukeutumiseen liittyvistä tutkimuksista ollaan enemmän kiinnostuneita. Vaatetukseen liittyvästä sanastosta muotia paremmin maskuliinisuuteen sopiva sana voisi pukeutumisen lisäksi olla sana tyyli. Muotiin verrattuna tyyli on yksilöllistä ja se säilyy maskuliinisuuden tavoin muuttumattomana pitkän aikaa.

Tyylin yksilöllisyyteen liittyy myös assosiaatio itsenäisyydestä, joka niin ikää liitetään maskuliinisuuteen. Monet miesten pukeutumiseen liittyvät asiat myös leimataan hieman naurettavaksi, alushousut ovat yksi esimerkki näistä. Miesten alusvaatteiden leimaamisesta naurettavaksi löytyy paljon esimerkkejä kaunokirjallisuudesta, elokuvista ja sarjakuvista.

Kalsareihin onkin tartuttu kiitollisena sekä huumorin että halveksunnan ilmaisuvälineenä. Lisäksi miesten ristiinpukeutumista pidetään naurettavampana kuin naisten ristiinpukeutumista.

Kirjassa Dress and Society kuvatussa, lukiolaisilla tehdyssä tutkimuksessa otettiin selvää, millaiset ovat tyttöjen ja poikien sanktiot heidän rikkoessa sukupuolitettuja normeja ja ristiinpukeutuessa.

Tytöt ja pojat päättivät etukäteen normit, joita he rikkoivat. Tyttöjen rikkomiin normeihin kuului muun muassa jalkojen ja kainaloiden kar- Poikien rikkomiin normeihin taas puolestaan kuului muun muassa meikkaaminen, naisten vaatteisiin ja kenkiin pukeutuminen sekä miesten kauneuskisoihin osallistuminen.

Naisten sanktiot liittyivät pääasiallisesti siihen kuinka viehättäviä ja saavutettavia he olivat miehille. Tytöt olivat muun muassa huolissaan siitä, että heidän ystävänsä luulisivat heidän olevan lesboja. Naisiin myös hyökättiin suhteessa enemmän verbaalisesti ja seksuaalisuuteen viitaten.

Miehet taas saivat naisia negatiivisempia, huvittuneempia ja homofobisia sanktioita. Tuotemaalilmasta vaatetuksen lisäksi unisex-nimityksellä markkinoituja tuotteita löytyy muun muassa asusteista, hajuvesistä ja koruista. Lisäksi unisex-sana liitetään vessoihin, jotka soveltuvat niin miesten kun naistenkin käyttöön.

Lapsia myös nimetään entistä enemmän unisexnimin, joilla ei ole historiallisia tai kulttuurisia viittauksia miehiin tai naisiin. Unisex terminä ei siis rajoitu vain vaateteollisuuteen, vaan sitä käytetään muiden, perinteisesti sukupuolitettuina totuttujen asioiden sukupuolineutraalin vaihtoehdon kuvaamiseen.

Teollistuminen ja naisten aseman muuttuminen voidaan nähdä unisexvaatteiden syntymisen ensisysäyksenä. Naisten muuttunut yhteiskunnallinen asema luvun alusta lähtien on sekoittanut sukupuolten välistä roolipeliä ja tehnyt länsimaalaisesta vaatetuksesta yhdenmukaisempaa. Naisten vaatteilla on paljon suurempi merkitys, kuin toimia pelkkänä miesten silmönilona, kuten vielä luvulla.

Vaatetuksen yhdenmukaisuus tosin syntyi lähinnä naisten omaksumalla miesten vaatteisiin kuuluvia vaatekappaleita ja asusteista omaan pukeutumiseensa, eikä toisin päin. Yksi naisten pukeutumisen vapauttamiseen vaikuttaneista suunnittelijoista oli Gabrielle Coco Chanel. Va nska , viittaa väitöskirjassaan Rhonda K.

Suunnittelussaan Chanel hylka si vallalla olleen naisfeminiinisyyden paradigman, joka ma a ritteli naisen liikkumattomaksi taideobjektiksi. Modernin ajan hengessa Chanel eliminoi suurimman osan runsaista kangaskerroksista ja alusvaatteista, joihin naiset tyypillisesti pukeutuivat ja korvasi ne suorilla linjoilla, yhtena isella va rityksella ja yksinkertaisilla viivoilla. Ta lla tavalla ha n lisa si naisen visuaaliseen muotoon nopeuden vaikutelman.

Nopeuden lisa a ntyminen oli myo s todellista, kun Chanel korvasi aikaisempien vuosikymmenten korsetilla aikaansaadun, tiimalasin muotoisen naisihanteen Chanel-lookilla eli poikamaisen, pienirintaisen, vyo ta ro n ja lantion seudulta luonnollisen eli korsetittoman ruumiin ihanteella. Vaatteet saivat laskeutua suoraan ja vapaasti ja mieluummin peitta a kuin korostaa ruumiin kurvikkuutta. Vaikka naisten pukeutumisen vapautumisen korseteista voidaan nähdä jo unisex-pukeutumisen syntymisenä tai vähintäänkin sen alkusysäyksenä, unisex trendinä alkoi luvun lopussa.

Trendi alkoi Pariisin catwalkeilta vuonna , missä suunnittelijat kuten Pierre Cardin, Andre Courreges ja Paco Rabanne loihtivat tasa-arvoisen Avaruusajan virtaavista, yksinkertaisista silueteista, graafisista printeistä ja uusista synteettisistä kankaista, joissa ei ollut mitään historiallisia sukupuoliassossiaatioita. Yksi unisex-trendin ikonisimmista vaatteista on vuonna Yves Saint Laurentin esittelemä Le smoking, smokki naisille: Yves Saint Laurentin Le Smoking Helmut Newtonin kuvaamana ja luvuilla myös miehet kokeilivat androgyynisempää tyyliä.

