Porno mies etsii homoseksuaaliseen miesta

En puhu vain seksistä, vaan ylipäätään fyysisestä läheisyydestä, sanoo psykologi Anna Salmi. Suomalaiset miehet ja naiset kokevat läheisyyden ja kosketuksen yhtä tärkeiksi.

Siitä huolimatta miehet eivät vieläkään välttämättä uskalla kertoa kaipaavansa kosketusta. Sodat ja karuissa olosuhteissa selviytymisen pakko ovat suosineet kasvatuksessa karaistamista. Ehkä siksi joissain tutkimuksissa suomalaisista miehistä puolet ovat olleet välttelevästi kiintyneitä, Salmi pohtii. Urheilu on sellainen kohta, missä miehet saavat olla lähekkäin luvan kanssa. Ihminen oppii omasta lapsuudestaan, suhteessa hoitajiin, että elämässä pitää pärjätä yksin, Salmi selventää.

Minusta alamme pikkuhiljaa tulemaan siihen suuntaan, että myös miehet voivat kertoa toiveistaan ja tunteistaan. Luontevampi suhde koskettamiseen kuten mihin tahansa tulee toistojen kautta. Salmi kehottaa hyppäämään tuntemattomaan.

Omassa parisuhteessa voi yrittää vaikka ohi mennessään koskettaa toista olkapäähän. Päättää vaikka, että tänään kosketan puolisoa päivän aikana viisi kertaa.

Tämä on havaittu tutkimuksissa, joissa pareja on käsketty koskettamaan toisiaan. Parisuhdetyytyväisyys on parantunut ja vähitellen koskettaminen on tullut luontevammaksi, Salmi kertoo. Miehen kosketuksessa näyttämöllä on viisi miestä, jotka tulkitsevat suomalaisten miesten tarinoita sekä asiantuntijoiden ajatuksia aiheesta. Näytelmässä on lisäksi mukana näyttelijöiden omakohtaisia kertomuksia. Kosketuksen puute tuntuu tarinoissa kaihona, arpena sielun syvyyksissä. Suruna, jonkin keskeisen asian poissaolona omassa elämässä.

Miesten tarinoita käsitellään näyttämöllä kuitenkin leikkisällä otteella. Se on Saaren mukaan tärkeää. Varmasti myös surukokemukselle on sijansa, mutta olemme pyrkineet säilyttämään paitsi hyvin maskuliinisen ja miehekkään, myös poikaviikarimaisen otteen aiheeseen. Tämä on näkynyt myös näytelmän harjoituksissa. Treenisaliin pyrittiin luomaan lempeä ja turvallinen ilmapiiri.

Sitä kautta toivon, että harjoituksiin syntynyt hyvä toverillinen henki lähtee pikkuhiljaa esityksen myötä leviämään, Saari sanoo. Miehen voima ja herkkyys. Kosketus voi myös ahdistaa — "Nykyinen sukupolvi opettelee koskettamista". Useissa parisuhteissa kärsitään yksinäisyydestä — "Moni suomalainen on kosketuspulassa". Useissa parisuhteissa kärsitään yksinäisyydestä — "Moni suomalainen on kosketuspulassa" Kosketus voi myös ahdistaa — "Nykyinen sukupolvi opettelee koskettamista" Yrittäjän mukaan Hangon asuntotilanne on niin hankala, että parempaa ei ole tarjolla ja että valituksia ei ole aiemmin tullut.

Thaimaalaisen jalkapallojoukkueen pelastaminen luolastosta on vasta alkuvaiheessa. Paikalle avuksi pyydetty suomalaisasiantuntija Mikko Paasi arvioi, että evakuointiurakkaan saatetaan ryhtyä aikaisintaan muutaman vuorokauden kuluessa.

Käyttäjät antavat usein ymmärtämättään luvan viestiensä lukemiseen yhdistäessään Gmail-tilinsä muihin sovelluksiin. Yle Tunnuksen käyttöehdot ovat muuttuneet Hyväksyn käyttöehdot Hyväksyn myöhemmin. Miehiltä kysyttiin kosketuksesta, vastauksia kertyi tuntia — vanhat traumat toistuivat puheissa Suomalaiset miehet puhuivat tuntitolkulla kokemuksistaan ja suhteestaan kosketukseen, kunhan ensin joku kysyi heiltä aiheesta. Miehen kosketus on suomalaisten miesten kosketushistoriaa tutkiva dokumenttiteatteriesitys.

Näyttämöllä ovat muun muassa Heikki Törmi ja Janne Kinnunen. Jaa artikkeli Facebookissa Eino Saari Saari sanoo yllättyneensä positiivisesti siitä, miten auliisti miehet lähtivät puhumaan aiheesta.