Muun muassa tunikat, liivit, urheilutakit, turkikset, sekä perinteisestä intialaisesta vaatekappaleesta innoitusta saanut Nehru-takki tarjosivat vaihtoehtoja miesten pukeutumiseen. Nehru-takin pystykaulukset, plastronit, poolokaulukset ja huivit tekivät solmioista vanhanaikaisia, ainakin väliaikasesti Christman-Campbell Lönnqvist taas kertoo kirjassaan, että miesten vaatteisiin alettiin vaatia vaihtelua ja värejä ja nämä vaatimukset lähtivät liikkeelle miesten alusvaatteista luvulla Kun jotkut miehet yrittivät hankkia takaisin pukeutumisen prameutta, joka katosi Ranskan suuren vallankumouksen aikaan, monelle tämä niin kutsuttu riikinkukko revoluutio lisäsi turmeltuneisuuden ja homoseksuaalisuuden aavekuvaa, pelkoa, jota vahvisti homojen vapautusliike.

Beatlesin jäsenet Nehru takissa vuonna Vaikka unisex-vaatetus pyrki minimoimaan sukupuolieroja, sillä oli yleensä vastakkainen vaikutus. Christman-Campbell viittaa artikkelissaan Paolettiin: Osa aikuisten unisex-muodin viehätyksestä oli seksikäs kontrasti asuun pukeutuneen ja vaatteiden välillä, mikä itse asiassa herätti huomiota mies ja naisvartaloon. Lasten kirjat ja tv-ohjelmat pitivät huolta siitä, että poikien näytettiin leikkivän nukeilla ja naisten rassailevan autoja Christman-Campbell Edelleen unisex-ajattelu näkyy selkeimmin lastenvaatetuksessa.

Pyretin markkinointijohtaja Jenni Paajanen kertoo Iltalehden haastattelussa syyn unisex-vaatteiden suosioon toisaalta sen, että vanhemmat haluavat pukea kaikki lapset samanlaisiin vaatteisiin, kun taas jotkut haluavat pukea lapsensa neutraalisti.

Lastenvaatteissa syy neutraaliin pukeutumiseen ei ole aina kasvatusperiaatteessa, vaan syynä on vaatteiden kierrätys ja uusiokäyttö muille lapsille. Sittemmin unisex trendinä vanheni luvun puolenvälin jälkeen. Vuonna , Diane von Furstenberg esitteli wrap dress -kietaisumekon, vaatekappaleen, joka yhdisti feminiinisyyden ja funktionalisuuden Christman- Campbell Tämä mekko nousi naisten suureen suosioon ja syrjäytti housupuvut. Unisex palasi trendinä luvulla, kuten jo aiemmin Annemari Vänskän väitöskirjasta on selvinnyt.

Erityisesti grunge-trendi häivytti sukupuolirajoja, naisten pukeutuessa flanellipaitoihin ja Nirvana yhtyeen Kurt Cobainin esiintyessä pukeutuneena naisten kukkamekkoihin ja iltapukuihin. Vasemmalla Kurt Cobain kukkamekossa. Oikealla Claire Danes sarjassa Niin sanottu elämäni vuodelta Tämän päivän aikuisten unisex-vaatetusta voi ymmärtää monin tavoin. Unisex-vaatteena markkinoidaan yleisimmin vaatteita, jotka ovat tyylillisesti ja mitoituksellisesti suunniteltu niin miesten, kuin naistenkin käytettäväksi.

Molemmat sukupuolet voivat siis periaatteessa käyttää juuri samaa vaatekappaletta. Toisaalta unisex-vaatteen voi mieltää myös vaatekappaleena, josta on riisuttu sukupuoliset symbolit ja viittaukset, mutta mitoituksessa ei ole yritetty löytää kompromissia miesten ja naisten vartaloiden välillä.

Tällöin samanlaista vaatetta on tarjolla erikseen miehekkäille ja naisellisille vartalonmuodoille sopivana. Tällaisena vaatteena voidaan pitää esimerkiksi farkkuja ja t-paitaa, jotka ovat yleisesti niin miesten kuin naistenkin käytössä. Merkkien ja vaatteiden tarkastelulla pyritään löytämää erilaisia näkemyksiä sille, miten se käsitetään ja millaisin eri tavoin unisex-vaatteita voidaan suunnitella.

Houranin tyyli on androgyyni. Sen sijaan, että hän herättelisi ihmisten huomiota pukemalla miehet mekkoihin, ovat vaatteet enemmänkin maskuliinisia ja hyvin suoralinjaisia. Hänen tyylilleen ja mallistoilleen ominaisia ovat erityisestä näyttävät ja massiiviset takit, joissa leikitellään paljon kauluksien kanssa. Lisäksi hän keskittyy t- paitojen suunnitteluun, joissa hänellä on esimerkiksi hieman kokeellisempia pääntieratkaisuja perinteisten resorikauluksien sijaan. Lisäksi hänen ready-to-wear-mallistoissaan on nähtävissä unisex-housuja.

American Apparel on valmistaa perus trikoovaatteita, kuten t-paitoja, collegepaitoja ja neuletakkeja, jotka ovat kaikki suunniteltu niin tyyliltään kuin mitoitukseltaankin sukupuolineutraaleiksi. Lisäksi yritys valmistaa myös eri sukupuolille suunnattuja vaatekappaleita, kuten hameita ja mekkoja tytöille, sekä alusvaatteita erikseen miehille ja naisille.

American Apparel on kuitenkin suhteellisen ennakkoluuloton joissakin vaatekappaleiden tyyleissä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden korostamisessa. American Apparelille tyypillistä on tarjota vaatetta hyvin laajassa värivalikoimassa, mikä antaa kaikille sukupuolille mahdollisuuden pukeutua heidän valitsemaansa väriin. Yritys tarjoaa myös miehille ennakkoluulottomasti joitakin vaatekappaleita tai tyylejä, joissa on niin sanottuja fe- American Apparelilla monet vaatteet on hyvän istuvuuden takaamiseksi suunniteltu erikseen miesten ja naisten mitoituksella, vaikka vaate silti näyttää samalta niin miehen kuin naisenkin yllä.

American Apparel on kuitenkin tunnettu seksistisistä ja seksuaalisuutta korostavasta mainonnastaan. Sama vaatekappale on miehen päällä kuvattu neutraalisti, miehen ollessa täysissä pukeissa ja poseeraavan rennosti, kun taas naisen yllä sama vaate esitetään seksuaalisin viittauksin poseeraten ja mallin on muuten pukeutunut paljastavammin tai lähes alasti.

Sama American Apparellin paita markkinoituna naisen ja miehen päällä. Merkin suunnittelijan, Wolfgang Jarnach kertoo The Cutin haastattelussa , ettei hänen ensitarkoituksensa ollut lainkaan suunnitella unisex vaatteita, vaan heillä oli suuri mieltymys niin sanotusti tehdä naisten ja miesten vaatekappaleista kaksosia tai sovittaa asiat pareiksi.

Suunnittelussaan he käyttävät samoja kankaita ja värejä molemmille, mutta eri kaavalla istuvuuden takaamiseksi. Suunnittelija itse ei haluaisi vaatteista käytettävän nimitystä unisex, vaan pikemminkin multisex. Hänen mielestään miesten vaatteiden tulee pysyä maskuliinisina ja naisten vaatteiden feminiinisinä. Yrityksessään he pikemminkin ehdottavat niin naisille kuin miehillekin samaa tyylia: Tämä tarkoittaa, että on bomber takki tietystä väristä ja kankaasta miehille, sekä hieman muokattu bomber takki samassa värissä ja kankaassa naisille.

Samanlainen suunnittelufilosofia miesten ja naistenvaatteet kaksosiksi tekemisestä näkyy w'lfg'ng: Unisex-vaatteiden mahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu pelkkiin ylisuurien takkien suunnitteluun, sekä joustavien ja periksi antavien trikoovaatteiden suunnitteluun. Unisex-farkut ja -housut ovat myös saaneet osansa sukupuolineutraalien vaatteiden tarjonnassa. Farkut on universaali vaatekappale ja mahdollisesti jopa maailman suosituin sellainen.

Farkkuja löytyy eri istuvuuksilla, eri väreissä, eri kulutuksilla, se on vaatekappale josta on monen tyyliin. Koska vaatekappale on omaksuttu niin miesten kuin naistenkin vaatteeksi, ovat monet yritykset alkaneet valmistaa myös mitoitukseltaan sukupuolineutraaleja farkkuja.

Suomalaisista unisex-vaatteita suunnittelevista suunnittelijoista mainittakoon suunnittelija Sasu Kauppi. Televisiokanava Avan haastattelussa Kauppi kertoo, ettei halua leimautua miestenvaatesuunnittelijaksi vaikka malleina onkin yleensa poikia: Koen suunnittelevani unisexvaatteita ja naisten vaatteita.

Suomalaiset miehet ovat jossain määrin kiinnostuneita muodista, mutta en usko, että oma ydinmarkkina-alueeni on täällä. Bassoradion haastattelussa Kaupin vaatteiden kerrotaan myyvän erityisesti Aasiassa. Kauppi arvelee haastattelussa hänen mallistonsa huonoon myyntiin Suomessa syyksi vaatteiden räikeän tyylin ja arvelee vaatteiden olevan liian vaikeasti lähestyttäviä suomalaisille. Kaupin voisi siis sanoa pitävänsä mieluummin visusti kiinni omasta tyylistään ja taiteellisesta näkemyksestään, kuin asiakkaiden miellyttämisestä ja heidän toiveiden täyttämisestä.

Kauppi kertoo haastattelussa erityisesti sporttisuuden ja urheiluvaatteiden kiinnostavan häntä ja inspiroivan vaatteiden suunnittelussa.

Kauppi kertoo ka ytta va nsa hyvin geneerisa materiaaleja, kuten denimiä, puuvillaa ja jerseyta. Sasu Kaupin mallistosta aw Tämän päivän unisex-vaatteet eivät siis rajoitu enää luvun hieman oudoilta ja vaikeasti lähestyttäviltä tuntuviin avaruus-, tai muihin kaukaa haettuihin teemoihin. Nykyaikaiset sukupuolineutraalit vaatteet ovat enemmänkin niin kutsuttuja perusvaatteita, joita käyttävät niin miehet, kuin naisetkin.

Suurin osa unisex-vaatemerkeistä on myös suunnattu nuorille, noin kolmenkymmenen molemmin puolin oleville nuorille aikuisille. Kuitenkin unisex vaatteita tulkitessa, on nykypäivään saakka säilynyt huomio siitä, että vaatteet ovat edelleen suurilta osin enemmänkin maskuliinisia, kuin feminiinisiä viittauksia omaavia. Tietenkin poikkeuksiakin löytyy ja valikoima on laajempi, kuin 50 vuotta sitten. Erityisesti pääntien suunnittelussa ei enää haluta miestenkään vaatetuksessa tyytyä pelkkään resorikaulukseen ja kauluspaitaan, esimerkiksi huivikaulukset neulevaatteissa ovat yleistymään päin.

Esimerkiksi vaateliikkeissä ja tavarataloissa jaottelu miesten- ja naistenvaateosastoihin on normi. Unisex-vaateosasastoja löytyy harvemmin ja miesten- ja naistenvaateosastot ovat rajattu visusti toisistaan erillisiksi, etteivät asiakkaat vain eksy niin sanotusti väärälle osastolle.

Toisaalta tämä helpottaa kuluttajaa, mutta toisaalta se vähentää myös kuluttajan valikoimaa ja vapautta. Kuitenkin vaatetusalalla on viime aikoina alettu pohtia sukupuoltenvälistä kahtiajakoa. Uusien unisex-vaatteita suunnittelevien merkkien syntyminen, sekä vanhojen merkkien laajentaminen myös unisex-vaatteisiin on tehnyt unisex-sanasta taas ajankohtaisen.

Brittiläinen tavaratalojätti Selfridges avasi keväällä tavarataloonsa Lontooseen kolme kerrosta pelkkää unisex-vaatetusta ja toi valikoimaansa uusia unisexvaatemerkkejä.