Kosketuksen jano on sammumaton Laaja haastatteluaineisto sekä lukuisat tutkija- ja asiantuntijahaastattelut muodostavat dokumentaarisen rungon Kajaanin kaupunginteatterissa lauantaina 2. Näyttelijät Heikki Törmi, Panu Huotari, Kimmo Penttilä ja Janne Kinnunen pohtivat lavalla, minkälainen nuorten poikien kosketusmaailma on tällä hetkellä.

Näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Eino Saari on haastatellut Dokumenttiteatteriesitykseen on haastateltu Näyttämöllä nähdään muun muassa kouluterveydenhoitaja Janne Liisa Lusikka Kinnunen. Miehen kosketus on Kajaanin kaupunginteatterin ja Vaara-kollektiivin yhteistyötä. Lisää aiheesta 2 Ota yhteyttä. Gmail Gmailin yksityiset sähköpostit voivat päätyä ulkopuolisten yritysten työntekijöiden luettavaksi.

Lastenhoito Lapsiparkin voi perustaa kuka vaan — Veisitkö lapsesi hoitajalle, jonka rikostaustaa ei ole selvitetty? Fifan jalkapallon mm Seuraa suorana: Kolumbia jättiotteluun ilman supertähteään James Rodriguezia — Kompuroiko Englanti jälleen? Hangossa kesätyöntekijälle luvattiin majoitus omakotitalossa — saikin retkisängyn jaetussa huoneessa kerrostalossa Yrittäjän mukaan Hangon asuntotilanne on niin hankala, että parempaa ei ole tarjolla ja että valituksia ei ole aiemmin tullut.

Thaimaan luolille avuksi pyydetty suomalaissukeltaja: Urakka on ainutlaatuinen eikä se ole helppo Thaimaalaisen jalkapallojoukkueen pelastaminen luolastosta on vasta alkuvaiheessa. Gmailin yksityiset sähköpostit voivat päätyä ulkopuolisten yritysten työntekijöiden luettavaksi Käyttäjät antavat usein ymmärtämättään luvan viestiensä lukemiseen yhdistäessään Gmail-tilinsä muihin sovelluksiin. Tutkimustulokset asiasta ovat osin ristiriitaisia.

Tanskalaisen tutkimuksen mukaan miehen menneisyys pornoahmattina saattaa kertoa hänen epämiellyttävistä luonteenpiirteistään. Aiempi runsas pornon käyttö on myös selvästi yhteydessä miehen epätasa-arvoisiin asenteisiin naisia kohtaan.

Tanskalaistutkimuksessa selvitettiin nuorten -vuotiaiden aikuisten heteroiden luonnetta, pornon käytön määrää, käsityksiä pornosta sekä käyttäjien asenteita toista sukupuolta kohtaan. Nuorten miesten aiempi pornon ahmiminen on selvästi yhteydessä epätasa-arvoisiin käsityksiin naisista: Nuorten naisten aiempi runsas pornon kulutus ei tässä tutkimuksessa ollut missään yhteydessä seksistisiin asenteisiin. Luonteen matala miellyttävyys ennusti erityisen korkeita tuloksia miesten seksistisissä asenteissa niin sanotun Big Five -testin agreeableness.

Matala miellyttävyys koostuu sellaisista ominaisuuksista kuin epäluuloisuus, kylmyys, joustamattomuus, sopeutumattomuus, vihamielisyys, erimielisyys, epäystävällisyys, itsekkyys ja oman edun tavoittelu. Tutkittavat laitettiin myös katsomaan pornoa. Pornoaltistuksen jälkeen selvitettiin katsojien asenteita. Vain matalan miellyttävyyden miehet suhtautuivat pornon katsomisen jälkeen naisiin vihamielisen seksistisesti. He myös kiihottuivat pornosta muita enemmän.

Muilla ryhmillä eli naisilla ja muunlaisilla kuin matalan miellyttävyyden miehillä lyhytaikainen pornoaltistus ei lisännyt seksistisiä asenteita. Ehkä ei voida väittää, että juuri pornon ahmiminen tekee miehistä epämiellyttäviä, mutta ainakin vihamielisesti naisiin suhtautuvat epämiellyttävät miehet katsovat paljon pornoa ja kiihottuvat siitä erityisen paljon. Gert Martin Hald, Neil M. Malamuth and Theis Lange: Pornography and Sexist Attitudes Among Heterosexuals.

Olen saanut joidenkin asiantuntijoiden kommenteista sellaisen vaikutelman, että uskovaisuus parantaa elämänlaatua, lisää onnellisuutta ja on hyväksi parisuhteelle. Entä jos ei vaan pysty uskomaan mihinkään yliluonnolliseen? Parisuhteen kannalta tulee mieleen muutamia näkökohtia. Suomalaisten tutkimusten mukaan uskonto ei ole parisuhteen kynnyskysymys.