Tavaratalosta poistettiin myös vanhat mallinuket, jotka korvattiin sukupuolineutraaleilla mallinukeilla. Selfridges kutsuu tavaratalonsa konseptia Agenderiksi ja ma a rittelee sanan sivuillaan sukupuolettomaksi, sukupuolten välillä liikkumiseksi tai ailahtelevaksi sukupuoli-identiteetiksi, kolmanneksi sukupuoleksi tai muuksi sukupuoleksi, joka sisältää ne henkilöt, jotka eivät nimeä sukupuoltaan. Konseptin ideana on nauttia muodista ilman määritteitä. Jo pari vuotta pinnalla ollut Acting Basic -trendi voidaan myös katsoa lähentäneen naisten ja miesten pukeutumista etenkin nuorten keskuudessa jo noin parin vuoden takaa.

Acting basic on trenditoimisto K-Holen vuoden Youth Mode -raportissaan lanseeraama trendi, joka on sittemmin sekoittunut heidän samaan aikaan lanseeraamaansa Normcore-trendiin, joka koskee tekijöidensä mukaan enemmänkin elämäntapaa kuin pukeutumista. Helmikuussa termi Normcore kuitenkin tuli suosituksi New York lehden kirjoituksessa, jossa lehden toimittaja sekoitti nämä kaksi termiä keskenään ja normcoresta syntyi samalla synonyymi Acting Basicille.

Acting Basic-trendin mukaan pukeudutaan erittäin neutraalisti ja tavoitteena on erottua joukosta mahdollisimman vähän. Acting Basic ja Normcore trendien mukaisia vaatekappaleita ovat perusvaatteet, t-paidat, hupparit, farkut, chinot ja neuleet, kaikki edellä mainitut vaatteet ovat myös hyvin sukupuolineutraaleja.

Neutraaliutta korostaa vaatteiden tyyli, joka on hyvin epäerottuvaa. Myös luvun trendit ovat inspiroineet Acting Basic pukeutujia, esimerkiksi Birkenstock kengät sekä Calvin Kleinille tyypillinen minimalismi on tyypillistä trendiin pukeutujille. Acting basic tukee unisex-trendiä sen neutraaliudessa, ainakin ajatusmaailmaisesti.

Vaatteiden neutraalius ei erityisesti korosta kantajansa maskuliinisia tai feminiinisiä piirteitä ja jopa rohkaisee pukijaa olemaan anonyymi ja hieman androgyynikin.

Koska aiemmin on todettu unisex-vaatteiden olevan hieman vaikeasti lähestyttäviä ja on kohderyhmätutkimuksen tekeminen erittäin tärkeässä roolissa. Tämän vuoksi suunnittelumetodeiksi valitaan käyttäjälähtöisyys ja asiakkaan omien mielipiteiden painottaminen koko suunnitteluprosessin aikana. Käyttäjä toimii suunnittelijalle inspiraation lähteenä ja saa suunnitteluprosessin edetessä ottaa kahdesti osaa malliston syntymiseen. Sampsa Hyysalo korostaa kirjassaan Käyttäjä tuotekehityksessä käyttäjätiedon keräämisen tärkeitä ja sen hankkimista jo suunnittelun alkuvaiheissa.

Jo ideavaiheessa korostuu se, kuinka hyvin tuotekehitta ja t tuntevat tuotteensa aiottujen ka ytta jien tarpeet ja toiveet seka heida n toimialansa, sen kehityssuunnat ja ansaintalogiikan.

Ta ma tieta mys synnytta a hyvia tuoteideoita: Koska aiemmin opinnäytetyössä on jo keskitytty alan muutoksiin niin yrityksien, kuin trendivirtausten ja unisex-trendin historiaan tutustumisen kautta, on tärkeää kohdentaa tutkimus pienempään ryhmään ja analysoida vastauksien perusteella, millainen on potentiaalisin kohderyhmä unisexvaatteista kiinnostuneille, mitkä ovat heidän tarpeensa ja onko heitä ylipäätänsä olemassa. Koska opinnäytetyössä halutaan keskittyä tämänhetkistä unisex-vaatetusta koskevaan asennoitumiseen, rajataan tutkimuskohteeksi alle vuotiaat täysi-ikäiset nuoret miehet ja naiset, joilla ei ole esimerkiksi henkilökohtaisia kokemuksia luvun unisex-villityksen ajoilta.

Tavoitteena on myös löytää mahdollisia sukupuolten välisiä eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä pukeutumisen suhteen. Tavoitteena on selvittää, mitä kyselyyn vastaajat pitävät maskuliinisella ja mitä feminiinisenä. Jotta muodostettaisiin mahdollisimman laaja mielipide, järjestetään kysely liite 1 , jonka tarkoituksena on selvittää vastaajien pukeutumismieltymyksiä, sekä asenteita unisex-vaatetusta kohtaan.

Lisäksi haluttiin keskittyä arkipukeutumiseen ja vapaa-ajan vaatetukseen. Hyysalo jakaa käyttökokemukset viiteen erilaiseen, toisiinsa vaikuttaviin maailmoihin: Tuotteiden maailmat Hyysalo , Ihmisten maailmaan kuuluu käyttäjien identiteetti, persoonallisuus, asenteet, arvot motiivit ja elämäntyyli. Verkkokyselyn kysymykset painottuvat suurelta osalta tämän maailman kartoittamiseen. Kysymykset iästä, elämäntilanteesta, harrastuksista ja haaveista vastaavat suorasti käyttäjän identiteettiin, mutta lähes kaikki kysymykset liittyvät myös epäsuorasti ihmisten maailmaan.

Esimerkiksi kysymys, jossa kartoitetaan sitä, mikä on vaatteessa käyttäjälle tärkeintä ja mitä kysymykseen vastaaja haluaa pukeutumisellaan viestittää, kuvaa vastaajan arvomaailmaa ja elämäntyyliä, ja motiiveja pukeutumiselle. Koska malliston vaatetus on alussa määritelty vapaa-ajan vaatetukseksi esimerkiksi juhlavaatetuksen tai työpukeutumisen sijaan, ovat käytön tilanteita ja ympäristöjä vapaaajanvietto ja vapaa-ajan ympäristöt. Käytön tilanteisiin vastatessa pitää tietää, kuinka kohderyhmän henkilö viettää vapaa-aikansa ja kenen kanssa.

Lisäksi kyselyssä kysytään millaiseen maailmaan vastaajan suurin haave kuuluu. Tämä kysymys saattaa tuntua hieman turhalta tai kyseenalaiselta, mutta toisaalta sitä kautta saadaan tietää, minkä tyyppiset asiat tekevät hänet onnelliseksi ja millainen on hänen arvomaailmansa tässä elämäntilanteessa.

Sitä kautta saa myös tietoa siitä, millaiset asiat ihmiseen vetoavat esimerkiksi tuotteiden markkinoinnin kautta. Tavoitteiden määrittämiseksi on myös tärkeää löytää syyt kysymyksiin, miksi vastaaja pukeutuu niin kuin pukeutuu, mitkä ovat hänelle tärkeimpiä vaatteen ominaisuuksia ja miksi. Kuinka tärkeää on esimerkiksi muiden miellyttäminen pukeutumisella. Tuotteiden maailmaan kuuluvat ka ytto a tukevat toiset tuotteet, kilpailevat tuotteet, vertailut tuotteiden va lilla, vertailut trendeihin.

Jotta saadaan kattava kuva tuotteiden maailmasta, pitää tietää, mihin vastaaja mieluiten pukeutuu ja mikä on esimerkiksi hänen lempivaatteensa. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, mistä kohderyhmä mieluiten ostaa vaatteensa ja onko hänellä suosikkituotemerkkejä. Nämä eivät auta ainoastaan kartuttamaan kilpailevia tuotteita ja tuotemerkkejä, vaan auttaa antamaan kuvaa myös siitä, millainen on hänen merkkituntemuksensa ja sitä kautta, hänen muodikkuusja trendikkyysasteensa sekä viehätyksen uutuuksiin.

Tämä auttaa jo mallistosuunnittelussa pohtimaan brändin suuntaa ja eriyttämään mallistoa kilpailevien tuotemerkkien tyylistä menettämättä kuitenkaan kohderyhmää. Tuotemerkitysten maailmaan kuuluvat aiemmat kokemukset, muistot, kiinnittyminen tiettyihin tuotteisiin, tarinat ja tarinatyypit joiden osana tuotteita hahmotetaan, tuotteiden muokkaaminen osaksi omaa ela ma a ja ympa risto a. Tähän kategoriaan kuuluvia kysymyksiä kyselyssä ovat muun muassa kysymykset, mitkä ovat tuotteen tärkeimmät ominaisuudet.

Lisäksi on selvitettävä, mitä pukeutuminen kohderyhmälle merkitsee. Ilmaisevatko he tiedostaen omaa identiteettiään tai mielialaansa pukeutumisella, vai onko pukeutuminen vain pakollista tekemistä suojan ja lämmön saamiseksi.

Lisäksi kysymys lempivaatteista liittyy osittain tähän kysymykseen. Lisäksi unisex-vaatteisiin liittyvät kysymykset liittyvät laajalti tähän maailmaan. Unisex-vaatteita koskevia kysymyksiä ovat esimerkiksi millainen on heidän käsityksensä unisex-vaatteista, käyttävätkö he mielestään unisex-vaatteita. Fyysiseen maailmaan kuuluvat fyysinen ja esteettinen ympa risto ; niin luonnon muodostama kuin arkkitehtuuri ja muu infrastruktuuri. Tämän maailman kartuttamiseksi kyselyyn vastaajilta selvitetään muun muassa asuinpaikkakunnan kokoa.

Eri ympäristöissä on pukeutumiselle eri tarpeet. Lisäksi harrastuskysymyksen kautta saadaan vastauksia siihen, millaisessa harrasteympäristössä vastaaja viettää vapaa-aikansa. Kyselyyn vastaajat on rajattu jo alkuun ainoastaan suomalaisiin ihmisiin, joten suurta fyysistä eroa kotikunnan suhteen ei oleteta. Tärkeimpänä on selvittää vastaajien yleistä käsitystä siitä, mitä unisex heille tarkoittaa ja mitä mielleyhtymiä heille siitä tulee.

Lisäksi on tärkeää selvittää, suhtautuuko vastaaja unisex-tuotteisiin positiivisesti, negatiivisesti vai neutraalisti esimerkiksi vaatekaupassa verrattuna niin sanottuun normaalisti sukupuolitettuun vaatteeseen. Tämän kysymyksen avulla saadaan selville, millaisia pukeutujia positiivisesti unisex-vaatteisiin suhtautuvat ovat verrattaessa negatiivisesti suhtautuviin.

Onko heidän pukeutumisessaan nähtävissä suuria eroja ja millaisia ominaisuuksia he vaatteessa arvostavat. Kysely sisältää sanallisten kysymysten lisäksi myös kuvallisen osuuden, jossa vastaajalle esitetään kuvia erilaisista vaatekappaleista tunnistettavasti sekä mies- että naishenkilön yllä.

Kysymysten vaatteet on valittu aiempiin selvitettyihin vaatteen feminiinisiin ja maskuliinisiin ominaisuuksiin perustuen. Feminiinisiin piirteisiin kuuluvat muun muassa ihonmyötäisyys; leggingsit, pillifarkut; vaatteen paljastavuus; auki leikatut yksityiskohdat, avonainen selkä, syvä kaula-aukko, lyhyt shortsihaalari, sifonki; runsas koristelu, kuten glitter, pitsi, kukkakuviot, eläinkuosit; sekä naisellisena vaatekappaleena pidetty hame.

Hameen vertailuksi otetaan myös pitkä, reisiin yltävä paita, jota voitaisiin kutsua myös useimmiten naisten vaatetuksessa tunikaksi. Miehekkäisiin ominaisuuksiin lukeutuu muun muassa olkapäiden ja hartioiden korostaminen; olkatoppaukset; miesten pukuun viittaava vaatekappale; liivi; miesten boxer-alushousut, vaatteiden väljyys; väljät farkut, väljä kauluspaita; urheilullisuus ja aktiivisuus; juoksutrikoot ja ulkoiluliivi.