Kahden kulttuurin liitoissa kumppaneilla on usein eri uskontokunta, eikä sekään näytä yleensä aiheuttavan mitään suurempia ongelmia. NMKY ja monet muut uskovaistahot haluavat korostaa parisuhteessa vanhaa sukupuolijakoa: Sopiiko tämä suomalaiseen parisuhteeseen nykyään? Entä monien uskonsuuntien suhtautuminen seksuaalisuuteen? Masturbaatio on kuulemma pahasta. Kirjoitin aiemmin tutkimustuloksista, joiden mukaan uskovaiset eivät nauti yhtä paljon seksistä kuin muut, ja tuntevat usein syyllisyyttä.

Lisääkö tällainen parisuhteen onnellisuutta? Tuntemissani uskovissa parisuhteissa en tosin ole ulkopuolisena huomannut mitään naisen alistamista tai alistumista, mutta en tietääkseni tunne lahkolaisia tai superhihhuleita, vaan normi-ev.

Miten sukupuolten välinen uskomiskuilu vaikuttaa parisuhteeseen? Eri tutkimuksissa on käynyt ilmi, että naiset ovat keskimäärin paitsi uskonnollisempia myös muutoinkin taikauskoisempia kuin miehet. Onko tämä miesten mielestä söpöä, vääjäämätöntä vai kiusallista? Uskonto suomalaisten elämässä -julkaisussa väitetään vain kahdeksan prosentin suomalaisista pitävän itseään hyvin uskonnollisina vrt.

Suomalaisnaisista joka neljäs, mutta miehistä vain joka seitsemäs uskoo jumalan olevan olemassa ilman epäilyksiä. Julkaisun mukaan suomalaisten luottamus ja myönteinen asenne kirkkoon on poikkeuksellisen korkea, mutta asenne ei perustu uskonnollisuuteen. Suomi kuuluu melko maallistuneisiin valtioihin.

Suomalaiset ovat kuitenkin uskovaisempia kuin muut skandinaavit. Seksuaalista itsemääräämisoikeutta on kuvattu seksuaalioikeus-käsitteellä. Tämä periaate on ollut myös seksuaalirikosoikeuksien uudistamisen lähtökohtana. Media on tukenut voimakkaasti tällaisen länsimaisen, yksilökeskeisen moraalin etenemistä.

Seksuaalioikeusajattelu on johtanut sukupuolten tasa-arvoistumiseen seksuaalimoraaliin liittyvissä kysymyksissä. Yksilöiden täytyy myös aiempaa vahvemmin kiinnittää huomiota toisten ihmisten itsemääräämisoikeuteen. Vanhemmalle sukupolvelle ulkoisesta valvonnasta riippumaton seksuaalioikeusmoraali ei ole itsestäänselvyys, vaan yhteisön etu on nähty yksilön etua tärkeämpänä seikkana. Nuorilla sukupolvilla yleinen ajattelutapa on sopimusmoraali, jossa parisuhteeseen liittyvät sopimukset ovat epämuodollisia ja ne tehdään vain parin kesken.

Niinpä Suomessa on paljon nuoria ihmisiä, jotka viimeiseksi kysyisivät papilta tai uskonnolliselta yhteisöltä parisuhteeseen tai seksuaalielämäänsä liittyvistä asioista.

Silti osa suomalaisistakin joutuu alistumaan uskonnon vaatimuksille esimerkiksi ehkäisyasioissa. Uskovaiset suhtautuvat keskimääräistä tiukemmin mm. Evankelisluterilaisen kirkon tarjoamat perhepalvelut ja avioliittoneuvot lähtevät kristillisestä katsomuksesta. Ne kattavat koko maan ja ovat paikoitellen ainoa mahdollisuus saada apua parisuhteen ongelmissa.

Kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut eivät aina riitä ja monet julkiset tahot kehottavat ihmisiä hakemaan apua kirkon palveluista. Kirkon tarjoama Suhdeklinikka saa näkyvän paikan myös Cityn sivuilla.

Vaikka suomalaiset aikuiset eivät koe itseään kovin uskonnollisiksi, harva suomalaislapsi saa täysin neutraalin kasvatuksen.

...

Joensuu seksi alaston suomi homoseksuaaliseen

HOMO LIVE SEKSI CHAT HERKKU KALU

Silti voin todeta, että on olemassa miehiä, joille siitä on ollu lähinnä haittaa. Masturbaatio on kuulemma pahasta. Ovatko he koulutettuja vai ei-koulutettuja vai kumpaakin? No, muijat pörräsivät, mutta eivät minun ympärilläni. Juttusarjassa miehet vastaavat joka viikko lukijoiden kysymyksiin liittyen seksiin, ihmissuhteisiin ja muuhun elämään! Tiedän kaavojenne mukaan kun minua ei edes pitäisi olla olemassa Jaa artikkeli Facebookissa