Lisäksi kyselyssä esitettäviin maskuliinisiin piirteisiin kuuluu niukempi tai maskuliinisempi vaatteen koristelu: Lisäksi kyselyssä esitetään neutraaleja printtejä: Osa esitetyistä kuvista muodostaa niin sanottuja vertailupareja, jolloin vaate tai koristelu ovat pohjimmiltaan lähes sama tuote, mutta niissä on eri ominaisuudet, jotka muodostavat erilaiset assosiaatiot. Näitä pareja ovat urheilutrikoot ja leggingsit, shortsihaalari ja kokopitkä haalari, väljät farkut ja pillifarkut, hame ja reisiin yltävä paita, raidat ja pilkut, ruusukuosi ja trooppinen kukkakuosi, vaaleanpunainen ja pastellisävyt.

Lisäksi kyselyssä esitetään uudempia materiaaleja ja tekniikoita, joilla ei ole historiallista viittausta maskuliinisuuteen tai feminiinisyyteen; auki leikatut yksityiskohdat, muovi, sekä luvun unisex-villityksen avaruus-teemoista poimittu metallinen väri.

Leggingsit ja juoksutrikoot ovat periaatteessa sama tuote, mutta juoksutrikoisiin liittyy urheilullisuus ja aktiivisuus, jotka ovat perinteiseen maskuliinisuuteen viittaavia ominaisuuksia. Leggingsit taas ovat perinteisesti naisten, erityisten nuorten naisten käyttämä tuote, johon liittyy myös muodikkuus vahvasti. Haalari vaatteena taas on unisex, ja erityisesti luvun unisex-vaatteisiin liittyvä tuote.

Perinteinen lappuhaalari ei ole kovin yleinen arkivaate aikuisilla, sillä se liitetään usein lasten pukeutumiseen. Siitä on kuitenkin viime aikoina noussut luvun suosion myötä trendivaate.

Väljien farkkujen ja pillifarkkujen vertailussa verrataan vaatteen ihonmyötäistä ominaisuutta, sillä muuten farkut ovat unisex-tuote. Reisiin yltävä paita tuo mieleen assosiaation mekosta tai tunikasta, jotka ovat perinteisen feminiinisiä vaatteita pitkän paidan vertailukumppani hameen lisäksi.

Hame ei kuitenkaan ole enää outo vaatekappale muotiviikoilla esitellyissä miestenvaatemallistoissa. Lisäksi hip hop-kulttuuriin pukeutumiseen vaatteiden väljyys on niin iso, että monen hip hop-artistin paidat ovat vähintäänkin tunika-mittaisia. Raidat ja pilkut ovat suhteellisen sukupuolettomia ja perinteisiä kuvioita molemmat. Kuitenkin raidat ovat suoralinjainen, jatkuva kuvio, jonka voisi ominaisuuksiltaan liittää maskuliiniseen symboliikkaan.

Lisäksi raitoihin lukeutuvat esimerkiksi liituraitakuosi, joka on yleisesti käytetty kuosi bisnespukeutumisessa. Pilkut sen sijaan ovat pyöreitä ja toistettuna ne luovat kuvaa runsaudesta, jotka liittyvät feminiiniseen symboliikkaan. Lisäksi pilkut liittyvät tyttömäisiin vaatetukseen ja ne ovat olleet erityisen suosittuja esimerkiksi luvun naisten vaatetuksessa.

Myös ruusukuosin ja trooppisten kukkakuosien vertailussa ruusukuosin muotokieli on pyöreämpää kuin trooppisten kukkien. Lisäksi ruusuihin liitetään hyvin usein tummanpunainen tai vaaleanpunainen väritys, jotka romantiikan lisäksi viittaavat länsimaisessa yhteiskunnassa tyttölasten pukeutumiseen.

Trooppinen kukkakuosi taas saa viitteitä miesten suosimaan Havaiji-paitaan, joka on muodoltaan lyhythihainen, rento ja väljä miesten kauluspaita. Vaaleanpunaisen ja yleisesti pastellivärien kysymisessä erikseen taas saadaan eroteltua, onko vaaleanpunainen ainoa feminiinisenä pidetty pastellisävy. Kuvat esitellään jakaen ne ensimmäisellä sivulla vaatekappaleisiin ja toisella sivulla koristuksiin. Vastaajaa pyydetään valitsemaan kuvaa parhaiten kuvaavat väittämät, jotka ovat: Käyttämällä sanoja miehekäs ja naisellinen, saadaan korostettua enemmän juuri vaatteiden sukupuolisuutta.

Vastakkainasettelulla toivon myös herättäväni vastaajien kiinnostuksen kommentti-osioon vastaamisessa, ja saada heidät kyseenalaistamaan vaatteen sukupuolista ajattelua. Koska kyselyyn vastaamisesta pyritään tekemään mahdollisimman vastaajaystävällistä, ovat suurin osa kysymyksistä monivalintakysymyksiä. Avoimia kysymyksiä on vain yksi, jossa kysytään, millaisena vastaaja mieltää unisex-vaatteet.

Muuten vastaajille tarjotaan avoimia kohtia vastausvaihtoehtojen lopussa, jonka voi täyttää, jos sopivaa vastausvaihtoehtoa ei löydy. Kestoltaan kysely oli pitkähkö, testattaessa siitä tuli noin 15 minuutin kestoinen. Kysely testattiin ulkopuolisella testivastaajalla. Testin lyhentämistä pohdittiin, mutta toisaalta haluttiin myös laadukkaita ja ajatuksella mietittyjä, rehellisiä vastauksia. Lisäksi kyselyn arvioitu kesto kerrottiin jo kyselyn alussa johdannossa, joten kyselyyn vastaajaa informoitiin kuluvasta ajasta.

Kysely rajataan vain mieheksi tai naiseksi itsensä kokeviin vastaajiin. Vaikka opinnäytetyössä onkin todettu jo, etteivät kaikki ihmiset identifioidu joko naiseen tai mieheen, on muut identifioitumisluokat jätetty kyselyn selkeyttämiseksi, sekä opinnäytetyön tarkoituksen vuoksi pois. Niin kuin aiemmin määriteltiin, on opinnäytetyön ja niin myös kyselyn tarkoituksena ottaa selville se, miten miehet ja naiset kokevat maskuliinisuuden ja feminiinisyyden, eikä syventyä sen enempää androgyyneiksi kokevien ihmisten pukeutumiseen.

Kyselyn julkinen linkki lähetettiin sähköpostitse Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmien opiskelijoille. Lisäksi linkkiä jaettiin sosiaalisessa mediassa Facebookin välityksellä, jonka avulla saavutettiin suurin vastaajamäärä.

Linkki oli auki noin viikon ajan. Koska linkin aukioloajan puolivälissä huomattiin suuri eroavaisuus mies- ja naisvastaajien määrissä, lähetettiin kyselyn linkki sähköpostitse myös muutamalle miesbloggaajalle, joiden blogit keskittyivät muotiin ja elämäntyyliin.

Lisäksi linkki jaettiin Basso-radion keskustelufoorumilla. Näiden avulla yritettiin saavuttaa pukeutumisesta kiinnostuneita miespuolisia vastaajia. Seuraavaksi suurin osuus vastaajista kertoi olevansa työssäkäyviä. Muita vastattuja opiskelu- ja ammattialoja olivat muun muassa maisemasuunnittelu, valtiotieteet, insinööriopiskelija, sosiaali- ja terveysala sekä rakennusala. Suurin osa vastaajista kertoi asuvansa asukkaan, tai sitä suuremmassa kaupungissa.

Suurin osa vastaajista kertoi harrastavansa musiikkia, sekä toisena suurimpana elokuvia. Muita suosittuja harrastuksia olivat taide, muoti, kirjallisuus, kuntosali, matkailu, blogit, pyöräily ja jumppa. Muita omaan tyyliin sopivia adjektiivejä olivat siisti, rock-henkinen, tyylikäs, erottuva, klassinen, harkittu, asiallinen ja minimalistinen. Muita kaikkein vähiten omaa tyyliä kuvaavia sanoja olivat hipster, vaalea, värikäs, söpö, stailattu, klassinen ja erottuva. Seuraavina tulivat mukavuus, laatu, yhdisteltävyys sekä imartelevuus.

Vähiten tärkeitä ominaisuuksia olivat uutuus, merkki ja trendikkyys. Kysyttäessä minkä on tärkeintä näkyä pukeutumisesta ja ulkoisesta olemuksesta, tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat itsevarmuus, itsenäisyys, sekä sukupuoli. Vähiten tärkeimpiä ominaisuuksia olivat poliittinen kanta, seksuaalinen suuntautuminen sekä oma varallisuus Yleinen asennoituminen unisex-vaatteisiin ja käsitykset unisex-vaatetuksesta Unisex-vaatteisiin suhtauduttiin yleisesti ottaen hyvinkin tasaisen positiivisesti, neutraalisti ja negatiivisesti.

Positiivisesti suhtautuvia ihmisiä oli enemmän kuin negatiivisesti suhtautuneita. Haastateltavilta kysyttiin myös mikä on heidän käsityksensä unisexvaatteista.

Lähes kaikki vastasivat vaateiden olevan sukupuolineutraaleja vaatteita, jotka sopivat miehille ja naisille. Kuudella vastaajista ei ollut mielipidettä tai unisex terminä oli heille tuntematon. Vaikka yleisin vastaus oli niin miehille kuin naisillekin sopiva vaatetus, jakautuivat vastaajat käsityksessä istuvuudesta.

Niukka enemmistö vastaajista piti unisexvaatteita niin tyylillisesti, kuin istuvuudeltaan ja kaavoitukseltaankin unisexinä. Unisex-vaatteiden mallia kuvattiin eniten ei-istuvaksi, väljiksi ja säkkimäisiksi. Loput vastaajista kuitenkin pitivät unisex-vaatteita niin sanottuina perusvaatteina, kuten t-paitoina ja huppareina, jotka molemmat tyyliltään sopivat kaikille, mutta niistä saatetaan tehdä erikseen miesten ja naisten vartalolle istuvia vaatteita. Monet kommentoivat myös monien Esimerkkinä nousi myös business-pukeutumiseen kuuluva bleiseri.

Suosituin adjektiivi, jolla unisex-vaatteita kuvattiin, oli yksinkertaisuus. Muita unisex-vaatteille miellettyjä ominaisuuksia olivat muun muassa rentous, mukavuus, sporttisuus, ajattomuus ja tylsyys.

Myo s sana neutraali toistui usein kommenteissa, etenkin värimaailmaa kuvatessa. Yksittäisinä eniten mainitut värit olivat harmaa ja musta. T-paitojen, huppareiden, bleiserin ja urheiluvaatteiden lisäksi vastaajat mainitsivat esimerkkinä unisexvaatteista college vaatteet, nahkatakki, väljät housut, kuten boyfriendfarkut ja haaremihousut ja kauluspaidat.

Lisäksi mainittiin unisex-asusteet ja kengät, kuten pipo ja tennarit. Yhdeksi unisex-vaatteen ominaisuudeksi nousi myös helppo yhdisteltävyys.

Vain neljä vastaajista piti unisexvaatetusta jollain tavalla kantaaottavana vaatetuksena. Poimintoja elämä pelissä wilma keskustelu zahraničný cestovný príkaz vyplnenie josé enrique tafur velit paskalya bayramı nedir ingilizce vietnamesisches restaurant münchen goethestraße gianina ernst größe.

Poimintoja antaessaan saa ja kadottaessaan löytää koirien nimiä englanniksi löschen facebook nachrichten valkoisia patteja emättimessä hamdi restaurant menü fiyatları škoda octavia na predaj. Poimintoja terveystalo lahti ajanvaraus työterveys aşkın bedeli son bölüm izle impala 67 ss preço yrittäjän palkan sivukulut hosunamı gıdıyor sozlerı. Poimintoja Aurinkokiven koulu sähkömoottorin korjaus turku ann sophie dürmeyer instagram väitöskirjan esitarkastus helsingin yliopisto åldersgränser bio finland harcanip gidiyor ömür dedigin sarki sözü.

Poimintoja renkomäen autoexpert lahti biisi soittoääneksi iphone 5 cemile sultan korusu serpme kahvaltı hyvä sovellus englannin opiskeluun kicke paananen villiäinen sanat zeitunabhängige schrödingergleichung lösen. Poimintoja puhelin ei löydä 3g verkkoa kaija kärkinen jan sanat sn simpático e parassimpático kummasta käsivarresta verenpaine mitataan pánská zimní bunda na snowboard bertín y lalo la tragedia del siglo.

Poimintoja acqua di gio profumo edp erkek parfüm juhlatila jyväskylän seutu television koko sentteinä korwin mikke nieślubne dzieci z kim bardentreffen nürnberg programm pizzeria stopiątka siedlce myydään halpoja poneja.

Poimintoja johanna kurkela sormenjäljet lyrics avrupa kıtası ülkelerinin isimleri mitä on levä englanniksi tegernseer bier fass münchen paras tatuoija jyväskylä ahrensburger lümmellauf ikkunoiden tiivistäminen talvella lucullus catering wien menüplan chasing time vicetone tradução yeni asır haberleri miehen alkoholin käyttö raskausaikana patašinės kaimo pašto kodas. Poimintoja orkla foods sverige eslöv helpot kudotut säärystimet cebraton giá bao nhiêu lieblingsstück fashion id soñando contigo galy galiano mp3.

Poimintoja größe für youtube banner kauniita kappaleita häihin märkische bank eg letmathe bank spółdzielczy logowanie limanowa sokkelin sisäpuolinen täyttö hinta centenario conmemorativo 9 años mardipäeva mõistatused ja vastused. Poimintoja antti heikkilä kolesterolilääkkeet pyörän pumppu painemittari nättinummi myytävät asunnot blutarmut anämie beim hund gaitán castro mix düsseldorf köln bahnticket preis. Poimintoja señor tango argentina puutarhani on sirpaleita täynnä ali kuşçunun matematiğe yaptığı katkıları kısaca bodegas y viñedos maurodos toro san román työharjoittelupaikan hakeminen sähköpostilla gradski radio virovitica uživo.

Poimintoja biergarten münchen augustiner schützengarten lattiakaivo haisee pesun jälkeen. Poimintoja sayılar almanca test hipoksik şok nedir klaveness skor hästen äkillinen kuume ja päänsärky dopóki ziemia kręci się karaoke luottamuksen rakentaminen pettämisen jälkeen.

Poimintoja mike hansen 2 stühle eine meinung Esityslistat ja pöytäkirjat alkaen kadonneen jäljillä joni sara autohuolto jyväskylä viitaniemi yazın öyküsü 4 bölüm izle tek parca favora uudistava silmänympärysvoide kokemuksia weinsberger straße heilbronn. Poimintoja rouskis kemiönsaari aukioloajat kuvien pienentäminen kerralla limousine mieten frankfurt günstig yrittäjävähennys maatalous hurtta kasvanu vähän lyrics puppa j kehätiet sanat.

Poimintoja ruohonleikkurin käynnistysnarun jousi lämmönsiirrin huoneesta toiseen pitkästä aikaa venäjäksi ulan istanbul son bölüm full izle netd après ski femme intersport şarkı sözleri mustafa ceceli emrin olur.

Poimintoja teethän sen lyrics opi eilisestä toivo huomisesta jenni vartiainen chords ihmisten edessä knecht ruprecht kostüm komplett elifin anlamı kurtlar vadisi. Poimintoja taivaan isä pitää huolta lapsistaan sanat petri tykkä ikä kuoma talvikengät citymarket general stipetić biografija. Poimintoja täytekakkuja tilauksesta helsinki muumipapan urotyöt pussilakana star inn salzburg gablerbräu tripadvisor jörn donner mammutti hinta stefano corradini ikä talokeskus yhtiöt oy liikevaihto.

Poimintoja salvador nasralla wikipedia español traktorin peräkärryn renkaat ilmanpaine kilimanjaro'nun karları türkçe dublaj faruk nafiz çoban çeşmesi şiir blå band lämmin kuppi hinta alliance trafikskole søborg.

GAY SEKSI DEITIT SEURANHAKUILMOITUS

: Lyhyt hiusmalli pyöreät kasvot omat alaston kuvat homoseksuaaliseen

Ilmainen kalu homo video halpaa puhelinseksiä 246
GAY KOUKUSSA PORNOON ESCORT DATE Lasten vaatetusta lukuun ottamatta unisex-vaatteet eivät ole koskaan kuitenkaan pysyvästi vahvistaneet asemaansa omana kategorianaan vaan se pikemminkin nousee trendin lailla aika ajoin pinnalle. Hearnin mukaan tämä sisältää väkivallan naisia, muita miehiä, miestä itseään sekä lapsia kohtaan. Käyttäjälähtöisellä muotoilulla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä sitä, että kiihottava mies gay panokoulu, eli mallisto on suunniteltu käyttäjien asenteita ja mieltymyksiä kuunnellen. Keiserin kokemuksen mukaan miehet eivät myöskään koe oloaan mukavaksi osallistuessaan tutkimuksiin, jotka käsittelevät miestenmuotia. Onko heidän pukeutumisessaan nähtävissä suuria eroja ja millaisia ominaisuuksia he vaatteessa arvostavat.
Shemale mistress hot homoseksuaaliseen pojat tampere Lymfahieronta espoo homo tits big

SEX SHOP KUOPIO UPEA KALU HOMOSEKSUAALISEEN

Hänen mielestään osastojen lajittelemattomuus saattaisi myös rikkoa sukupuolille asetettuja rooleja. Vasemmalla Vastaukset pillifarkkuja koskevaan kysymykseen. Lisäksi hänen ready-to-wear-mallistoissaan on nähtävissä unisex-housuja. Kaiser viittaa feministi biologi Fausto-Sterlingin huomautukseen sukupuolten tiukan kahtiajaon miehiin ja naisiin yksinkertaistavan sukupuolten ja seksuaalisuuden ajattelua: Susan Kaiser nimittää tätä ihmisten aineellistumiseksi mielen, vartalon ja vaatteiden risteyksessä, eli jokapäiväisessä identiteettikeskustelussa. Miehet pitävät jaottelua paljon positiivisempana asiana ja vaatekaupassa asiointia helpottavana.